2a03:5840:291::/48

AS203083 - TaurusXin-Network - Yuxin Zhang, CN

China

TaurusXin-Network-1-US-NY - TaurusXin Network (US)

Summary

NetName
TaurusXin-Network-1-US-NY
OrgName
TaurusXin Network (US)
CIDR
RIR

RIPE

Country

Status

ASSIGNED

Abuse

Contact

admin@taurusxin.com

RegDate

2022-10-31T18:32:31Z

Updated

2022-10-31T18:32:31Z

Routing

AS Desc Country IPv4 NUMs IPv6 NUMs
AS53667 PONYNET - FranTech Solutions, US United States 57600 16438984704

Whois

% Abuse contact for '2a03:5840:291::/48' is 'admin.abuse@taurusxin.com'

inet6num:    2a03:5840:291::/48
netname:    TaurusXin-Network-1-US-NY
descr:     TaurusXin Network (US)
country:    US
admin-c:    YZ5110-RIPE
tech-c:     YZ5110-RIPE
abuse-c:    YZ5111-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     taurusxin-MNT
created:    2022-10-31T18:32:31Z
last-modified: 2022-10-31T18:32:31Z
source:     RIPE

role:      Yuxin Zhang
address:    Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
e-mail:     admin@taurusxin.com
nic-hdl:    YZ5110-RIPE
mnt-by:     taurusxin-MNT
created:    2022-08-25T03:14:50Z
last-modified: 2023-03-01T12:02:23Z
source:     RIPE

Graph