AS List

AS CIDR Description
AS9498 182.76.0.0/19 BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN
AS9498 182.76.0.0/16 BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN
AS9498 182.76.20.0/24 BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path

Reverse DNS List

IP Host DateTime
182.76.20.0 nsg-static-0.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.1 nsg-static-1.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.2 nsg-static-2.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.3 nsg-static-3.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.4 nsg-static-4.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.5 nsg-static-5.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.6 nsg-static-6.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.7 nsg-static-7.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.8 nsg-static-8.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.9 nsg-static-9.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.10 nsg-static-10.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.11 nsg-static-11.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.12 nsg-static-12.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 07:57:33
182.76.20.13 nsg-static-13.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.14 nsg-static-14.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.15 nsg-static-15.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.16 nsg-static-16.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.17 nsg-static-17.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.18 nsg-static-18.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.19 nsg-static-19.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.20 nsg-static-20.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.21 nsg-static-21.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.22 nsg-static-22.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 07:57:17
182.76.20.23 nsg-static-23.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.24 nsg-static-24.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.25 nsg-static-25.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 07:57:35
182.76.20.26 nsg-static-26.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.27 nsg-static-27.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.28 nsg-static-28.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.29 nsg-static-29.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.30 nsg-static-30.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.31 nsg-static-31.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.32 nsg-static-32.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.33 nsg-static-33.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.34 nsg-static-34.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.35 nsg-static-35.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.36 nsg-static-36.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.37 nsg-static-37.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.38 nsg-static-38.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.39 nsg-static-39.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.40 nsg-static-40.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.41 nsg-static-41.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.42 nsg-static-42.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.43 nsg-static-43.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.44 nsg-static-44.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.45 nsg-static-45.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.46 nsg-static-46.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.47 nsg-static-47.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.48 nsg-static-48.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.49 nsg-static-49.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.50 nsg-static-50.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.51 mail.sanskargroup.in 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.52 nsg-static-52.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.53 nsg-static-53.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.54 mail.sanskargroup.in 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.55 nsg-static-55.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.56 nsg-static-56.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.57 nsg-static-57.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.58 nsg-static-58.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.59 nsg-static-59.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.60 nsg-static-60.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.61 nsg-static-61.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.62 nsg-static-62.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.63 nsg-static-63.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.64 nsg-static-64.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.65 nsg-static-65.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.66 nsg-static-66.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.67 nsg-static-67.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.68 nsg-static-68.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 07:57:34
182.76.20.69 nsg-static-69.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.70 nsg-static-70.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.71 nsg-static-71.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.72 nsg-static-72.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.73 nsg-static-73.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.74 nsg-static-74.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.75 nsg-static-75.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.76 nsg-static-76.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.77 nsg-static-77.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.78 nsg-static-78.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.79 nsg-static-79.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.80 nsg-static-80.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.81 nsg-static-81.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.82 nsg-static-82.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.83 nsg-static-83.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.84 nsg-static-84.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.85 nsg-static-85.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.86 nsg-static-86.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.87 nsg-static-87.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.88 nsg-static-88.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.89 nsg-static-89.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.90 nsg-static-90.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.91 nsg-static-91.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.92 nsg-static-92.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.93 nsg-static-93.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.95 nsg-static-95.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.96 nsg-static-96.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.97 nsg-static-97.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.98 nsg-static-98.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.99 nsg-static-99.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.100 nsg-static-100.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.101 nsg-static-101.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.102 nsg-static-102.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.103 nsg-static-103.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.104 nsg-static-104.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.105 nsg-static-105.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.106 nsg-static-106.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.107 nsg-static-107.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 07:57:18
182.76.20.108 nsg-static-108.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.110 nsg-static-110.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.111 nsg-static-111.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.112 nsg-static-112.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.113 nsg-static-113.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.114 nsg-static-114.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 07:57:17
182.76.20.115 nsg-static-115.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.116 nsg-static-116.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.117 nsg-static-117.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.118 nsg-static-118.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.119 nsg-static-119.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.120 nsg-static-120.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.121 nsg-static-121.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.122 nsg-static-122.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.123 nsg-static-123.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.124 nsg-static-124.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.125 nsg-static-125.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 07:57:17
182.76.20.126 nsg-static-126.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.127 nsg-static-127.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.128 nsg-static-128.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.129 nsg-static-129.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.130 nsg-static-130.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.131 nsg-static-131.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.132 nsg-static-132.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.133 nsg-static-133.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.134 nsg-static-134.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.135 nsg-static-135.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.136 nsg-static-136.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.137 nsg-static-137.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.138 nsg-static-138.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.139 nsg-static-139.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.140 nsg-static-140.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.141 nsg-static-141.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.142 nsg-static-142.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.143 nsg-static-143.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.144 nsg-static-144.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.145 nsg-static-145.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.146 nsg-static-146.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.147 nsg-static-147.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.148 nsg-static-148.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.149 nsg-static-149.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 07:57:18
182.76.20.150 nsg-static-150.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.151 nsg-static-151.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.152 nsg-static-152.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.153 nsg-static-153.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.154 nsg-static-154.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.155 nsg-static-155.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.156 nsg-static-156.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.157 nsg-static-157.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.158 nsg-static-158.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.159 nsg-static-159.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.160 nsg-static-160.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.161 nsg-static-161.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.162 \ smtp02.pctiltd.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.163 \ webmail.pctiltd.com\ 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.164 pctiltd.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.165 nsg-static-165.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.166 nsg-static-166.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.167 nsg-static-167.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.168 nsg-static-168.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.169 nsg-static-169.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.170 nsg-static-170.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.171 nsg-static-171.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.172 nsg-static-172.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.173 nsg-static-173.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.174 nsg-static-174.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.175 nsg-static-175.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.176 nsg-static-176.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.177 nsg-static-177.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.178 nsg-static-178.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.179 nsg-static-179.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.180 nsg-static-180.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.181 nsg-static-181.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.182 nsg-static-182.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 07:57:34
182.76.20.183 nsg-static-183.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.184 nsg-static-184.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.185 nsg-static-185.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.186 nsg-static-186.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.187 nsg-static-187.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.188 nsg-static-188.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.189 nsg-static-189.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.190 nsg-static-190.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.191 nsg-static-191.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.192 nsg-static-192.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.193 nsg-static-193.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.194 nsg-static-194.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.195 nsg-static-195.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.196 nsg-static-196.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.197 nsg-static-197.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.198 nsg-static-198.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.199 nsg-static-199.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.200 nsg-static-200.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.201 nsg-static-201.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.202 nsg-static-202.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.203 nsg-static-203.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.204 nsg-static-204.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.205 nsg-static-205.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.206 nsg-static-206.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.207 nsg-static-207.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.208 nsg-static-208.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.209 nsg-static-209.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.210 nsg-static-210.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.211 nsg-static-211.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.212 nsg-static-212.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.213 nsg-static-213.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.214 nsg-static-214.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.215 nsg-static-215.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.216 nsg-static-216.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.217 nsg-static-217.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.218 nsg-static-218.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.219 nsg-static-219.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.220 nsg-static-220.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.221 nsg-static-221.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.222 nsg-static-222.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.223 nsg-static-223.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.224 mail.libsys.co.in 2019-12-07 07:57:18
182.76.20.225 mail.lsacademia.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.227 mail.libsys7.in 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.229 mail.lsnetx.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.230 mail.bookstime.in 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.231 mail.lsnetx.in 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.232 mail.4mride.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.233 mail.lstech.co.in 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.234 mail.lsnet.in 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.235 mail.libsys.co.in 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.236 mail.lsacademia.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.237 nsg-static-237.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.238 nsg-static-238.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.239 nsg-static-239.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.240 nsg-static-240.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.241 mail.lsacademia.co.in 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.242 nsg-static-242.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.243 nsg-static-243.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.244 mail.lsashop.in\ 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.245 nsg-static-245.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.246 nsg-static-246.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.247 nsg-static-247.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.248 nsg-static-248.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.249 nsg-static-249.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.250 nsg-static-250.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.251 nsg-static-251.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.252 nsg-static-252.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.253 nsg-static-253.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.254 nsg-static-254.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22
182.76.20.255 nsg-static-255.20.76.182-airtel.com 2019-12-07 01:44:22

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27041 1225266570 346092553109504
Brazil 6299 90095334 12460096487424
Russian Federation 6254 47420374 8114101485568
United Kingdom 2803 88561010 28775821213696
Germany 2755 112978580 62638814330880
Poland 2567 18936652 11740710961152
Australia 2565 43247872 18888648097792
India 2504 33447716 5219411165184
Ukraine 2203 11307784 3168137576448
Canada 2105 54642968 2387208765440
France 1940 76437442 43421458890752
Indonesia 1646 20362124 529314414592
Netherlands 1453 37276888 293908896219136
China 1432 358138864 118033998348288
Romania 1269 7068800 743309115392
Italy 1140 87971252 25006211137536
Spain 1122 40685254 5151196774400
Argentina 993 20483440 18220128010240
Japan 964 170116440 33029557977088
Hong Kong 953 18553324 764524756992