BGP Announced

AS CIDR Description
AS19310 69.36.48.0/21 CASAIR - Point Broadband Fiber Holding, LLC, US
AS19310 69.36.48.0/20 CASAIR - Point Broadband Fiber Holding, LLC, US

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:224)

IP Host DateTime
69.36.50.2 acs-fw-ash.inet.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.3 3.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.4 4.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.5 www.bearnet.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.6 6.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.7 7.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.9 9.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.10 10.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.13 13.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.14 14.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.15 15.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.17 17.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:56:36
69.36.50.18 18.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.19 19.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.21 21.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.22 22.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.23 23.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.24 24.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.25 25.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.26 26.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.27 27.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.28 28.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.29 29.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.30 30.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.31 31.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.32 32.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.33 mbh-wireless-sta.inet.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.34 mbh-fw-sta.inet.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.35 mail.montcalmcenter.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.36 citrix1.mcbh.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.37 37.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.38 notes.mcbh.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.39 roam.mcbh.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.40 vpn.mcbh.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.41 41.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.43 43.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.44 44.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.45 45.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.46 46.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:56:40
69.36.50.47 47.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.48 48.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.49 macc-l3.inet.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.50 macc-fw-sid.inet.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.51 powerschool.mymacc.com 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.52 52.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.53 ps.maisd.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.54 54.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.55 55.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.56 kaseya.maisd.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.57 57.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.58 docserver1.maisd.com 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.59 59.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.60 60.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.61 61.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.63 63.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.64 64.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.65 65.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.66 66.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.67 67.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.68 68.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.69 69.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.70 70.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.71 71.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.72 72.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.73 73.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.74 74.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.75 75.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:57:36
69.36.50.76 76.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.77 77.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.78 78.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.79 79.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.80 80.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.81 81.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.83 83.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.84 84.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.85 85.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.86 86.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.87 87.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.89 89.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.90 90.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.91 91.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.92 92.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.93 93.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.94 94.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.95 95.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.96 96.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.97 97.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.98 mail.gccmha.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.100 100.co.gratiot.mi.us 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.101 xendcontroller.gccmha.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.102 ssl.gccmha.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.103 smtp.gccmha.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.104 104.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.105 105.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.106 zenprisedm.gccmha.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.107 107.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.109 webmail2.gccmha.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.110 110.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.111 111.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.112 112.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.113 113.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.114 114.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.115 115.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.116 116.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.117 117.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.118 118.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:56:39
69.36.50.119 119.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:56:39
69.36.50.120 120.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.122 122.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.123 123.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.128 128.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.129 129.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.130 smarthome.steveandamy.com 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.131 131.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.132 132.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.133 133.50.36.69.casair.net 2021-07-23 14:56:39
69.36.50.134 134.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.135 135.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.137 137.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.138 randymein.steveandamy.com 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.139 139.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:56:36
69.36.50.140 140.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.141 141.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.143 143.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.144 144.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.145 145.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.146 146.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.147 147.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.148 148.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.149 149.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.150 150.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.151 151.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.152 152.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.153 153.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:56:40
69.36.50.154 154.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.155 155.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.156 156.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.157 157.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.158 158.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.159 159.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.160 160.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.161 161.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.162 162.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.163 mail.8cap.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.164 pcanywhere.8cap.org 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.165 165.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.166 166.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.168 eightcap-fw-tur.inet.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.169 169.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.170 170.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.171 171.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.172 172.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.173 173.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:56:39
69.36.50.174 174.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:56:39
69.36.50.175 175.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.176 176.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.177 177.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.178 178.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.179 179.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.181 181.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.182 182.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.183 183.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.184 184.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.185 185.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.186 186.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.187 187.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.188 188.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.189 189.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.190 190.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.191 191.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.192 192.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.193 193.50.36.69.casair.net 2021-07-23 14:56:37
69.36.50.194 194.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.195 195.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.196 196.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.198 198.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.199 199.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.200 200.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.201 201.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.202 202.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.203 203.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.204 204.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.205 205.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.206 206.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.208 208.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.209 209.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.210 book-fw-sta.inet.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.211 211.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.212 212.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.213 213.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.214 214.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.216 216.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.219 219.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.221 221.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.223 223.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:56:36
69.36.50.224 224.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.225 seiter-wireless-gre.inet.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.226 seiter-fw-gre.inet.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.228 228.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.229 229.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.230 230.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.231 231.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.232 232.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.233 233.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.234 234.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.235 235.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.237 237.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.238 238.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.239 239.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.240 240.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.241 241.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.242 242.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.243 243.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.244 244.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.245 245.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.246 246.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.247 247.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.249 249.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.250 250.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.251 251.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.252 252.50.36.69.casair.net 2021-07-23 22:56:40
69.36.50.253 253.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.254 254.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09
69.36.50.255 255.50.36.69.casair.net 2021-07-23 00:54:09

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 28824 1319968580 632682819736096
Brazil 8737 86006734 2305865604638380290
Russian Federation 6002 47235684 13670286088004
Australia 5187 43111204 28926319927808
China 3979 357674440 119357856546816
India 3071 34760608 5673057714176
United Kingdom 3009 80794384 27486918414592
Germany 2917 115417856 66766925201408
Poland 2608 18836608 12950828552192
Indonesia 2216 17869824 614780829696
Ukraine 2177 10869704 4274318934016
France 2135 73113186 9945812500480
Canada 2111 55287524 2505108750336
Netherlands 1552 58390596 2306143744556341760
Romania 1226 7193856 1031075659776
Italy 1208 54950102 2305869368685559808
Bangladesh 1184 1626390 779290345472
Argentina 1166 19871168 18544905355264
Spain 1161 35019088 6299985248256
Hong Kong 1108 16701444 288231201238908928