BGP Announced

AS CIDR Description
AS38566 116.68.147.0/24 NTTCT-AS-TH-AP - NTT (Thailand) Limited, TH
AS38566 116.68.144.0/21 NTTCT-AS-TH-AP - NTT (Thailand) Limited, TH
AS38566 116.68.144.0/20 NTTCT-AS-TH-AP - NTT (Thailand) Limited, TH

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List

IP Host DateTime
116.68.147.0 PTP-FW.MIZUHO.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.1 MIZUHO.S6-1-0.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.2 MIZUHO.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.3 PTP-BC.MIZUHO.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.4 PTP-FW.THAI-SHIZUKI.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.5 THAI-SHIZUKI.S5-0-5-2.BKK0ED02.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.6 THAI-SHIZUKI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.7 PTP-BC.THAI-SHIZUKI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.8 PTP-FW.AWAJI.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:04:00
116.68.147.9 AWAJI.S6-7.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.10 AWAJI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.11 PTP-BC.AWAJI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.12 ptp-fw.th.daiwasmbc.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.13 TH.DAIWASMBC.S5-0-6-0.BKK0ED02.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.14 TH.DAIWASMBC.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.15 PTP-BC.TH.DAIWASMBC.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.20 ppp-116.68.147.20.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.21 ppp-116.68.147.21.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.22 ppp-116.68.147.22.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.23 ppp-116.68.147.23.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.28 PTP-FW.FTECH-THAI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.29 FTECH-THAI.S6-2-2.BKK0ED03.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.30 ftech-thai.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.31 PTP-BC.FTECH-THAI.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.32 PTP-FW.CMK.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.33 cmk.s6-7-0.bkk0ed00.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.34 CMK.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.35 ptp-bc.cmk.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.36 PTP-FW.SUNTORY.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.37 SUNTORY.S5-0-7-1.BKK0ED02.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.38 SUNTORY.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.39 PTP-BC.SUNTORY.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.44 ppp-116.68.147.44.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.45 ppp-116.68.147.45.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.46 ppp-116.68.147.46.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.47 ppp-116.68.147.47.revip.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.48 ppp-116.68.147.48.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.49 ppp-116.68.147.49.revip.ntt.co.th 2020-02-19 18:03:52
116.68.147.50 ppp-116.68.147.50.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.51 ppp-116.68.147.51.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.64 PTP-FW.KAO.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.65 KAO.S6-1-2.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.66 KAO.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.67 PTP-BC.KAO.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:04:08
116.68.147.68 ppp-116.68.147.68.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.69 ppp-116.68.147.69.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.70 ppp-116.68.147.70.revip.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.71 ppp-116.68.147.71.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.72 PTP-FW.TECHNOPLAS.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.73 TECHNOPLAS.S6-1-3.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.74 TECHNOPLAS.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.75 PTP-BC.TECHNOPLAS.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.76 ppp-116.68.147.76.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.77 ppp-116.68.147.77.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.78 ppp-116.68.147.78.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.79 ppp-116.68.147.79.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.88 PTP-FW.THAIHAKU.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.89 THAIHAKU.S5-2.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.90 THAIHAKU.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.91 PTP-BC.THAIHAKU.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.95 PTP-FW.THAICHORI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.97 THAICHORI.FE2-0.1305.BKK0ED03.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.98 THAICHORI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.99 PTP-BC.THAICHORI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.108 PTP-FW.HPT.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.109 HPT.S3-2.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.110 HPT.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.111 PTP-BC.HPT.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.112 PTP-FW.AIPHONE.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.113 AIPHONE.S6-2-0.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.114 AIPHONE.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:04:23
116.68.147.115 PTP-BC.AIPHONE.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.116 PTP-FW.DAIFUKU-PIN.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.117 DAIFUKU-PIN.S5-3.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.118 DAIFUKU-PIN.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.124 PTP-FW.CHUBU.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.125 CHUBU.S3-2.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.126 chubu.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.127 ptp-bc.chubu.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.128 PTP-FW.CAPROLACTAM.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.129 CAPROLACTAM.S6-4.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.130 CAPROLACTAM.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.131 PTP-BC.CAPROLACTAM.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.132 PTP-FW.IDAKA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.133 IDAKA.S5-0-11-1.BKK0ED02.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.134 IDAKA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.135 PTP-BC.IDAKA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.136 PTP-FW.SARAYA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.137 SARAYA.S6-3-1.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.138 SARAYA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.139 PTP-BC.SARAYA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.140 PTP-FW.NTN1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.141 ntn1.s6-4-0.bkk0ed01.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.142 NTN1.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.143 PTP-BC.NTN1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.144 PTP-FW.NTN2.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.145 NTN2.S6-3-2.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.146 NTN2.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.147 PTP-BC.NTN2.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.148 PTP-FW.KMCT.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.150 KMCT.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.151 ptp-bc.kmct.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.152 PTP-FW.KINTETSU.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.153 KINTETSU.S.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.154 kintetsu.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.155 ptp-bc.kintetsu.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.160 PTP-FW.ALPHANATECH.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.161 ALPHANATECH.S.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.163 PTP-BC.ALPHANATECH.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.164 PTP-FW.SRIMUANG.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.165 SRIMUANG.S6-3-0.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.166 SRIMUANG.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.167 PTP-BC.SRIMUANG.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.168 PTP-FW.PERNOD-RICHARD.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.169 PERNOD-RICHARD.S6-0.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.170 PERNOD-RICHARD.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.171 ptp-bc.pernod-richard.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.172 PTP-FW.KDT-P.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.173 KDT-P.S6-3-0.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.174 KDT-P.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.175 PTP-BC.KDT-P.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.176 PTP-FW.ROHM.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.177 ROHM.S6-4-1.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.178 ROHM.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.179 PTP-BC.ROHM.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:04:00
116.68.147.184 PTP-FW.OGURA.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:54
116.68.147.185 ogura.fa4-0.2106.bkk0ed01.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.186 OGURA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.187 PTP-BC.OGURA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.192 PTP-FW.OKI-DATA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.193 OKI-DATA.S2-1.BKK0ED02.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.194 OKI-DATA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.195 PTP-BC.OKI-DATA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.196 ptp-fw.tns1.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.197 tns1.s3-2.bkk0ed00.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.198 TNS1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.199 PTP-BC.TNS1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.200 PTP-FW.TECHNOFAB.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.201 TECHNOFAB.S6-5-0.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.202 TECHNOFAB.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.203 PTP-BC.TECHNOFAB.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.204 PTP-FW.EH.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.205 EH.FA2-0.1364.BKK0ED03.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.206 EH.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.207 PTP-BC.EH.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.212 PTP-FW.YOKOHAMA.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.213 YOKOHAMA.FA4-0.2103.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.214 YOKOHAMA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.215 PTP-BC.YOKOHAMA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.220 PTP-FW.TJAS.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.221 TJAS.S6-6.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.222 TJAS.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:54
116.68.147.223 PTP-BC.TJAS.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.228 ppp-116.68.147.228.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.229 ppp-116.68.147.229.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.230 ppp-116.68.147.230.revip.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.231 ppp-116.68.147.231.revip.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:04:08
116.68.147.232 PTP-FW.SUNDAI.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:04:00
116.68.147.233 SUNDAI.FA2-0.1401.BKK0ED03.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.234 SUNDAI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.235 PTP-BC.SUNDAI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.236 PTP-FW.NOK.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:04:15
116.68.147.237 NOK.S2-4.BKK0ED02.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.238 NOK.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.239 PTP-BC.NOK.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.240 ppp-116.68.147.240.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.241 ppp-116.68.147.241.revip.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:04:08
116.68.147.242 ppp-116.68.147.242.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.243 ppp-116.68.147.243.revip.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:04:00
116.68.147.244 PTP-FW.HYUNDAI-MOTOR.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.245 HYUNDAI-MOTOR.S5-0-13-0.BKK0ED02.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.246 HYUNDAI-MOTOR.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.247 PTP-BC.HYUNDAI-MOTOR.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.248 PTP-FW.SHOWA-SRT.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.249 SHOWA-SRT.FA4-0.2105.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.250 SHOWA-SRT.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.251 PTP-BC.SHOWA-SRT.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.252 PTP-FW.THAINIKKEI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.253 THAINIKKEI.S4-0.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-19 18:03:53
116.68.147.254 THAINIKKEI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.147.255 PTP-BC.THAINIKKEI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27549 1229709144 348215423139840
Brazil 7448 90999418 14643038191616
Russian Federation 6274 47794294 8210489671680
United Kingdom 2810 85845844 26586206699520
Germany 2800 113126020 63482509066240
Australia 2587 43635348 19957679390720
Poland 2576 19022726 11852478611456
India 2497 32808400 5148595519488
Ukraine 2200 11303056 3223981326336
Canada 2172 54698696 2401252671488
France 1966 76094706 8486701563904
Indonesia 1672 20529038 544329564160
Netherlands 1470 36289140 294261165195264
China 1426 352116296 118101571993600
Romania 1261 7001404 777687793664
Italy 1165 71456668 25294780104704
Spain 1130 40630356 5348496965632
Argentina 1076 21845744 18271667814400
Hong Kong 967 19632876 785766088704
Bangladesh 959 1555968 497951440896