Summary

NetName
ZGL-112-113
OrgName
CIDR
RIR

RIPE

Country

Status

ASSIGNED PA

Abuse

Contact

RegDate

2017-01-18T06:32:17Z

Updated

2017-01-18T06:32:17Z

Whois

inetnum:    185.40.112.0 - 185.40.113.255
netname:    ZGL-112-113
country:    PL
admin-c:    PIOP2-RIPE
tech-c:     PIOP2-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     ZGLBP-MNT
created:    2017-01-18T06:32:17Z
last-modified: 2017-01-18T06:32:17Z
source:     RIPE

person:     Michal Dabrowski
address:    Zeromskiego 5
address:    21-500 Biala Podlaska
address:    POLAND
phone:     +48 516150139
nic-hdl:    PIOP2-RIPE
mnt-by:     ZGLBP-MNT
created:    2013-11-11T17:17:36Z
last-modified: 2016-03-14T12:21:17Z
source:     RIPE # Filtered

route:     185.40.112.0/22
descr:     ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W BIALEJ PODLASKIEJ
origin:     AS199981
mnt-by:     ZGLBP-MNT
created:    2013-11-22T10:32:25Z
last-modified: 2013-11-22T10:32:25Z
source:     RIPE