BGP Announced

AS CIDR Description
AS18134 219.112.128.0/20 KITANET - Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP
AS18134 219.112.128.0/19 KITANET - Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:254)

IP Host DateTime
219.112.134.1 kita134001.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.2 kita134002.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.3 kita134003.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.4 kita134004.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.5 kita134005.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.6 kita134006.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.7 kita134007.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.8 kita134008.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.9 kita134009.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.10 kita134010.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.11 kita134011.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.12 kita134012.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.13 kita134013.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.14 kita134014.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.15 kita134015.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.16 kita134016.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.17 kita134017.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.18 kita134018.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.19 kita134019.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.20 kita134020.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.21 kita134021.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.22 kita134022.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.23 kita134023.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.24 kita134024.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.25 kita134025.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.26 kita134026.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.27 kita134027.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.28 kita134028.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.29 kita134029.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.30 kita134030.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.31 kita134031.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.32 kita134032.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.33 kita134033.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.34 kita134034.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.35 kita134035.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.36 kita134036.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.37 kita134037.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.38 kita134038.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.39 kita134039.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.40 kita134040.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.41 kita134041.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.42 kita134042.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.43 kita134043.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.44 kita134044.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.45 kita134045.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.46 kita134046.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.47 kita134047.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.48 kita134048.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.49 kita134049.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.50 kita134050.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.51 kita134051.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.52 kita134052.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.53 kita134053.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.54 kita134054.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.55 kita134055.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.56 kita134056.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.57 kita134057.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.58 kita134058.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.59 kita134059.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.60 kita134060.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.61 kita134061.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.62 kita134062.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.63 kita134063.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.64 kita134064.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.65 kita134065.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.66 kita134066.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.67 kita134067.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.68 kita134068.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.69 kita134069.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.70 kita134070.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.71 kita134071.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.72 kita134072.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.73 kita134073.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.74 kita134074.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.75 kita134075.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.76 kita134076.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.77 kita134077.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.78 kita134078.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.79 kita134079.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.80 kita134080.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.81 kita134081.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.82 kita134082.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.83 kita134083.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.84 kita134084.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.85 kita134085.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.86 kita134086.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.87 kita134087.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.88 kita134088.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.89 kita134089.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.90 kita134090.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.91 kita134091.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.92 kita134092.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.93 kita134093.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.94 kita134094.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.95 kita134095.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.96 kita134096.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.97 kita134097.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.98 kita134098.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.99 kita134099.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.100 kita134100.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.101 kita134101.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.102 kita134102.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.103 kita134103.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.104 kita134104.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.105 kita134105.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.106 kita134106.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.107 kita134107.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.108 kita134108.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.109 kita134109.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.110 kita134110.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.111 kita134111.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.112 kita134112.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.113 kita134113.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.114 kita134114.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.115 kita134115.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.116 kita134116.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.117 kita134117.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.118 kita134118.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.119 kita134119.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.120 kita134120.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.121 kita134121.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.122 kita134122.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.123 kita134123.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.124 kita134124.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.125 kita134125.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.126 kita134126.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.127 kita134127.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.128 kita134128.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.129 kita134129.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.130 kita134130.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.131 kita134131.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.132 kita134132.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.133 kita134133.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.134 kita134134.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.135 kita134135.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.136 kita134136.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.137 kita134137.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.138 kita134138.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.139 kita134139.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.140 kita134140.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.141 kita134141.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.142 kita134142.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.143 kita134143.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.144 kita134144.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.145 kita134145.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.146 kita134146.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.147 kita134147.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.148 kita134148.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.149 kita134149.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.150 kita134150.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.151 kita134151.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.152 kita134152.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.153 kita134153.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.154 kita134154.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.155 kita134155.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.156 kita134156.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.157 kita134157.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.158 kita134158.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.159 kita134159.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.160 kita134160.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.134.161 kita134161.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.162 kita134162.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.163 kita134163.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.164 kita134164.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.165 kita134165.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.166 kita134166.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.167 kita134167.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.168 kita134168.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.169 kita134169.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.170 kita134170.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.171 kita134171.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.172 kita134172.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.173 kita134173.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.174 kita134174.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.175 kita134175.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.176 kita134176.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.177 kita134177.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.178 kita134178.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.179 kita134179.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.180 kita134180.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.181 kita134181.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.182 kita134182.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.183 kita134183.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.184 kita134184.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.185 kita134185.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.186 kita134186.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.187 kita134187.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.188 kita134188.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.189 kita134189.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.190 kita134190.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.191 kita134191.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.192 kita134192.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.193 kita134193.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.194 kita134194.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.195 kita134195.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.196 kita134196.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.197 kita134197.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.198 kita134198.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.199 kita134199.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.200 kita134200.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.201 kita134201.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.202 kita134202.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.203 kita134203.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.204 kita134204.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.205 kita134205.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.206 kita134206.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.207 kita134207.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.208 kita134208.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.209 kita134209.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.210 kita134210.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.211 kita134211.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.212 kita134212.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.213 kita134213.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.214 kita134214.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.215 kita134215.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.216 kita134216.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.217 kita134217.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.218 kita134218.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.219 kita134219.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.220 kita134220.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.221 kita134221.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.222 kita134222.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.223 kita134223.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.224 kita134224.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.225 kita134225.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.226 kita134226.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.227 kita134227.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.134.228 kita134228.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.229 kita134229.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.230 kita134230.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.231 kita134231.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.232 kita134232.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.233 kita134233.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.234 kita134234.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.235 kita134235.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.236 kita134236.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.134.237 kita134237.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.238 kita134238.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.239 kita134239.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.240 kita134240.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.241 kita134241.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.242 kita134242.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.243 kita134243.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.244 kita134244.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.245 kita134245.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.246 kita134246.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.247 kita134247.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.248 kita134248.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.249 kita134249.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.250 kita134250.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.251 kita134251.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.252 kita134252.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.253 kita134253.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.134.254 kita134254.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27593 1154907188 632635813256992
Brazil 7648 91724208 15655657280002
Russian Federation 6289 47855238 8497603677444
United Kingdom 2828 84765496 26811163280384
Germany 2821 112901648 63741452878848
Australia 2604 42829404 20060937855232
Poland 2590 18987394 11809028509696
India 2556 31995536 5476477304832
Ukraine 2204 11207312 3129493422080
Canada 2181 54303208 2406925731072
France 1979 75567794 290288366977024
Indonesia 1754 20384524 576543784960
China 1579 345850440 118270992121856
Netherlands 1484 35074078 2306137494213562370
Romania 1266 6897152 812046548992
Italy 1174 54672608 2306149902987689984
Spain 1136 33952424 5327021998080
Argentina 1081 20537808 35886656389120
Hong Kong 983 19230252 790426583808
Bangladesh 977 1547008 569090048000