BGP Announced

AS CIDR Description
AS24432 103.242.22.0/24 AXIATA-ROBI-AS-AP - Axiata (Bangladesh) Limited, BD
AS24432 103.242.20.0/22 AXIATA-ROBI-AS-AP - Axiata (Bangladesh) Limited, BD

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:174)

IP Host DateTime
103.242.22.1 103.242.22-1.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.2 103.242.22-2.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.3 103.242.22-3.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.4 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.5 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.11 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.12 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.15 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.16 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.18 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.19 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.20 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.21 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.22 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.23 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.24 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.25 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.27 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.28 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.29 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.30 cache.google.com 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.31 103.242.22-31.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.32 103.242.22-32.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.33 103.242.22-33.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.37 103.242.22-37.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.40 103.242.22-40.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.44 103.242.22-44.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.45 103.242.22-45.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.46 103.242.22-46.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.47 103.242.22-47.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.49 103.242.22-49.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.50 103.242.22-50.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.51 103.242.22-51.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.52 103.242.22-52.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.53 103.242.22-53.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.54 103.242.22-54.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.56 103.242.22-56.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.57 103.242.22-57.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.59 103.242.22-59.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.60 103.242.22-60.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.61 103.242.22-61.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.64 103.242.22-64.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.65 103.242.22-65.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.67 103.242.22-67.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.68 103.242.22-68.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.73 103.242.22-73.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.74 103.242.22-74.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.75 103.242.22-75.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.76 103.242.22-76.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.77 103.242.22-77.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.78 103.242.22-78.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.79 103.242.22-79.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.80 103.242.22-80.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.82 103.242.22-82.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.83 103.242.22-83.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.84 103.242.22-84.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.85 103.242.22-85.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.86 103.242.22-86.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.87 103.242.22-87.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.91 103.242.22-91.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.92 103.242.22-92.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.95 103.242.22-95.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.96 103.242.22-96.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.97 103.242.22-97.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.98 103.242.22-98.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.100 103.242.22-100.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.101 103.242.22-101.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.102 103.242.22-102.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.103 103.242.22-103.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.104 103.242.22-104.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.107 103.242.22-107.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.108 103.242.22-108.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.109 103.242.22-109.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.111 103.242.22-111.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.112 103.242.22-112.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.113 103.242.22-113.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.114 103.242.22-114.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.115 103.242.22-115.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.116 103.242.22-116.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.117 103.242.22-117.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.118 103.242.22-118.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.120 103.242.22-120.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.122 103.242.22-122.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.123 103.242.22-123.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.124 103.242.22-124.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.126 103.242.22-126.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.127 103.242.22-127.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.128 103.242.22-128.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.129 103.242.22-129.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.130 103.242.22-130.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.131 103.242.22-131.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.132 103.242.22-132.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.133 103.242.22-133.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.136 103.242.22-136.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.137 103.242.22-137.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.138 103.242.22-138.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.139 103.242.22-139.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.141 103.242.22-141.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.142 103.242.22-142.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.143 103.242.22-143.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.145 103.242.22-145.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.146 103.242.22-146.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.147 103.242.22-147.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.148 103.242.22-148.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.152 103.242.22-152.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.154 103.242.22-154.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.155 103.242.22-155.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.157 103.242.22-157.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.159 103.242.22-159.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.160 103.242.22-160.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.161 103.242.22-161.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.162 103.242.22-162.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.163 103.242.22-163.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.165 103.242.22-165.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.166 103.242.22-166.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.167 103.242.22-167.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.168 103.242.22-168.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.170 103.242.22-170.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.171 103.242.22-171.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.176 103.242.22-176.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.178 103.242.22-178.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.181 103.242.22-181.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.182 103.242.22-182.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.183 103.242.22-183.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.184 103.242.22-184.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.185 103.242.22-185.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.186 103.242.22-186.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.188 103.242.22-188.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.189 103.242.22-189.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.191 103.242.22-191.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.192 gprsc321.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.194 gprsc323.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.195 gprsc324.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.197 gprsc326.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.198 gprsc327.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.199 gprsc328.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.200 gprsc329.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.201 gprsc330.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.202 gprsc331.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.204 gprsc333.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.205 gprsc334.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.207 gprsc336.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.208 gprsc337.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.209 gprsc338.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.210 gprsc339.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.212 gprsc341.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.214 gprsc343.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.215 gprsc344.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.216 gprsc345.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.217 gprsc346.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.218 gprsc347.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.219 gprsc348.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.220 gprsc349.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.221 gprsc350.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.225 gprsc66.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.230 gprsc71.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.231 gprsc72.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.232 gprsc73.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.234 gprsc75.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.235 gprsc76.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.236 gprsc78.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.237 gprsc79.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.239 gprsc81.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.240 gprsc82.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.241 gprsc83.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.243 gprsc85.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.246 gprsc88.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.247 gprsc89.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.248 gprsc90.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.249 gprsc91.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.250 gprsc92.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.251 gprsc93.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.252 gprsc94.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46
103.242.22.253 gprsc95.robi.com.bd 2021-04-10 00:35:46

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 28559 1270752168 632170688221984
Brazil 8660 87988826 2305864402217832962
Russian Federation 6086 47307014 11539411752708
United Kingdom 2978 83894514 27919723335936
India 2946 34483968 5610903109632
Germany 2898 113368704 66478315536384
Australia 2702 43252544 20042070704640
Poland 2595 18863810 12820922306560
Ukraine 2163 11034880 3853427736576
France 2103 73129318 9627459256320
Indonesia 2093 17772288 648787461376
Canada 2078 55479696 2522163445760
China 1887 356905000 110460483534848
Netherlands 1512 64083948 2306142760442861568
Romania 1238 6590736 1026785345536
Italy 1194 54928998 2306150804986724352
Argentina 1159 21458112 18445859356672
Spain 1156 35091894 6168687673344
Bangladesh 1145 1637896 718096367616
Hong Kong 1091 18181156 288231110422528000