BGP Announced

AS CIDR Description
AS8764 78.60.16.0/20 Telia-Lietuva - Telia Lietuva, AB, LT

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List

IP Host DateTime
78.60.21.0 78-60-21-0.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.1 78-60-21-1.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.2 78-60-21-2.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.3 78-60-21-3.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.4 78-60-21-4.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.5 78-60-21-5.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.6 78-60-21-6.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.7 78-60-21-7.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.8 78-60-21-8.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.9 78-60-21-9.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.10 78-60-21-10.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.11 78-60-21-11.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.12 78-60-21-12.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.13 78-60-21-13.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.14 78-60-21-14.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.15 78-60-21-15.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.16 78-60-21-16.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.17 78-60-21-17.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.18 78-60-21-18.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.19 78-60-21-19.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.20 78-60-21-20.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.21 78-60-21-21.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.22 78-60-21-22.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.23 78-60-21-23.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.24 78-60-21-24.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.25 78-60-21-25.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.26 78-60-21-26.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.27 78-60-21-27.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.28 78-60-21-28.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.29 78-60-21-29.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.30 78-60-21-30.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.31 78-60-21-31.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.32 78-60-21-32.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.33 78-60-21-33.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.34 78-60-21-34.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.35 78-60-21-35.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.36 78-60-21-36.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.37 78-60-21-37.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.38 78-60-21-38.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.39 78-60-21-39.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.40 78-60-21-40.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.41 78-60-21-41.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.42 78-60-21-42.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.43 78-60-21-43.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.44 78-60-21-44.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.45 78-60-21-45.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.46 78-60-21-46.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.47 78-60-21-47.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.48 78-60-21-48.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.49 78-60-21-49.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.50 78-60-21-50.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.51 78-60-21-51.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.52 78-60-21-52.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.53 78-60-21-53.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.54 78-60-21-54.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.55 78-60-21-55.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.56 78-60-21-56.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.57 78-60-21-57.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.58 78-60-21-58.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.59 78-60-21-59.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.60 78-60-21-60.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.61 78-60-21-61.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.62 78-60-21-62.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.63 78-60-21-63.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.64 78-60-21-64.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.65 78-60-21-65.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.66 78-60-21-66.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.67 78-60-21-67.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.68 78-60-21-68.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.69 78-60-21-69.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.70 78-60-21-70.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.71 78-60-21-71.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.72 78-60-21-72.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.73 78-60-21-73.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.74 78-60-21-74.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.75 78-60-21-75.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.76 78-60-21-76.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.77 78-60-21-77.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.78 78-60-21-78.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.79 78-60-21-79.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.80 78-60-21-80.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.81 78-60-21-81.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.82 78-60-21-82.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.83 78-60-21-83.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.84 78-60-21-84.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.85 78-60-21-85.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.86 78-60-21-86.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.87 78-60-21-87.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.88 78-60-21-88.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.89 78-60-21-89.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.90 78-60-21-90.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.91 78-60-21-91.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.92 78-60-21-92.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.93 78-60-21-93.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.94 78-60-21-94.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.95 78-60-21-95.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.96 78-60-21-96.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.97 78-60-21-97.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.98 78-60-21-98.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.99 78-60-21-99.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.100 78-60-21-100.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.101 78-60-21-101.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.102 78-60-21-102.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.103 78-60-21-103.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.104 78-60-21-104.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.105 78-60-21-105.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.106 78-60-21-106.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.107 78-60-21-107.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.108 78-60-21-108.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.109 78-60-21-109.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.110 78-60-21-110.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.111 78-60-21-111.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.112 78-60-21-112.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.113 78-60-21-113.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.114 78-60-21-114.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.115 78-60-21-115.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.116 78-60-21-116.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.117 78-60-21-117.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.118 78-60-21-118.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.119 78-60-21-119.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.120 78-60-21-120.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.121 78-60-21-121.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.122 78-60-21-122.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.123 78-60-21-123.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.124 78-60-21-124.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.125 78-60-21-125.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.126 78-60-21-126.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.127 78-60-21-127.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.128 78-60-21-128.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.129 78-60-21-129.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.130 78-60-21-130.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.131 78-60-21-131.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.132 78-60-21-132.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.133 78-60-21-133.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.134 78-60-21-134.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.135 78-60-21-135.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.136 78-60-21-136.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.137 78-60-21-137.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.138 78-60-21-138.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.139 78-60-21-139.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.140 78-60-21-140.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.141 78-60-21-141.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.142 78-60-21-142.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.143 78-60-21-143.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.144 78-60-21-144.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.145 78-60-21-145.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.146 78-60-21-146.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.147 78-60-21-147.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.148 78-60-21-148.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.149 78-60-21-149.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.150 78-60-21-150.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.151 78-60-21-151.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.152 78-60-21-152.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.153 78-60-21-153.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.154 78-60-21-154.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.155 78-60-21-155.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.156 78-60-21-156.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.157 78-60-21-157.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.158 78-60-21-158.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.159 78-60-21-159.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.160 78-60-21-160.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.161 78-60-21-161.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.162 78-60-21-162.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.163 78-60-21-163.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.164 78-60-21-164.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.165 78-60-21-165.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.166 78-60-21-166.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.167 78-60-21-167.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.168 78-60-21-168.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.169 78-60-21-169.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.170 78-60-21-170.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.171 78-60-21-171.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.172 78-60-21-172.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.173 78-60-21-173.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.174 78-60-21-174.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.175 78-60-21-175.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.176 78-60-21-176.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.177 78-60-21-177.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.178 78-60-21-178.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.179 78-60-21-179.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.180 78-60-21-180.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.181 78-60-21-181.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.182 78-60-21-182.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.183 78-60-21-183.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.184 78-60-21-184.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.185 78-60-21-185.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.186 78-60-21-186.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.187 78-60-21-187.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.188 78-60-21-188.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.189 78-60-21-189.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.190 78-60-21-190.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.191 78-60-21-191.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.192 78-60-21-192.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.193 78-60-21-193.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.194 78-60-21-194.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.195 78-60-21-195.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.196 78-60-21-196.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.197 78-60-21-197.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.198 78-60-21-198.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.199 78-60-21-199.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.200 78-60-21-200.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.201 78-60-21-201.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.202 78-60-21-202.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.203 78-60-21-203.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.204 78-60-21-204.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.205 78-60-21-205.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.206 78-60-21-206.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.207 78-60-21-207.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.208 78-60-21-208.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.209 78-60-21-209.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.210 78-60-21-210.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.211 78-60-21-211.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.212 78-60-21-212.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.213 78-60-21-213.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.214 78-60-21-214.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.215 78-60-21-215.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.216 78-60-21-216.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.217 78-60-21-217.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.218 78-60-21-218.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.219 78-60-21-219.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.220 78-60-21-220.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.221 78-60-21-221.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.222 78-60-21-222.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.223 78-60-21-223.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.224 78-60-21-224.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.225 78-60-21-225.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.226 78-60-21-226.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.227 78-60-21-227.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.228 78-60-21-228.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.229 78-60-21-229.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.230 78-60-21-230.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.231 78-60-21-231.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.232 78-60-21-232.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.233 78-60-21-233.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.234 78-60-21-234.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.235 78-60-21-235.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.236 78-60-21-236.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.237 78-60-21-237.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.238 78-60-21-238.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.239 78-60-21-239.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.240 78-60-21-240.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.241 78-60-21-241.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.242 78-60-21-242.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.243 78-60-21-243.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.244 78-60-21-244.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.245 78-60-21-245.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.246 78-60-21-246.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.247 78-60-21-247.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.248 78-60-21-248.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.249 78-60-21-249.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.250 78-60-21-250.static.zebra.lt 2020-01-06 22:03:41
78.60.21.251 78-60-21-251.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.252 78-60-21-252.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.253 78-60-21-253.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.254 78-60-21-254.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08
78.60.21.255 78-60-21-255.static.zebra.lt 2020-01-21 04:56:08

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27479 1222106134 346809772539904
Brazil 7356 90893400 14232957878272
Russian Federation 6259 47447136 7949299482624
United Kingdom 2812 88388434 26525553786880
Germany 2787 113023186 63005424943104
Australia 2577 43338680 19970731147264
Poland 2573 18944646 11762287575040
India 2503 33122512 5157166317568
Ukraine 2198 11295488 3211089870848
Canada 2160 54699504 2405533548544
France 1953 75914434 8396254347264
Indonesia 1672 20430222 576550862848
Netherlands 1469 36252044 293995010981888
China 1423 353268808 118088582299648
Romania 1259 7002708 743311147008
Italy 1162 88168424 25079494475776
Spain 1130 40735804 5271455989760
Argentina 1071 21736176 18267372978176
Hong Kong 962 19005420 781486194688
Bangladesh 940 1562624 473255247872