BGP Announced

AS CIDR Description
AS18134 122.50.48.0/20 KITANET - Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP
AS18134 122.50.32.0/19 KITANET - Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:203)

IP Host DateTime
122.50.51.1 kita122050051001.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.2 kita122050051002.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.4 kita122050051004.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.6 kita122050051006.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.8 kita122050051008.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.9 kita122050051009.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.10 kita122050051010.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.11 kita122050051011.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.12 kita122050051012.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.14 kita122050051014.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.15 kita122050051015.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.16 kita122050051016.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.17 kita122050051017.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.18 kita122050051018.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.19 kita122050051019.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.20 kita122050051020.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.21 kita122050051021.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.22 kita122050051022.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.23 kita122050051023.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.24 kita122050051024.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.25 kita122050051025.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.26 kita122050051026.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.27 kita122050051027.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.28 kita122050051028.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.29 kita122050051029.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.30 kita122050051030.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.31 kita122050051031.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.33 kita122050051033.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.34 kita122050051034.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.35 kita122050051035.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.36 kita122050051036.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.38 kita122050051038.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.39 kita122050051039.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.40 kita122050051040.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.42 kita122050051042.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.43 kita122050051043.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.44 kita122050051044.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.45 kita122050051045.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.46 kita122050051046.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.48 kita122050051048.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.49 kita122050051049.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.50 kita122050051050.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.52 kita122050051052.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.53 kita122050051053.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.54 kita122050051054.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.57 kita122050051057.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.58 kita122050051058.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.59 kita122050051059.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.61 kita122050051061.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.64 kita122050051064.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.65 kita122050051065.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.68 kita122050051068.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.69 kita122050051069.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.70 kita122050051070.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:50:37
122.50.51.71 kita122050051071.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.72 kita122050051072.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.73 kita122050051073.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.74 kita122050051074.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.75 kita122050051075.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.76 kita122050051076.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.77 kita122050051077.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.78 kita122050051078.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.79 kita122050051079.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.80 kita122050051080.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.82 kita122050051082.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.83 kita122050051083.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:50:38
122.50.51.84 kita122050051084.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.85 kita122050051085.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.86 kita122050051086.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.87 kita122050051087.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.88 kita122050051088.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.89 kita122050051089.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.90 kita122050051090.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.91 kita122050051091.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.92 kita122050051092.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.93 kita122050051093.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.94 kita122050051094.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.95 kita122050051095.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.96 kita122050051096.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.97 kita122050051097.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.98 kita122050051098.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.99 kita122050051099.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.100 kita122050051100.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.101 kita122050051101.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.103 kita122050051103.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.104 kita122050051104.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.105 kita122050051105.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.106 kita122050051106.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.107 kita122050051107.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.108 kita122050051108.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.109 kita122050051109.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.110 kita122050051110.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.111 kita122050051111.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.112 kita122050051112.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.113 kita122050051113.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.114 kita122050051114.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.115 kita122050051115.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.116 kita122050051116.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.118 kita122050051118.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.119 kita122050051119.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.120 kita122050051120.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.121 kita122050051121.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.123 kita122050051123.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.124 kita122050051124.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.125 kita122050051125.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.126 kita122050051126.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.127 kita122050051127.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.129 kita122050051129.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.130 kita122050051130.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.131 kita122050051131.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.132 kita122050051132.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.135 kita122050051135.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.136 kita122050051136.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.137 kita122050051137.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.138 kita122050051138.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.141 kita122050051141.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.142 kita122050051142.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.144 kita122050051144.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.146 kita122050051146.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.147 kita122050051147.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.148 kita122050051148.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.149 kita122050051149.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:50:37
122.50.51.150 kita122050051150.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.153 kita122050051153.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.154 kita122050051154.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.155 kita122050051155.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.156 kita122050051156.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:50:37
122.50.51.157 kita122050051157.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.160 kita122050051160.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.161 kita122050051161.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.163 kita122050051163.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.165 kita122050051165.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.166 kita122050051166.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.167 kita122050051167.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.168 kita122050051168.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.169 kita122050051169.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.170 kita122050051170.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.171 kita122050051171.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.172 kita122050051172.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.174 kita122050051174.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.177 kita122050051177.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.178 kita122050051178.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.179 kita122050051179.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.180 kita122050051180.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.181 kita122050051181.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.182 kita122050051182.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.183 kita122050051183.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.184 kita122050051184.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.185 kita122050051185.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.186 kita122050051186.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.187 kita122050051187.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.188 kita122050051188.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.190 kita122050051190.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.191 kita122050051191.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.192 kita122050051192.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.193 kita122050051193.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.194 kita122050051194.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.195 kita122050051195.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.197 kita122050051197.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.199 kita122050051199.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.200 kita122050051200.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.201 kita122050051201.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.202 kita122050051202.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.203 kita122050051203.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.204 kita122050051204.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.205 kita122050051205.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.206 kita122050051206.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:50:37
122.50.51.207 kita122050051207.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.208 kita122050051208.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.209 kita122050051209.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.210 kita122050051210.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.211 kita122050051211.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.213 kita122050051213.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.214 kita122050051214.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.215 kita122050051215.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.218 kita122050051218.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.222 kita122050051222.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.223 kita122050051223.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.224 kita122050051224.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.226 kita122050051226.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.227 kita122050051227.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.228 kita122050051228.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.229 kita122050051229.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.230 kita122050051230.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.231 kita122050051231.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.232 kita122050051232.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.233 kita122050051233.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.234 kita122050051234.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.236 kita122050051236.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.238 kita122050051238.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.239 kita122050051239.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.240 kita122050051240.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.241 kita122050051241.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.242 kita122050051242.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.243 kita122050051243.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.244 kita122050051244.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.245 kita122050051245.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.246 kita122050051246.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.247 kita122050051247.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.248 kita122050051248.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.250 kita122050051250.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.251 kita122050051251.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34
122.50.51.254 kita122050051254.kitanet.ne.jp 2021-07-19 00:43:34

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 28818 1350023780 632580038840864
Brazil 8735 86010830 2305865658090623234
Russian Federation 6000 47247972 14048494999364
Australia 5186 43138640 28926571922432
China 3978 357659208 119357919002624
India 3071 34786208 5681977950208
United Kingdom 3009 80847104 27486924837120
Germany 2918 115420416 66758353551360
Poland 2608 18838912 12954049974272
Indonesia 2216 17881344 637766533120
Ukraine 2177 10895048 4270023901184
France 2134 73116518 9945820889088
Canada 2110 55276436 2510194343936
Netherlands 1552 58410316 2306143697345452288
Romania 1226 7193856 1031075659776
Italy 1208 55015638 2305869368685494272
Bangladesh 1184 1625878 779290345472
Argentina 1166 19872704 18540610387968
Spain 1161 35020630 6299985248256
Hong Kong 1108 16653828 288231201257914368