BGP Announced

AS CIDR Description
AS34939 45.90.28.0/24 nextdns - nextdns, Inc., US
AS34939 45.90.28.0/23 nextdns - nextdns, Inc., US

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:256)

IP Host DateTime
45.90.28.0 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.1 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.2 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.3 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.4 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.5 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.6 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.7 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.8 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.9 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.10 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.11 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.12 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.13 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.14 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.15 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.16 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.17 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.18 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.19 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.20 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.21 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.22 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.23 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.24 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.25 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.26 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.27 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.28 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.29 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.30 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.31 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.32 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.33 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.34 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.35 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.36 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.37 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.38 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.39 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.40 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.41 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.42 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.43 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.44 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.45 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.46 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.47 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.48 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.49 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.50 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.51 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.52 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.53 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.54 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.55 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.56 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.57 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.58 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.59 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.60 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.61 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.62 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.63 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.64 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.65 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.66 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.67 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.68 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.69 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.70 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.71 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.72 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.73 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.74 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.75 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.76 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.77 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.78 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.79 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.80 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.81 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.82 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.83 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.84 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.85 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.86 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.87 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.88 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.89 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.90 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.91 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.92 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.93 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.94 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.95 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.96 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.97 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.98 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.99 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.100 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.101 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.102 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.103 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.104 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.105 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.106 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.107 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.108 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.109 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.110 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.111 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.112 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.113 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.114 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.115 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.116 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.117 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.118 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.119 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.120 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.121 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.122 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.123 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.124 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.125 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.126 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.127 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.128 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.129 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.130 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.131 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.132 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.133 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.134 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.135 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.136 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.137 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.138 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.139 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.140 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.141 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.142 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.143 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.144 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.145 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.146 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.147 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.148 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.149 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.150 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.151 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.152 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.153 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.154 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.155 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.156 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.157 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.158 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.159 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.160 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.161 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.162 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.163 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.164 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.165 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.166 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.167 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.168 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.169 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.170 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.171 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.172 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.173 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.174 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.175 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.176 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.177 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.178 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.179 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.180 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.181 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.182 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.183 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.184 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.185 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.186 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.187 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.188 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.189 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.190 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.191 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.192 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.193 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.194 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.195 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.196 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.197 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.198 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.199 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.200 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.201 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.202 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.203 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.204 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.205 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.206 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.207 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.208 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.209 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.210 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.211 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.212 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.213 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.214 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.215 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.216 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.217 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.218 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.219 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.220 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.221 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.222 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.223 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.224 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.225 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.226 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.227 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.228 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.229 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.230 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.231 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.232 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.233 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.234 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.235 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.236 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.237 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.238 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.239 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.240 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.241 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.242 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.243 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.244 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.245 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.246 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.247 dns1.nextdns.io 2020-03-07 06:42:45
45.90.28.248 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.249 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.250 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.251 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.252 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.253 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.254 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23
45.90.28.255 dns1.nextdns.io 2020-03-23 00:19:23

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27596 1154651832 633403973295904
Brazil 7648 91712428 2305858718977626626
Russian Federation 6289 47853190 289956340501764
United Kingdom 2828 84735800 26884177921024
Germany 2822 112902160 63741202072576
Australia 2604 42815324 20060954173696
Poland 2590 18979842 11813308534784
India 2556 31995792 5489363255296
Ukraine 2204 11208848 3129493356544
Canada 2181 54294760 2411237475584
France 1979 75558594 290254008352768
Indonesia 1754 20382988 572252880896
China 1579 345938248 118266714521600
Netherlands 1484 35071006 2306137494214742018
Romania 1266 6898176 812047597568
Italy 1174 54673632 2306149868627886080
Spain 1136 33950888 5322727030784
Argentina 1081 20529616 35886656389120
Hong Kong 983 19223340 786131747584
Bangladesh 977 1549056 564795015168