BGP Announced

AS CIDR Description
AS18134 219.112.128.0/20 KITANET - Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP
AS18134 219.112.128.0/19 KITANET - Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:254)

IP Host DateTime
219.112.138.1 kita138001.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.2 kita138002.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.3 kita138003.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.4 kita138004.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.5 kita138005.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.6 kita138006.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.7 kita138007.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.8 kita138008.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.9 kita138009.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.10 kita138010.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.11 kita138011.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.12 kita138012.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.13 kita138013.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.14 kita138014.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.15 kita138015.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.16 kita138016.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.17 kita138017.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.18 kita138018.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.19 kita138019.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.20 kita138020.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.21 kita138021.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.22 kita138022.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.23 kita138023.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.24 kita138024.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.138.25 kita138025.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.26 kita138026.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.27 kita138027.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.28 kita138028.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.29 kita138029.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.30 kita138030.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.31 kita138031.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.32 kita138032.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.138.33 kita138033.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.34 kita138034.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.35 kita138035.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.36 kita138036.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.37 kita138037.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.38 kita138038.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.39 kita138039.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.40 kita138040.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.41 kita138041.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.42 kita138042.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.43 kita138043.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.44 kita138044.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.45 kita138045.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.46 kita138046.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.47 kita138047.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.48 kita138048.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.49 kita138049.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.50 kita138050.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.51 kita138051.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.52 kita138052.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.53 kita138053.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.54 kita138054.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.55 kita138055.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.56 kita138056.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.57 kita138057.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.58 kita138058.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.59 kita138059.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.60 kita138060.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.61 kita138061.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.62 kita138062.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.63 kita138063.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.64 kita138064.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.65 kita138065.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.66 kita138066.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.67 kita138067.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.68 kita138068.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.69 kita138069.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.70 kita138070.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.71 kita138071.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.72 kita138072.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.73 kita138073.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.74 kita138074.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.75 kita138075.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.76 kita138076.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.77 kita138077.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.78 kita138078.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.79 kita138079.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.80 kita138080.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.81 kita138081.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.82 kita138082.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.83 kita138083.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.84 kita138084.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.85 kita138085.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.86 kita138086.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.87 kita138087.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.88 kita138088.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.89 kita138089.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.90 kita138090.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.91 kita138091.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.92 kita138092.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.93 kita138093.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.138.94 kita138094.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.95 kita138095.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.96 kita138096.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.97 kita138097.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.98 kita138098.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.99 kita138099.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.100 kita138100.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.101 kita138101.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.102 kita138102.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.103 kita138103.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.104 kita138104.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.138.105 kita138105.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.138.106 kita138106.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.107 kita138107.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.108 kita138108.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.109 kita138109.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.110 kita138110.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.111 kita138111.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.112 kita138112.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.113 kita138113.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.114 kita138114.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.115 kita138115.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.116 kita138116.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.117 kita138117.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.118 kita138118.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.119 kita138119.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.120 kita138120.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.121 kita138121.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.122 kita138122.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.123 kita138123.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.124 kita138124.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.125 kita138125.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.126 kita138126.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.127 kita138127.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.128 kita138128.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.138.129 kita138129.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.130 kita138130.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.131 kita138131.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.132 kita138132.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.133 kita138133.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.134 kita138134.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.135 kita138135.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.138.136 kita138136.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.137 kita138137.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.138 kita138138.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.139 kita138139.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.140 kita138140.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.141 kita138141.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.142 kita138142.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.143 kita138143.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.144 kita138144.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.145 kita138145.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.146 kita138146.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.147 kita138147.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.148 kita138148.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.149 kita138149.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.150 kita138150.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.151 kita138151.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.152 kita138152.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.153 kita138153.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.154 kita138154.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.155 kita138155.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.156 kita138156.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.157 kita138157.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.158 kita138158.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.159 kita138159.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.160 kita138160.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.161 kita138161.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.162 kita138162.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.163 kita138163.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.164 kita138164.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.165 kita138165.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.166 kita138166.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.167 kita138167.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.168 kita138168.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.169 kita138169.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.170 kita138170.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.171 kita138171.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.138.172 kita138172.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.173 kita138173.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.174 kita138174.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.175 kita138175.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.176 kita138176.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.177 kita138177.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.178 kita138178.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.179 kita138179.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.180 kita138180.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.181 kita138181.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.138.182 kita138182.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.183 kita138183.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.184 kita138184.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.185 kita138185.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.186 kita138186.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.187 kita138187.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.188 kita138188.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.189 kita138189.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.190 kita138190.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.191 kita138191.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.192 kita138192.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.193 kita138193.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.194 kita138194.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.138.195 kita138195.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.196 kita138196.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.197 kita138197.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.198 kita138198.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.199 kita138199.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.200 kita138200.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.201 kita138201.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.202 kita138202.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.203 kita138203.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.204 kita138204.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.205 kita138205.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.206 kita138206.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.207 kita138207.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.208 kita138208.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.209 kita138209.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.210 kita138210.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.211 kita138211.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.212 kita138212.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.213 kita138213.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.214 kita138214.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.215 kita138215.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.216 kita138216.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.217 kita138217.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.218 kita138218.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.219 kita138219.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.220 kita138220.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.221 kita138221.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.222 kita138222.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.223 kita138223.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.224 kita138224.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.225 kita138225.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.226 kita138226.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.227 kita138227.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.228 kita138228.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.229 kita138229.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.230 kita138230.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.231 kita138231.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.232 kita138232.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.233 kita138233.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.138.234 kita138234.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.235 kita138235.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.236 kita138236.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.237 kita138237.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.238 kita138238.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.239 kita138239.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.240 kita138240.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.241 kita138241.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.242 kita138242.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.243 kita138243.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.244 kita138244.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.245 kita138245.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.246 kita138246.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.247 kita138247.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.248 kita138248.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.249 kita138249.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.250 kita138250.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.251 kita138251.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.252 kita138252.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.253 kita138253.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.138.254 kita138254.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27618 1156820320 633057955602208
Brazil 7671 91982988 2305858910690808322
Russian Federation 6289 47890210 8425394474244
Germany 2832 112907984 63814572246016
United Kingdom 2831 84640688 26886342116352
Australia 2605 42798940 20069544698112
Poland 2594 18992514 11875599978496
India 2557 31980688 5218985705472
Ukraine 2202 11154320 3125198454784
Canada 2183 54243752 2419542197504
France 1982 75603378 290292663844864
Indonesia 1757 20392460 585138241536
China 1688 345306440 118194994348032
Netherlands 1491 35120158 2306137601673400322
Romania 1266 6908160 812046745600
Italy 1177 54653180 2306150006066905088
Spain 1137 33940936 5361381736448
Argentina 1082 20538064 35899809792000
Hong Kong 982 19209004 786121917184
Bangladesh 980 1547264 577680048128