AS Desc Country IPv4 NUMs IPv6 NUMs
AS4134 CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN China 114606080 17596483305472
AS58453 CMI-INT-HK Level 30, Tower 1, HK Hong Kong 655872 4294967296
inetnum:    218.202.144.0 - 218.202.223.255
netname:    CMNET-xinjiang
descr:     China Mobile Communications Corporation - xinjiang
country:    CN
admin-c:    SN105-AP
tech-c:     SN105-AP
mnt-by:     MAINT-CN-CMCC
mnt-lower:   MAINT-CN-CMCC-xinjiang
remarks:    ------------------------------
remarks:    Please send abuse e-mail to
remarks:    niushizhen@xj.chinamobile.com
remarks:    Please send probe e-mail to
remarks:    niushizhen@xj.chinamobile.com
remarks:    -------------------------------
status:     ALLOCATED NON-PORTABLE
last-modified: 2008-09-04T06:59:25Z
source:     APNIC

person:     shizhen niu
nic-hdl:    SN105-AP
e-mail:     niushizhen@xj.chinamobile.com
address:    No.59 Xihong Road, Urumqi Xinjiang, China,P.R.C 830091
phone:     +86-0991-3820172
fax-no:     +86-13909910000-831905
country:    cn
mnt-by:     MAINT-NEW
last-modified: 2008-09-04T07:32:18Z
source:     APNIC

route:     218.200.0.0/14
descr:     China Mobile communications corporation
origin:     AS9808
mnt-by:     MAINT-CN-CMCC
last-modified: 2012-02-15T02:36:16Z
source:     APNIC