Africa Internet Exchange Point

Country IX WebSite Updated
Kenya KIXP - Mombasa - Kenya Internet Exchange Point - Mombasa View 2018-01-19 18:43:03
Cameroon CAMIX Douala - Cameroon Internet Exchange Point View 2019-04-15 11:32:14
Nigeria IXPN Kano - View 2018-11-28 13:05:24
Kenya KIXP - Mombasa icolo - View 2018-09-26 13:58:16
Nigeria WAF-IX, Lagos - WAF-IX, Lagos, Nigeria View 2018-10-31 13:36:44
Benin BENIN-IX - BENIN-IX View 2016-03-14 21:57:01
Namibia IXP Namibia - Windhoek Internet Exchange Point View 2018-03-13 04:59:21
Swaziland SISPA - Swaziland Peering Point 2018-03-16 09:35:46
South Africa NAPAfrica IX Cape Town - NAPAfrica IX Cape Town View 2018-11-07 15:09:30
South Africa JINX - Johannesburg Internet Exchange View 2019-02-26 22:06:52
Tanzania TIX Tanzania - Zanzibar IXP - View 2018-05-23 12:23:18
Democratic Republic of Congo KINIX - KINshasa Internet eXchange View 2019-02-27 14:42:09
Togo TGIX - Togo Internet Exchange Point View 2018-11-05 17:53:03
Tanzania TIX Tanzania - Mwanza IXP - 2017-01-03 13:02:55
Angola Angola-IXP / ANG-IX - Angola Internet Exchange point View 2016-03-14 21:56:08
Angola angonix - Angola Internet Exchange Point View 2017-03-08 14:29:30
South Africa NAPAfrica IX Johannesburg - NAPAfrica IX Johannesburg View 2018-11-07 15:09:02
Reunion Island REUNIX - REUNIX View 2016-03-14 20:24:02
Republic of the Congo CGIX - Congo Internet eXchange View 2018-01-26 17:06:37
South Africa CINX - Cape Town Internet Exchange View 2018-07-14 15:04:15
Kenya KIXP - Nairobi - Kenya Internet Exchange Point - Nairobi View 2018-01-19 18:41:53
Nigeria IXPN Lagos - Internet Exchange Point of Nigeria View 2017-08-23 17:49:31
Ghana GIXA - Ghana Internet Exchange Association View 2019-03-30 22:37:13
Tanzania AIXP - Arusha Internet eXchange Point View 2016-08-29 13:52:56
Tunisia TunIXP - Tunisia Internet Exchange Point 2016-03-14 21:11:49
Uganda UIXP - Uganda Internet Exchange Point View 2018-11-13 08:18:03
Cameroon CAMIX Yaounde - Cameroon Internet Exchange Point View 2019-04-15 11:25:00
Sudan SIXP Sudan - Sudan Internet Exchange Point View 2018-08-21 20:05:43
Gabon GABIX - Gabon Internet eXchange View 2018-12-09 02:48:59
South Africa NAPAfrica IX Durban - NAPAfrica IX Durban View 2018-11-07 15:10:01
Nigeria IXPN Port Harcourt - View 2018-11-28 13:04:57
South Africa DINX - Durban Internet Exchange View 2019-05-06 14:27:13
Zambia LuIXP - Lusaka Internet Exchange Point View 2016-03-14 20:30:53
Malawi MIX-BT - Malawi Internet Exchange View 2016-03-14 21:17:13
Guinea IXP-GUINEE - 2019-02-28 16:08:12
Burundi BDIXP - Burundi Internet Exchange Point View 2019-03-30 15:54:45
Mozambique MOZIX - Mozambique Internet Exchange View 2016-03-14 20:38:33
Ivory Coast CIVIX - Cote d'Ivoire Internet Exchange Point View 2018-07-26 09:49:44
Somalia SoIXP - Somali Internet Exchange Point View 2018-11-23 14:59:36
Rwanda RINEX - Rwanda Internet Exchange View 2017-08-09 14:00:24
Mauritius MIXP - Mauritius Internet Exchange Point View 2017-01-04 07:14:39
Madagascar MGIX - Madagascar Global Internet eXchange View 2016-06-18 13:38:07
Djibouti DjIX - The Djibouti Internet Exchange View 2016-03-14 21:05:00
Nigeria IXPN Abuja - View 2018-01-23 11:35:55
Tanzania TIX - Tanzania - Tanzania Internet eXchange View 2016-08-29 13:45:32

Asia Pacific Internet Exchange Point

Country IX WebSite Updated
Japan JPNAP Osaka - JPNAP Osaka View 2019-04-19 04:00:58
Viet Nam VNIX-DN - View 2019-01-10 07:29:51
Japan MoeIX Osaka - MoeQing Internet Exchange - Osaka View 2019-01-03 16:10:07
Philippines Manila IX - Manila Internet Exchange View 2016-03-14 21:17:42
Japan JPIX OSAKA - Japan Internet Exchange Osaka View 2017-08-03 01:18:15
Philippines GIX - Globe Internet Exchange View 2018-03-15 11:59:13
India AMS-IX India - Amsterdam Internet Exchange India View 2018-05-15 15:57:15
India Extreme IX Mumbai - ExtremeIX Mumbai View 2018-08-02 22:22:48
New Zealand HIX-NZ - Hamilton Internet Exchange View 2017-07-27 15:56:49
Vanuatu VIX.VU - Vanuatu Internet Exchange View 2016-03-14 21:24:33
India IIFON IX Kolkata - India Internet Foundation View 2017-05-05 13:03:43
China CN-IX-SH - CN-IX View 2017-11-01 07:59:43
Indonesia CDIX - Cyber Data Internet Xchange View 2018-06-01 01:51:11
Hong Kong HKIX - Hong Kong Internet Exchange View 2019-02-21 19:09:27
India Extreme IX Kolkata - ExtremeIX Kolkata View 2018-04-18 07:30:18
Guam MARIIX - Mariana Islands Internet Exchange View 2018-08-08 16:30:53
Taiwan TWIX - Taiwan Internet Exchange View 2018-12-05 03:10:33
New Zealand DPE - Dunedin Peering Exchange View 2017-07-27 15:57:20
India NIXI Mumbai - National Internet eXchange of India View 2016-05-10 14:54:38
India NIXI Chennai - National Internet eXchange of India View 2016-05-10 14:54:38
Japan BBIX Osaka - BroadBand Internet eXchange Osaka View 2016-06-21 18:36:35
Hong Kong BBIX Hong Kong - BroadBand Internet eXchange Hong Kong View 2016-09-20 12:23:57
Cambodia CNX - Cambodian Network Exchange View 2017-09-05 12:31:18
Nepal npIX PTS - Internet Exchange Nepal View 2017-03-02 11:33:24
Singapore BBIX Singapore - BroadBand Internet eXchange Singapore View 2016-09-21 01:29:57
India Extreme IX Delhi - ExtremeIX Delhi View 2018-01-02 10:40:37
India NIXI Hyderabad - National Internet eXchange of India View 2016-05-10 14:54:38
India Extreme IX Chennai - ExtremeIX Chennai View 2018-01-02 10:40:30
India AMR-IX - Amaravati Internet Exchange View 2018-07-06 21:53:55
Viet Nam VNIX-HCM - View 2019-01-10 01:56:22
China CHN-IX Guangzhou - CHN-IX China Guangzhou View 2017-05-16 02:34:34
India NIXI Bangalore - 2017-04-04 11:01:17
Bhutan btIX - Bhutan Internet Exchange View 2019-01-09 08:15:16
Philippines BAYANTEL - Bayan Telecommunications Internet and Gaming Exchange 2017-06-13 20:47:24
India NIXI Ahmedabad - 2017-04-04 11:02:02
Singapore Equinix Singapore - Equinix Singapore Exchange View 2016-06-08 15:55:18
Japan Equinix Tokyo - Equinix Tokyo View 2016-06-08 15:55:18
Philippines GetaFIX - View 2018-09-18 06:30:31
China CN-IX-GZ - View 2017-11-01 07:59:20
Republic of Korea KINX - Korean Internet Neutral Exchange View 2017-06-05 03:28:44
Republic of Korea 6NGIX - KISA 6NGIX Center 2017-06-13 20:35:15
India REDIX Chennai - REDIX Chennai View 2018-10-06 11:08:05
Hong Kong Equinix Hong Kong - Equinix Hong Kong View 2017-03-07 18:57:53
Malaysia MyIX - Malaysia Internet Exchange View 2016-03-14 20:39:21
Papua New Guinea PNG Neutral Internet Exchange - View 2018-09-07 09:14:47
Indonesia IIX - Indonesia Internet Exchange View 2017-05-17 11:06:58
China MoeIX Zhengzhou - MoeQing Internet Exchange - Zhengmsterdam View 2019-04-22 07:10:45
India DE-CIX Chennai - DE-CIX Internet Exchange Chennai View 2019-05-16 09:04:47
Indonesia JKT-IX - Jakarta Internet Exchange View 2019-02-08 02:27:25
China CNIX - China Internet Exchange View 2018-03-19 17:00:44
Myanmar MMIX - Myanmar Internet Exchange View 2018-10-14 15:57:23
Hong Kong MoeIX Hong Kong - MoeQing Internet Exchange - Hong Kong View 2019-04-21 17:28:42
Hong Kong AMS-IX Hong Kong - Amsterdam Internet Exchange Hong Kong View 2018-09-26 09:25:34
Indonesia IIX-RI - Riau Internet Exchange Point View 2016-03-14 21:53:46
Kazakhstan KAZ-GOV-IX - Kazakhstan Internet Exchange View 2018-07-02 10:20:54
Mongolia MISPA-IXP - MISPA internet exchange point 2019-01-09 02:50:39
Russian Federation TN-IX - TN-IX.net View 2019-04-23 07:22:15
Hong Kong iAIX - iAdvantage Internet Exchange View 2016-06-15 04:50:36
Indonesia BIX Jakarta - Biznet Internet Exchange 2017-06-13 20:48:17
India NIXI Delhi - National Internet eXchange of India View 2019-04-24 05:18:52
Japan Equinix Osaka - Equinix Osaka View 2017-06-13 21:59:56
Afghanistan NIXA - National Internet Exchange of Afghanistan View 2018-06-26 07:09:44
Malaysia JBIX - Johor Bahru Internet Exchange View 2018-10-15 20:04:56
Indonesia C2IX - Cyber 2 Internet Exchange View 2016-05-14 01:47:15
Kazakhstan KAZ-IX - Kazakhstan Traffic Exchange View 2018-01-12 17:54:15
Cambodia TC-IX - Telecom Cambodia View 2018-11-30 00:20:41
Russian Federation MSK-IX Ekaterinburg - MSK-IX Ekaterinburg (former EKT-IX) View 2016-09-06 09:14:04
Russian Federation MSK-IX Vladivostok - MSK-IX Vladivostok (former VLV-IX) View 2016-09-05 15:22:44
Bangladesh BDIX - Bangladesh Internet Exchange ( Trust ) View 2019-02-26 10:30:55
India DE-CIX Kolkata - 2019-05-16 06:27:13
India Remki Internet Exchange (RIX) - Remki Internet Exchange (RIX) - Remki IX View 2018-07-12 18:00:33
Indonesia TransIX Network - Trans Hybrid Communication eXchange View 2016-10-11 08:13:32
China CN-IX-BJ - View 2017-11-01 07:58:56
India NIXI Kolkata - View 2016-05-21 15:31:57
Japan NSPIXP3 - Wide NSPIXP3 View 2018-03-15 21:53:00
Nepal npIX JWL - View 2017-03-02 11:38:25
Singapore MegaIX Singapore - Megaport MegaIX Singapore View 2018-07-12 02:13:14
Thailand CSL Thai-IX Bangkok - Thai-IX Bangkok by CS Loxinfo View 2019-03-07 04:05:48
India Bharat IX - Mumbai - Bharat Internet Exchange in Mumbai View 2019-04-08 13:08:47
India Mumbai IX - Mumbai Internet Exchange powered by DE-CIX (fka Mumbai Convergence Hub) View 2018-12-20 05:48:49
Republic of Korea Sejong Neutral-IX - Sejong Telecom Neutral Internet Exchange View 2019-03-07 06:39:26
Cambodia HTN-IX - HT Networks Co., Ltd. View 2016-03-14 21:50:37
Thailand CSL Thai-IX Singapore - Thai-IX Singapore by CS Loxinfo View 2019-03-07 04:07:14
Kazakhstan KazNIX - KazNIX Exchange Point View 2019-04-16 09:43:29
Indonesia IIX JI - IIX Jawa Timur View 2019-02-25 01:32:15
Singapore SOX - Singapore Open Exchange View 2016-03-14 21:04:11
Indonesia MCIX - Matrix Networks - Matrix Cable Internet eXchange View 2016-06-30 10:37:18
Bangladesh NOVO NIX - NOVOCOM NIX View 2018-06-01 02:19:21
Taiwan TPIX-TW - Taipei Internet Exchange View 2017-05-11 02:29:12
Philippines PhOpenIX-Manila - Philippine Open Internet Exchange (Manila) View 2016-12-23 02:25:11
India ANI-IX Delhi - ANI Peering Exchange View 2018-07-02 10:45:09
Viet Nam VNIX-HN - View 2019-01-10 01:50:03
Guam GOREX - Guam Open Research & Education Exchange View 2018-08-09 01:30:55
Indonesia OpenIXP / NiCE - National Inter Connection Exchange (NiCE) View 2016-03-14 20:58:13
Japan Echigo-IX - Echigo Internet Exchange View 2016-03-14 21:43:50
Taiwan TaipeiGigaPoP - Taipei GigaPoP Internet Exchange View 2019-01-11 04:20:29
Japan RIX (RYUKYUIX) - Ryukyus Internet Exchange View 2019-04-19 04:05:37
Thailand BKNIX - Bangkok Neutral Internet Exchange View 2018-03-27 11:47:48
China CHN-IX Beijing - CHN-IX China Beijing View 2017-10-27 10:19:33
Guam GU-IX - Guam Internet Exchange View 2016-03-14 21:08:49
Thailand TH-IX - THailand Internet eXchange View 2019-02-19 17:14:00
India DE-CIX Delhi - DE-CIX Internet Exchange Delhi View 2019-05-15 05:17:02
Thailand SYMC-IX Bangkok - SYMC-IX Bangkok View 2017-02-28 09:28:35
China YJSNPIX - Yajuu Senpai Internet eXchange View 2017-10-03 07:19:46
Japan DIX-IE - Distributed IX in EDO (former NSPIXP2) View 2019-02-06 19:09:57
Japan JPNAP Tokyo - JPNAP Tokyo View 2019-04-19 04:01:14
Russian Federation DV-IX - View 2018-05-23 13:12:05
Japan Asia Smart IX [BBIX Asia] - View 2016-10-05 12:55:52
Indonesia CitranetIX - Citranet Internet Exchange (CIX) View 2018-09-05 18:24:28
Thailand BBIX Thailand - BBIX (Thailand) Company Limited View 2018-12-27 11:54:04
India Extreme IX Hyderabad - ExtremeIX Hyderabad View 2018-01-03 17:23:46
Japan JPIX TOKYO - Japan Internet Exchange Tokyo View 2017-08-03 01:17:39
China Cnean - View 2017-10-09 01:53:42
Japan BBIX Tokyo - BroadBand Internet eXchange Tokyo View 2018-11-15 12:19:24
Russian Federation MSK-IX Novosibirsk - MSK-IX Novosibirsk (former NSK-IX) View 2016-09-05 16:02:59
Mongolia MIX MNDC - Mongolian Internet Exchange & Mongolian National Data Center View 2018-03-29 07:15:39
China CHN-IX Shanghai - CHN-IX China Shanghai View 2017-05-16 02:34:42
Kyrgyzstan SR-IX - View 2019-03-28 06:30:00
Indonesia UNY-IX - Universitas Negeri Yogyakarta Internet Exchange Point View 2018-03-12 23:30:59
Thailand CSL Thai-IX Malaysia - Thai-IX Malaysia by CS Loxinfo View 2019-03-07 04:06:36
Singapore SGIX - Singapore Internet Exchange View 2019-03-01 00:27:06

Australia Internet Exchange Point

Country IX WebSite Updated
New Zealand CHIX-NZ - Christchurch Internet Exchange View 2017-07-27 15:46:50
Australia IX Australia WA - West Australian Internet Exchange (WAIX) View 2018-11-22 00:49:29
Australia MegaIX Sydney - Megaport MegaIX Sydney View 2018-07-12 02:12:11
Australia PIPE Networks Sydney - Pipe Networks MLPA Sydney View 2016-10-05 19:36:28
Australia MegaIX Melbourne - Megaport MegaIX Melbourne View 2018-07-12 02:15:46
Australia PIPE Networks Adelaide - PIPE Networks Adelaide 2016-10-05 19:36:28
Australia MegaIX Brisbane - Megaport MegaIX Brisbane View 2018-07-12 02:22:40
Australia IX Australia ACT - Australian Capital Territory View 2018-11-22 00:47:35
Australia IX Australia NSW - New South Wales Internet Exchange (NSW-IX) View 2018-11-22 00:47:19
Australia JIX - Darwin - View 2019-04-15 08:25:48
Australia IX Australia SA - South Australian Internet Exchange (SA-IX) View 2018-11-22 00:48:06
Australia PIPE Networks Melbourne - PIPE Networks Melbourne View 2016-10-05 19:36:28
Australia PacificIX - Pacific IX View 2018-03-13 00:44:23
Australia TransACT IX - TransACT IX View 2018-03-15 20:58:40
Australia IX Australia QLD - Queensland Internet Exchange (QLD-IX) View 2018-11-22 00:47:47
New Zealand AKL-IX - Auckland Internet Exchange View 2018-11-21 23:36:38
New Zealand MegaIX Auckland - Megaport MegaIX Auckland View 2018-07-12 02:24:53
Australia ACTIX - ACT Internet Exchange 2017-06-13 20:45:59
Australia PIPE Networks Hobart - PIPE Networks Hobart View 2016-10-05 19:36:28
New Zealand APE - Auckland Peering Exchange View 2017-07-27 15:47:08
Australia PIPE Networks Canberra - PIPE Networks Canberra View 2016-10-05 19:36:28
Australia Equinix Sydney - Equinix Sydney Exchange View 2016-06-08 15:55:17
New Zealand PNIX - Palmerston North Internet Exchange View 2016-03-14 20:25:00
Australia PIPE Networks Brisbane - PIPE Networks Brisbane View 2016-10-05 19:36:28
Australia IX Australia VIC - Victorian Internet Exchange (VIC-IX) View 2018-11-22 00:48:19
New Zealand WIX-NZ - Wellington Internet Exchange View 2017-07-27 15:41:09
Australia MegaIX Perth - Megaport MegaIX Perth View 2018-07-12 02:08:08
Australia Equinix Melbourne - Equinix Melbourne View 2016-06-08 15:55:16

Europe Internet Exchange Point

Country IX WebSite Updated
France France-IX Paris - FranceIX Paris View 2017-04-13 18:48:53
Croatia CIX - Croatian Internet Exchange View 2016-07-29 10:16:14
Austria AAIX - Alpes Adria Internet eXchange 2019-05-13 21:23:50
Spain ESPANIX Madrid Lower LAN - Espana Internet Exchange Lower LAN View 2017-04-26 18:35:20
Poland TPIX - TPIX View 2019-01-16 08:09:04
Luxembourg LU-CIX - Luxembourg Commercial Internet exchange View 2017-03-22 16:07:21
Ukraine CLOUD-IX KHA - View 2017-11-17 12:08:22
Germany KleyReX - KleyReX Internet Exchange View 2017-12-18 01:32:38
Ukraine SerinIX IX - SerinIX Internet Exchange View 2016-03-14 21:49:45
Moldova MD-IX - Internet eXchange Moldova View 2016-03-14 21:25:48
Russian Federation NNOV-IX - Nizhny Novgorod Internet Exchange View 2016-03-14 21:01:50
Netherlands Speed-IX - Speed Internet Exchange View 2018-01-22 14:23:19
Lithuania LIPTAM - Lietuvos Interneto paslaugų tiekėjų apsikeitimo mazgu View 2016-03-14 21:30:35
France Equinix Paris - Equinix Internet Exchange Paris View 2017-10-05 20:07:03
Italy TIX - Tuscany Internet eXchange View 2016-03-14 21:51:49
Ireland ExWest - Exchange West View 2016-03-14 21:22:35
Bulgaria B-IX - Balkan Internet Exchange View 2016-08-10 16:16:13
Czech Peering.cz - Peering.cz eXchange View 2017-08-14 21:47:43
Germany DE-CIX Dusseldorf - Deutscher Commercial Internet Exchange Dusseldorf View 2018-06-19 11:56:28
Poland APLIX - Aplix - Aplitt IXP View 2017-09-22 09:52:37
Turkey TR-IX - TURK Internet Exchange View 2019-03-21 06:27:19
Germany MS-IX - Münster Internet Exchange View 2019-03-11 15:06:55
Denmark Netnod Copenhagen - Netnod Internet Exchange i Sverige AB View 2019-03-14 11:49:42
Czech BR-IX - Brno University of Technology View 2016-04-02 10:49:28
Russian Federation Global-IX - GlobalNet View 2018-06-01 02:39:59
United Kingdom UNIFI-IX - UNIFI - IX Internet Exchange 2019-03-05 12:59:40
Hungary BiX - Budapest Internet eXchange View 2019-03-24 15:38:20
Czech NIX.CZ - Neutral Internet Exchange in the Czech Republic View 2017-11-16 12:28:29
Russian Federation MSK-IX Moscow - MSK-IX Moscow View 2016-09-06 06:43:15
Belgium BelgiumIX - Belgium Internet Exchange View 2019-02-08 07:45:41
Italy NaMeX Rome IXP - Nautilus Mediterranean Exchange Point View 2018-12-24 07:15:05
Portugal GigaPIX - GIGAbit Portuguese Internet eXchange View 2017-09-21 11:05:04
United Kingdom Equinix Manchester - Equinix Internet Exchange Manchester View 2017-11-15 09:20:59
Russian Federation MegaFon-IX - View 2018-06-01 02:29:55
Ukraine IF-IX - IVANO-FRANKIVSK INTERNET EXCHANGE View 2017-12-28 22:55:07
Turkey Turk-IX - Turk-IX View 2019-03-19 22:33:19
France Lillix - Northern France and Eurometropolis GIX View 2016-03-14 20:28:51
Russian Federation DataLine-IX - View 2016-07-25 15:47:47
Slovakia SIX.SK - Slovak Internet eXchange View 2018-11-11 11:01:19
Finland FICIX 3 (Oulu) - FICIX 3 Oulu View 2019-04-10 12:26:34
Italy DE-CIX Palermo - Deutscher Commercial Internet Exchange Palermo View 2018-10-14 09:28:24
Macedonia IXP.mk - Faculty of Computer Science and Engineering - IXP.mk View 2018-07-23 21:10:11
Sweden Netnod Sundsvall - Netnod Internet Exchange i Sverige AB View 2016-03-22 12:42:32
Lithuania LIXP - Lithuanian Internet eXchange Point View 2017-11-21 23:36:10
Russian Federation PITER-IX - PITER-IX View 2019-01-28 11:50:42
Greece GR-IX::Thessaloniki - Greek Internet Exchange - Thessaloniki View 2018-11-08 21:39:25
Germany Equinix Frankfurt - Equinix Internet Exchange Frankfurt View 2017-11-06 19:05:59
Belgium BNIX - Belgian National Internet eXchange View 2018-11-09 14:16:20
Italy MINAP Milan - Milan Neutral Access Point View 2018-05-25 15:44:54
Spain ESPANIX Madrid Upper LAN - Espana Internet Exchange Upper LAN View 2017-04-26 18:35:54
Germany DE-CIX Munich - Deutscher Commercial Internet Exchange Munich View 2018-06-19 12:00:46
Switzerland RomandIX - View 2017-10-27 18:14:57
Lithuania BALT-IX - Baltic Internet Exchange View 2019-03-19 09:30:26
United Kingdom LINX LON2 - London Internet Exchange Ltd. View 2016-07-21 13:44:22
Romania Balcan-IX - BALCAN-IX View 2018-02-08 14:55:14
Latvia MSK-IX Riga - MSK-IX Riga View 2017-05-23 15:06:05
Russian Federation CLOUD-IX VRJ - View 2017-11-17 12:09:15
Portugal Equinix Lisbon - Equinix Internet Exchange Lisbon View 2018-03-22 14:05:36
Sweden Norrnod - Norrnod Umea View 2018-03-15 21:20:04
Ukraine Crimea-IX - Crimea-IX View 2016-03-14 20:55:30
Switzerland CHIX-CH - View 2018-09-27 21:54:04
Russian Federation M-IX - Media-IX View 2016-03-14 21:45:43
Cyprus CyIX - Cyprus Internet Exchange View 2018-03-15 11:16:54
Germany OCIX Frankfurt - OpenCarrier eG Member-IX Frankfurt View 2016-05-30 10:50:06
Switzerland CIXP - CERN Internet eXchange Point View 2016-04-26 12:46:30
Latvia SMILE-IXP - Santa Monica Internet Local Exchange View 2018-03-28 17:29:07
France GrenoblIX - GrenoblIX, the Grenoble IX View 2017-11-21 10:25:28
Austria SAIX - Salzburg Internet eXchange - SAIX View 2016-08-09 06:46:21
Spain Equinix Madrid - Equinix Internet Exchange Madrid View 2018-04-05 12:20:52
United Kingdom LINX LON1 - London Internet Exchange Ltd. View 2016-07-21 13:45:02
Luxembourg LIX - Luxemburg Internet Exchange View 2016-03-14 21:29:07
Portugal DE-CIX Lisbon - View 2019-03-21 10:19:59
Finland FICIX 1 (Espoo) - FICIX 1 Espoo View 2019-04-10 12:27:02
Russian Federation MSK-IX Kazan - MSK-IX Kazan (former KZN-IX) View 2016-09-06 09:21:02
Russian Federation PIRIX - Pirix Internet Exchange View 2017-02-01 17:26:51
Armenia ArmIX - Armenian Internet Exchange View 2017-08-21 18:58:57
Norway TRDIX Trondheim - TRDIX Trondheim View 2019-01-28 21:22:54
Lithuania Litix - Lithuanian peering center View 2018-03-21 14:19:45
Netherlands Equinix Amsterdam - Equinix Internet Exchange Amsterdam View 2018-01-23 18:23:30
Sweden STHIX - Stockholm - Stockholm Internet eXchange View 2017-08-23 08:55:01
Sweden Netnod Lulea - Netnod Internet Exchange i Sverige AB View 2018-03-08 23:09:36
Czech CBIX - Commercial Brno Internet Exchange View 2016-03-14 21:44:41
Poland CIX KR - CIX - Cracow Internet Exchange View 2016-03-14 21:06:46
Germany N-IX - Nuernberger Internet Exchange [N-IX.de] View 2019-04-05 08:15:55
Russian Federation YAR-IX - Yaroslavl Internet Exchange View 2016-03-14 21:21:23
United Kingdom LINX Scotland - LINX Scotland View 2018-10-24 11:21:57
Germany DO-IX - Dortmund Internet eXchange View 2016-03-14 21:26:58
Estonia TLLIX - Tallinn Internet Exchange View 2016-03-14 21:41:58
Russian Federation KRS-IX - Krasnoyarsk Internet Exchange View 2016-04-01 10:15:21
Martinique MARTINIX - View 2016-03-14 21:51:32
Romania LNK-IX - View 2019-02-20 11:29:18
Switzerland Equinix Zurich - Equinix Internet Exchange Zurich, formerly TIX View 2017-10-06 13:46:53
Slovakia SIX.SK Košice - Slovak Internet Exchange Košice View 2016-11-12 12:45:18
Netherlands DF-IX - Data Facilities Internet Exchange View 2016-05-14 14:52:46
Spain CATNIX - Catalunya Neutral Internet Exchange View 2016-04-26 12:18:22
France Hopus - The HOPUS - the routed exchange View 2019-03-07 21:07:50
Bulgaria BIX.BG - Bulgarian Internet eXchange View 2016-03-14 21:50:20
Netherlands Asteroid Amsterdam - Asteroid Amsterdam IX View 2018-08-07 07:27:38
Norway NIX1 - Norwegian Internet Exchange, NIX1 (location 1) View 2019-01-28 21:23:32
Sweden MalmIX Malmo / IXOR - Internet eXchange point of the Oresund Region View 2016-03-14 21:03:17
Germany DE-CIX Frankfurt - Deutscher Commercial Internet Exchange View 2018-06-19 11:53:46
Sweden Netnod Stockholm - Netnod Internet Exchange i Sverige AB View 2016-03-22 12:42:32
Norway BIX Bergen - Bergen Internet Exchange View 2019-01-28 21:23:18
United Kingdom IX Liverpool - Liverpool Internet Exchange View 2018-03-16 02:29:36
Poland RZ-IX - Rzeszowski Punkt Wymiany Ruchu 2016-03-14 21:34:24
Turkey DE-CIX Istanbul - Deutscher Commercial Internet Exchange Istanbul View 2018-06-19 11:58:05
Sweden STHIX - Gothenburg - View 2017-08-23 09:52:33
Sweden Equinix Stockholm - Equinix Internet Exchange Stockholm View 2017-10-06 13:48:05
Germany OCIX Duesseldorf - OpenCarrier eG Member IX Duesseldorf View 2016-05-30 10:50:06
Estonia TIX-LAN - Tallinn Internet eXchange View 2018-12-05 15:21:01
Germany ECIX-BER - European Commercial Internet Exchange Berlin View 2018-05-24 08:43:43
Poland GIX Gdansk - Gdansk Internet eXchange View 2016-03-14 20:33:44
Netherlands NL-ix 2 - View 2019-04-23 12:36:20
Slovenia SIX SI - Slovenian Internet Exchange View 2017-03-23 14:46:52
Greece GR-IX::Athens - Greek Internet Exchange - Athens View 2018-11-08 21:39:20
Poland EPIX.Katowice - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego e-Poludnie View 2016-06-23 05:28:29
Russian Federation CLOUD-IX MSK - CLOUD-IX MSK View 2018-09-25 13:22:22
Estonia RTIX - Tallinn Governmental Internet Exchange View 2019-02-28 12:31:09
Ukraine DN-IX - Donetsk Internet eXchange View 2016-03-14 20:35:36
Ireland INEX LAN2 - Internet Neutral Exchange Association CLG View 2019-04-20 11:35:25
Ukraine Kherson Traffic Exchange - Kherson Traffic Exchange View 2016-07-19 10:47:59
Ireland INEX LAN1 - Internet Neutral Exchange Association CLG View 2018-08-30 07:59:13
Netherlands NDIX - Nederlands Duitse Internet Exchange View 2017-10-27 12:00:19
Italy TOP-IX - Consorzio Top-IX View 2017-11-16 17:05:28
Russian Federation RED-IX - Krasnoyarsk Internet Exchange View 2018-02-09 07:24:54
Switzerland Community-IX.ch - View 2017-11-22 09:34:49
Italy MIX-IT - Milan Internet eXchange View 2018-11-13 18:15:54
Poland WIX - Warsaw Internet eXchange View 2016-03-14 21:04:13
Sweden GIX Gothenburg - Gothenburg Internet Exchange View 2016-03-14 20:36:53
Denmark STHIX - Copenhagen - View 2018-03-15 18:18:44
Switzerland SBIX - View 2019-04-25 05:29:39
Italy VSIX - VSIX Nap del Nord Est View 2017-10-11 15:32:18
Switzerland 4b42 Internet Exchange Point - 4b42 Internet Exchange Point View 2019-01-09 09:30:36
Germany ECIX-DUS - European Commercial Internet Exchange Duesseldorf View 2018-05-24 08:43:54
Norway SIX Stavanger - SIX Stavanger View 2019-01-28 21:21:44
France France-IX Marseille - FranceIX Marseille View 2017-01-27 11:22:37
Spain NIXVAL-ix - Neutral Internet Exchange Valencia View 2016-07-25 09:59:40
France NormandIX - NormandIX 2018-03-12 16:23:25
Germany BREM-IX - BREM-IX View 2016-03-24 08:08:26
Russian Federation Eurasia Peering IX - Eurasia Peering LLC View 2018-09-07 11:29:49
Poland HVIX - 2019-02-10 23:37:05
Russian Federation MSK-IX Saint-Petersburg - MSK-IX Saint-Petersburg (former SPB-IX) View 2018-06-01 02:40:22
France TOUIX - Toulouse Internet eXchange View 2016-03-14 21:50:21
France DE-CIX Marseille - Deutscher Commercial Internet Exchange Marseille View 2018-06-19 12:00:00
France AuvernIX - IXP et NAP d’Auvergne et du Massif Central View 2019-01-28 07:27:34
Ukraine GigaNET - Giganet Internet exchange network View 2016-05-20 18:59:55
Ukraine LVIV-IX - Lviv Internet Exchange View 2019-03-31 20:03:34
Germany ECIX-MUC / INXS by ecix - INXS / ECIX-MUC View 2018-05-24 08:44:21
Czech LL-IX - LLHost Inc. SRL View 2018-11-16 15:50:05
Russian Federation CLOUD-IX SPB - View 2017-11-17 12:08:58
Germany DE-CIX Hamburg - Deutscher Commercial Internet Exchange Hamburg View 2018-06-19 11:55:56
France EuroGIX - View 2016-03-14 20:36:53
Germany United Peering - UP-IXP - United Peering - free and open peering (UP-IXP) View 2016-06-18 04:48:52
Poland IX.LODZ.PL - IX.LODZ.PL - Łódzki Węzeł Telekomunikacyjny View 2017-11-11 07:05:02
France FR-IX - FR-IX View 2017-12-01 17:54:34
Russian Federation OMSK-IX - Omsk Internet Exchange View 2016-03-14 21:38:02
Italy Equinix Milan - Equinix Internet Exchange Milan View 2017-10-06 13:48:24
Switzerland GE-CIX - Global Internet Exchange & Peering Network View 2017-04-12 22:46:09
Poland WRIX - Wrocław Internet Exchange View 2018-11-28 12:31:44
France PARIX - View 2016-03-14 21:17:42
Russian Federation CLOUD-IX EKT - View 2017-11-17 12:48:34
Russian Federation SFO-IX - Milecom LLC, project SFO-IX View 2019-03-24 21:25:52
France OuestIX - Le GIX du Grand Ouest View 2017-01-27 16:35:40
Finland FICIX 2 (Helsinki) - FICIX 2 Helsinki View 2019-04-10 12:28:01
Austria GraX - Grazer Internet eXchange View 2016-03-14 20:53:33
Bulgaria T-CIX - T-CIX View 2017-06-19 12:11:52
Germany CentralIX - Central Internet Exchange View 2018-06-01 02:17:04
Romania RoNIX - Romanian Internet Exchange View 2019-02-27 11:55:00
France SFINX - Service for French INternet eXchange View 2016-03-14 20:42:56
Germany BCIX - Berlin Commercial Internet Exchange View 2019-01-11 14:31:00
Poland POZIX - Poznan Internet Exchange View 2017-08-22 12:35:44
Moldova KIVIX - Chisinau Internet Exchange View 2017-02-14 11:43:25
Albania ANIX - Albanian Neutral Internet eXchange - Albanian Neutral Internet eXchange View 2018-07-07 13:02:31
Ukraine DTEL-IX - Digital Telecom Internet Exchange View 2017-07-04 14:09:08
United Kingdom EMF-IX - Electromagnetic Field 2018 Popup IX View 2018-10-14 17:04:46
Finland TREX - Tampere Region Exchange View 2019-05-06 16:04:54
Russian Federation MSK-IX Stavropol - MSK-IX Stavropol (former STW-IX) View 2016-09-05 15:22:32
Netherlands NL-ix - Neutral Internet Exchange View 2019-04-01 13:26:55
Russian Federation MSK-IX Samara - MSK-IX Samara (former SMR-IX) View 2016-09-05 15:20:52
Germany Community-IX - Non-commercial Community Exchange View 2017-05-05 21:51:12
United Kingdom Equinix London - Equinix Internet Exchange London View 2017-11-06 19:05:02
Austria Tirol-IX - Tirol-IX Internet Exchange View 2017-12-26 11:18:31
Russian Federation BAIKAL-IX - View 2017-03-17 05:47:14
Norway NIX2 - Norwegian Internet Exchange (location 2) View 2019-01-28 21:23:59
Montenegro Montenegro Internet eXchange Point - 2017-06-15 11:59:00
France LyonIX - Lyonix, the Lyon IX View 2019-04-02 09:14:33
Liechtenstein Rheintal IX - Rheintal IX Internet Exchange View 2018-06-01 02:22:41
Ireland INEX Cork - View 2016-03-31 14:25:14
Germany LocIX - LocIX Internet Exchange View 2018-12-01 20:48:00
Russian Federation CODIX - CODIX View 2018-12-18 14:20:01
Latvia LIX-LV - Latvian Internet Exchange View 2016-03-14 20:24:02
Finland Equinix Helsinki - Equinix Internet Exchange Helsinki View 2017-10-06 13:47:46
Netherlands GN-IX - Groningen Internet Exchange View 2016-03-14 21:29:07
Bulgaria MegaIX Sofia - Megaport MegaIX Sofia (formerly OM-NIX) View 2018-07-12 02:07:06
Germany BW-IX Stuttgart / S-IX - Stuttgarter Internet eXchange, S-IX View 2016-08-24 07:05:37
Romania InterLAN - InterLAN Internet Exchange View 2018-11-04 14:45:12
Ukraine MESH-IX - View 2019-04-03 07:31:27
Austria VIX - Vienna Internet Exchange View 2016-04-26 10:46:03
Slovakia NIX.SK - Neutral Internet eXchange Slovakia View 2018-06-21 08:59:58
United Kingdom IX Leeds - Leeds Internet Exchange View 2016-03-14 20:53:33
Norway TIX Tromsø - TIX Tromsø View 2019-01-28 21:22:25
Russian Federation Sibir-IX - Krasnoyarsk Internet Exchange View 2016-03-14 20:51:13
Russian Federation inet2 - View 2018-06-01 02:29:27
Poland CePIX.pl - Central Polish Internet eXchange View 2016-03-14 21:31:32
Russian Federation SPACE-IX - View 2018-11-13 17:02:30
Italy STIX - View 2019-03-21 08:02:34
Germany ECIX-HAM - European Commercial Internet Exchange Hamburg View 2018-05-24 08:44:11
Russian Federation MSK-IX Rostov-on-Don - MSK-IX Rostov-on-Don (former RND-IX) View 2016-09-05 15:20:11
Bulgaria NetIX - NetIX Communications Ltd. View 2018-08-20 07:06:02
Ukraine CLOUD-IX KIEV - View 2017-11-17 12:08:03
Portugal GigaPIX Oporto - GIGAbit Portuguese Internet eXchange OPorto View 2018-08-01 08:04:47
Spain DE-CIX Madrid - Deutscher Commercial Internet Exchange Madrid View 2018-10-21 12:12:33
Ireland Equinix Dublin - Equinix Internet Exchange Dublin View 2017-10-05 20:09:32
United Kingdom IX Brighton - Brighton Internet Exchange View 2017-08-13 17:02:45
Sweden Netnod Gothenburg - Netnod Internet Exchange i Sverige AB View 2016-03-22 12:42:32
Russian Federation ULN-IX - Ulyanovsk Internet eXchange View 2017-06-02 12:11:27
Ukraine UA-IX - Ukrainian Internet Exchange View 2017-11-09 04:51:28
Netherlands R_iX - Rotterdam Internet Exchange View 2018-01-23 09:18:57
Germany ECIX-FRA - European Commercial Internet Exchange Frankfurt View 2018-05-24 08:44:02
Poland EPIX.Warszawa-KIX - EPIX View 2018-06-01 02:11:31
Belarus BY-IX - Belarusian Internet Exchange View 2018-01-08 06:22:34
United Kingdom LONAP - London Network Access Point View 2018-08-24 11:37:08
United Kingdom LINX Manchester - LINX Manchester View 2018-04-13 13:41:03
Iceland RIX - Reykjavik Internet Exchange View 2016-03-15 14:37:01
Poland Equinix Warsaw (PLIX) - Polish Internet Exchange View 2018-07-02 21:24:53
Serbia SOX d.o.o. Serbia - Serbian Open eXchange View 2016-03-14 21:56:08
Poland Thinx - Thinx View 2019-05-17 10:10:19
Norway FIXO - FIXO Internet Exchange Oslo View 2019-03-04 18:12:56
France BreizhIX - Breizh-IX View 2017-03-19 14:08:08
Switzerland SwissIX - SwissIX Internet Exchange View 2017-01-22 15:10:50
Denmark DIX - Danish Internet Exchange View 2016-07-01 13:23:47
Kyrgyzstan KG-IX Bishkek - View 2018-04-05 03:46:34
Russian Federation Sea-IX - South Russia IX View 2016-10-28 04:36:34
Sweden BOR-IX - Borås Internet Exchange View 2016-08-18 22:14:46
Netherlands AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange View 2016-03-20 09:16:16
Sweden SOLIX - Stockholm Open Local Internet Exchange View 2019-02-25 06:22:40
Russian Federation DATAIX - Global Network Managment Ltd View 2018-11-14 07:43:07
Germany BW-IX Karlsruhe - Baden-Württemberg Internet Exchange - Karlsruhe View 2016-08-24 07:06:11
Italy PCIX - Piacenza Internet Exchange View 2017-09-27 10:48:39
Russian Federation W-IX - View 2018-06-01 02:10:02
United Kingdom LINX Cardiff - LINX Cardiff View 2018-10-24 11:21:03

Middle East Internet Exchange Point

Country IX WebSite Updated
United Arab Emirates UAE-IX - UAE-IX powered by DE-CIX View 2018-06-19 12:03:55
Lebanon Beirut IX - Beirut Internet Exchange - Lebanon View 2019-02-27 07:01:23
Lebanon A.IX - Advanced IX Lebanon View 2018-03-26 12:34:47
Egypt CAIX - Cairo Internet eXchange View 2018-12-11 01:47:35
Lebanon LBIX - LebanonIX View 2018-07-01 14:12:48
Saudi Arabia SAIX Saudi Arabia - Saudi Arabia Internet Exchange View 2019-04-14 12:58:02
Israel IIX Israel - Israel Internet eXchange View 2016-10-23 15:47:56
Kuwait ix.kw - Kuwait Internet Exchange View 2018-12-15 05:59:07
Qatar Doha-IX - 2017-06-13 21:47:01
Palestine PIX Palestine - Palestine Internet Exchange Point View 2019-04-06 07:33:55
Egypt MEIX - GPX Cairo View 2017-05-26 14:25:50
United Arab Emirates SH-IX - SMARTHUB Internet Exchange View 2019-02-07 16:44:57

North America Internet Exchange Point

Country IX WebSite Updated
United States SFIX - San Francisco Internet Exchange View 2016-03-14 20:42:56
Canada PIX Vancouver - Peer1 Internet Exchange - Vancouver View 2016-03-14 20:51:12
United States NASA-AIX - NASA Ames Internet eXchange View 2016-03-14 21:56:08
United States MadIX - Madison Internet Exchange View 2016-03-28 20:19:27
United States Equinix Denver - Equinix Internet Exchange Denver View 2018-05-10 15:19:27
Canada GTIIX - Greater Toronto International Internet Exchange View 2016-03-14 21:57:03
United States CyrusOne IX Austin - CyrusOne Internet Exchange View 2017-04-26 03:10:15
United States TahoeIX - Tahoe Internet Exchange View 2016-06-15 21:17:32
United States MASS-IX - MASS IX, Boston/Massachusetts Internet Exchange View 2017-03-23 04:47:47
Mexico IXP.MX - Mexico City - View 2018-06-01 02:07:31
United States Houston-IX - View 2018-08-21 09:07:53
Canada HFXIX - Halifax Internet Exchange View 2018-11-03 11:41:38
Canada UNM-Exch Canada-West - UNMETERED.Exchange View 2019-02-04 13:29:17
United States MAE East - View 2016-03-14 21:08:05
United States MAE Central - View 2018-06-01 02:18:36
United States CoreSite - Any2 Denver - CoreSite - Any2 Denver / Formerly RMIX View 2016-04-17 22:34:11
United States DRF IX - DRFortress Exchange View 2018-07-05 23:28:40
United States MiamiIX - Miami Internet Exchange View 2016-03-14 20:43:06
Canada OGIX - Ottawa-Gatineau Internet Exchange View 2019-05-09 03:12:55
United States SIX Seattle - Seattle Internet Exchange (MTU 1500) View 2018-10-15 20:11:41
United States CoreSite - Any2 Boston - CoreSite - Any2 Boston View 2016-04-17 22:34:11
United States CoreSite - Any2 Silicon Valley - CoreSite - Any2 Silicon Valley View 2017-11-06 19:46:03
United States KCIX - Kansas City Internet eXchange View 2019-05-06 03:14:01
United States DE-CIX New York - Deutscher Commercial Internet Exchange New York View 2018-06-19 12:01:52
United States GPIEX - Global Peering Managed Services Provider View 2017-12-29 20:37:41
United States Equinix Ashburn - Equinix Ashburn Exchange View 2016-11-23 21:40:34
United States SFMIX - San Francisco Metropolitan Internet Exchange View 2017-10-31 00:54:32
United States BigApe - The Big Apple Peering Exchange View 2016-03-14 21:37:54
United States ChIX - Chicago Internet Exchange View 2018-10-10 14:59:34
United States MegaIX Ashburn - Megaport MegaIX Ashburn View 2016-03-16 16:50:00
United States CoreSite - Any2 California - CoreSite - Any2 Los Angeles View 2017-11-01 21:07:15
United States Equinix Dallas - Equinix Dallas Exchange View 2016-06-08 15:55:16
United States CoreSite - Any2 New York - CoreSite - Any2 New York View 2016-04-17 22:34:11
United States SUPRnet - Southern Utah Peering Regional Network View 2016-03-14 21:35:54
United States STLIX - Saint Louis Internet Exchange View 2019-05-10 21:35:20
United States NashIX - Nashville Internet Exchange View 2016-03-15 09:24:03
Canada MegaIX Toronto - Megaport MegaIX Toronto View 2018-07-12 02:09:12
United States Equinix Miami (formerly NOTA) - Equinix Miami (formerly NOTA) View 2017-10-09 19:51:39
United States NYIIX Los Angeles - New York International Internet eXchange - Los Angeles View 2019-04-02 15:32:51
United States Equinix Seattle - Equinix Internet Exchange Seattle View 2016-06-08 15:55:16
United States PacificWave - Pacific Wave Exchange in Los Angeles and Seattle View 2016-03-14 20:25:39
Canada WPGIX - Winnipeg Internet Exchange View 2016-03-14 20:28:47
United States PIT-IX - Pittsburgh Internet Exchange View 2017-11-08 03:55:08
United States Digital Realty New York - Digital Realty New York Internet Exchange View 2017-12-22 00:12:04
United States NWAX - Northwest Access Exchange, Inc. View 2017-03-30 00:41:15
United States Equinix Palo Alto - Equinix Internet Exchange Palo Alto View 2016-06-08 15:55:16
United States MAE West - View 2016-03-14 21:08:06
United States HIX - Hawai`i Internet Exchange View 2016-03-14 21:18:13
Canada PIX Toronto - Peer1 Internet Exchange - Toronto View 2016-03-14 20:42:48
Grenada GREX - Grenada Internet Exchange Point View 2017-06-28 23:58:37
Canada Equinix Toronto - Equinix Internet Exchange Toronto View 2016-06-08 15:55:18
United States SLIX - Salt Lake City Internet Exchange - Salt Lake Internet Exchange View 2017-06-06 15:56:08
United States Equinix Houston - Equinix Internet Exchange Houston View 2018-05-10 15:19:32
Canada VANIX - Vancouver Internet Exchange View 2018-11-07 22:58:10
Costa Rica CRIX - Costa Rica View 2016-10-18 18:08:20
United States TP-IX - Twin Ports Internet Exchange View 2016-03-14 20:52:09
United States Equinix Chicago - Equinix Chicago Exchange View 2016-06-08 15:55:16
United States MegaIX Las Vegas - Megaport MegaIX Las Vegas View 2018-07-12 02:17:31
United States MidWest-IX - Cleveland - View 2019-01-30 20:45:43
United States Aloha-IX - Aloha-IX View 2016-10-17 06:28:40
United States Equinix San Jose - Equinix San Jose / Bay Area Exchange View 2016-06-08 15:55:16
United States Dallas-IX - View 2018-08-21 09:07:35
United States CyrusOne IX Phoenix - CyrusOne Internet Exchange View 2017-04-26 03:09:29
United States MEX-IX - MEX-IX McAllen View 2018-06-07 20:17:02
United States NYIIX - New York International Internet eXchange View 2019-03-28 14:59:02
United States Vegas-IX - Vegas-IX View 2016-10-17 06:45:59
United States YRIX - Yellowstone Regional Internet eXchange View 2016-03-14 20:43:31
United States MKE-IX - The Milwaukee IX View 2016-03-14 20:33:44
United States Baltimore IX - Baltimore Internet Exchange View 2019-03-29 20:03:55
United States Oregon Internet Exchange (OIX) - Oregon-IX View 2017-05-16 10:52:23
United States RVA-IX - Richmond Virginia Internet Exchange View 2016-03-14 20:36:58
United States DE-CIX Dallas - Deutscher Commercial Internet Exchange Dallas View 2018-06-19 11:56:13
United States Equinix Miami - Equinix Internet Exchange Miami View 2016-06-08 15:55:16
United States CyrusOne IX Sterling - CyrusOne Internet Exchange View 2018-03-20 17:05:06
United States CFiX (Central Florida Internet Exchange) - Central Florida Intenret Exchange View 2019-04-09 14:27:54
United States Richmond-IX - View 2017-12-10 06:22:36
Canada OttIX - Ottawa Internet Exchange View 2016-04-22 16:05:43
United States OhioIX - Ohio IX View 2017-04-05 23:28:32
United States MidWest-IX - Indy - Midwest Internet Exchange Indy View 2019-01-16 17:16:07
United States MegaIX Seattle - Megaport MegaIX Seattle View 2018-07-12 02:14:10
United States Charlotte-IX - View 2018-08-21 09:08:33
United States IX-Denver - Interconnection eXchange Denver View 2018-07-06 15:57:18
United States CyrusOne IX Houston - CyrusOne Internet Exchange View 2019-02-05 16:00:49
Canada MBIX - Manitoba Internet Exchange View 2018-10-20 22:30:39
United States MegaIX Los Angeles - Megaport MegaIX Los Angeles View 2018-07-12 02:16:54
United States MGMix Montgomery - Montgomery Internet Exchange View 2017-06-26 15:36:31
United States MidWest-IX - St. Louis - St. Louis Regional Internet Exchange View 2019-01-16 17:16:11
Canada TorIX - Toronto Internet Exchange Community View 2019-02-23 20:33:15
United States DET-IX - Detroit Internet Exchange View 2016-03-14 20:50:56
United States SIX Seattle (Jumbo) - Seattle Internet Exchange (MTU 9000) View 2018-10-15 20:11:19
United States Boston Internet Exchange - Boston Internet Exchange View 2016-07-23 15:49:18
United States FL-IX - FL-IX - The Florida Internet Exchange View 2019-05-12 17:02:18
United States Equinix Atlanta - Equinix Internet Exchange Atlanta View 2016-06-08 15:55:16
United States CMH-IX - Columbus Internet Exchange View 2019-01-19 18:36:36
United States TampaIX - Tampa Internet Exchange View 2018-03-15 22:29:15
United States CoreSite - Any2 Miami - CoreSite - Any2 Miami View 2016-04-17 22:34:11
United States Digital Realty Chicago - View 2019-03-29 11:03:45
United States CyrusOne IX Dallas - CyrusOne Internet Exchange View 2017-04-26 03:08:40
United States Sacramento-IX - View 2018-08-21 00:21:09
United States MoeIX San Francisco - MoeQing Internet Exchange - San Francisco View 2019-04-21 16:41:48
United States CyrusOne IX Chicago - CyrusOne Internet Exchange View 2017-04-26 03:08:27
United States AMS-IX Chicago - AMS-IX Chicago View 2016-03-20 09:16:16
Puerto Rico Puerto Rico Internet Exchange - Puerto Rico Internet Exchange View 2018-10-12 17:21:13
United States MegaIX Dallas - Megaport MegaIX Dallas View 2018-07-12 02:20:08
United States CoreSite - Any2 Chicago - CoreSite - Any2 Chicago View 2016-04-17 22:34:11
United States iX-OKC - Internet Exchange Oklahoma City View 2019-04-15 21:16:06
United States TPAIX - Tampa Internet Exchange View 2017-10-12 18:14:32
Canada YXEIX - Saskatoon Internet Exchange Inc View 2018-10-09 01:54:43
United States Equinix Vienna (VA) - Equinix Internet Exchange Vienna, VA View 2016-06-08 15:55:16
United States LINX NoVA - LINX Northern Virginia, Ashburn, Reston and Manassas View 2017-03-23 19:38:00
United States NYIIX Philadelphia - New York International Internet eXchange - Philadelphia View 2019-04-08 14:28:57
United States FCIX - Fremont Cabal Internet Exchange View 2019-01-02 19:33:44
United States AMS-IX BA - AMS-IX Bay Area View 2016-03-20 09:26:24
United States SNAP - Southeast Network Access Point View 2016-03-14 21:00:03
United States Equinix New York - Equinix Internet Exchange New York View 2016-06-08 15:55:16
United States CyrusOne IX San Antonio - CyrusOne Internet Exchange View 2017-04-26 03:09:35
Canada MonctonIX - Moncton Internet Exchange View 2018-01-18 21:17:14
Canada SJIX - Saint John Internet Exchange View 2018-11-03 10:10:52
United States PhillyIX - Philadelphia Internet Exchange View 2018-03-04 14:34:26
United States SD-NAP - San Diego NAP View 2016-03-14 20:25:39
United States CIX-ATL - Community IX - Atlanta View 2019-05-12 04:34:15
Canada PIX Montreal - Peer1 Internet Exchange - Montreal View 2016-03-14 20:42:48
United States EVIX - Experimental Virtual Internet Exchange View 2018-07-26 19:10:44
United States Equinix Los Angeles - Equinix Los Angeles Exchange View 2016-06-08 15:55:16
United States NYCX - Free NYIIX Alternative View 2016-03-14 21:17:42
Canada YEGIX - YEGIX Edmonton Internet Exchange View 2018-07-01 22:54:04
United States Digital Realty Ashburn - Digital Realty Ashburn Internet Exchange View 2019-04-28 00:07:07
United States Phoenix IX - Phoenix IX View 2016-03-14 21:02:13
United States NNENIX - Northern New England Neutral Internet Exchange View 2018-03-28 01:17:23
United States CoreSite - Any2 NorthEast - CoreSite - Any2 NorthEast View 2018-06-01 02:18:09
United States COIX - Central Oregon Internet eXchange View 2016-03-14 21:19:00
United States Digital Realty Phoenix - Digital Realty Phoenix Internet Exchange View 2017-12-22 00:12:25
United States OmahaIX - Omaha Internet Exchange View 2016-03-14 20:24:14
United States JXIX - Jacksonville Internet Exchange View 2019-01-09 17:17:17
United States AZIX - Arizona Internet Exchange 2017-06-13 20:46:54
United States BNIIX - Buffalo Niagara International Internet Exchange View 2016-03-14 20:33:47
Canada QIX - Quebec Internet Exchange (QIX) View 2018-11-12 15:29:52
United States GCIIX - Greater Chicago International Internet Exchange View 2016-03-14 20:40:04
United States Digital Realty Atlanta - Digital Realty Atlanta Internet Exchange View 2019-04-28 00:07:59
United States Digital Realty Dallas - Digital Realty Dallas Internet Exchange View 2017-12-22 00:11:44
United States MICE - Midwest Internet Cooperative Exchange View 2018-01-16 14:28:48
Canada YYCIX - YYCIX Calgary Internet Exchange View 2018-12-14 14:36:29

South America Internet Exchange Point

Country IX WebSite Updated
Honduras IXP-HN - Internet Exchange Point Honduras View 2018-03-12 15:53:22
Brazil IX.br (PTT.br) Goiânia - IX.br (PTT.br) Goiânia View 2017-12-12 05:41:59
Argentina CABASE-PER - IX Argentina (Pergamino) - CABASE IXP Pergamino View 2018-10-12 18:52:39
French Guiana Guyanix - View 2016-03-14 21:22:01
Argentina CABASE-MDQ - IX Argentina (Mar del Plata) - CABASE IXP Mar Del Plata View 2018-10-12 18:50:49
Brazil IX.br (PTT.br) São José dos Campos - IX.br (PTT.br) Sao José dos Campos View 2017-12-12 05:43:33
Argentina CABASE-SFE - IX Argentina (Santa Fe) - CABASE IXP Santa Fe View 2018-10-12 18:54:50
Argentina CABASE-SZP - IX Argentina (Saenz Peña) - CABASE IXP Saenz Peña, Chaco View 2018-10-12 18:56:09
Brazil IX.br (PTT.br) Maringá - IX.br (PTT.br) Maringá View 2017-12-12 05:33:41
Brazil IX.br (PTT.br) Foz do Iguaçu - IX.br (PTT.br) Foz do Iguaçu View 2017-04-26 20:46:49
Brazil IX.br (PTT.br) Aracaju - IX.br (PTT.br) Aracaju View 2017-04-26 20:48:24
Brazil IX.br (PTT.br) Fortaleza - IX.br (PTT.br) Fortaleza View 2017-12-12 05:32:17
Argentina CABASE-ROS - IX Argentina (Rosario) - CABASE IXP Rosario View 2018-10-12 18:53:58
Brazil IX.br (PTT.br) João Pessoa - IX.br (PTT.br) João Pessoa View 2017-11-14 17:48:24
Argentina CABASE-BUE - IX Argentina (Buenos Aires) - CABASE IXP Buenos Aires View 2018-10-12 18:47:20
Brazil IX.br (PTT.br) Brasília - IX.br (PTT.br) Brasília View 2017-12-12 05:40:52
Bolivia IXP-ML - IXP-MEGALINK View 2017-12-09 11:17:52
Argentina CABASE-POS - IX Argentina (Posadas) - CABASE IXP Posadas View 2018-10-12 18:53:18
Chile SCL-IX Chile - Santiago Internet Exchange View 2017-08-22 00:39:12
Ecuador IXP Ecuador - STD - IXP Ecuador - Santo Domingo View 2017-07-25 14:05:38
Brazil IX.br (PTT.br) Maceió - IX.br (PTT.br) Maceió View 2018-08-06 12:44:36
Brazil IX.br (PTT.br) Porto Alegre - IX.br (PTT.br) Porto Alegre View 2017-12-12 05:34:05
Chile PIT Osorno - PIT Chile - View 2017-09-21 22:17:16
Curacao AMS-IX Caribbean - Amsterdam Internet Exchange Caribbean View 2016-03-20 09:16:16
Brazil IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto - IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto View 2017-12-12 05:43:14
Brazil IX Palmas - IX Palmas Microtel View 2017-07-06 18:14:49
Argentina CABASE-NQN - IX Argentina (Neuquen) - CABASE IXP Neuquén View 2018-10-12 18:52:01
Argentina CABASE-OGB - IX Argentina (Moreno) - CABASE IXP Oeste de Gran Buenos Aires View 2018-10-12 18:52:21
Brazil IX.br (PTT.br) Salvador - IX.br (PTT.br) Salvador View 2017-12-12 05:34:55
Argentina CABASE-SLU - IX Argentina (San Luis) - CABASE IXP San Luis View 2018-10-12 18:55:29
Brazil IX.br (PTT.br) Santa Maria - IX.br (PTT.br) Santa Maria View 2018-01-23 11:03:32
Argentina CABASE-BRC - IX Argentina (Bariloche) - CABASE IXP Bariloche View 2018-10-12 18:45:59
Chile PIT Temuco - PIT Chile - View 2018-03-06 12:22:09
Argentina CABASE-RST - IX Argentina (Resistencia) - CABASE IXP Resistencia View 2018-10-12 18:54:29
Brazil IX.br (PTT.br) Florianópolis - IX.br (PTT.br) Florianópolis View 2017-12-12 05:40:09
Brazil IX.br (PTT.br) Belo Horizonte - IX.br (PTT.br) Belo Horizonte View 2017-12-12 05:29:55
Dutch Saint Martin OCIX - Open Caribbean Internet eXchange View 2016-03-14 21:14:07
Chile PIT Arica - PIT Chile - View 2017-11-02 21:08:46
Brazil IX.br (PTT.br) Teresina - IX.br (PTT.br) Teresina View 2018-01-23 11:04:51
Argentina CABASE-PMY - IX Argentina (Puerto Madryn) - CABASE IXP Puerto Madryn View 2018-10-12 18:53:00
Chile PIT Santiago - PIT Chile - PIT Chile Santiago/ IXP Chile Santiago View 2017-09-15 18:32:23
Argentina CABASE-JUJ - IX Argentina (Jujuy) - CABASE IXP Jujuy View 2018-10-12 18:49:04
Ecuador NAP.EC - GYE - NAP / IXP / IX / PIT del Ecuador - Guayaquil View 2016-10-27 14:48:20
Argentina CABASE-DLC - IX Argentina (Santa Teresita) - CABASE IXP De La Costa View 2018-10-12 18:49:18
Argentina CABASE-MZA - IX Argentina (Mendoza) - CABASE IXP Mendoza View 2018-10-12 18:51:16
Colombia NAP Colombia - NAP Colombia View 2018-04-26 19:34:55
Argentina CABASE-COR - IX Argentina (Cordoba) - CABASE IXP Córdoba 2018-10-12 18:49:32
Argentina CABASE-TDL - IX Argentina (Tandil) - CABASE IXP Tandil View 2018-10-12 18:56:32
Argentina CABASE-BHB - IX Argentina (Bahia Blanca) - CABASE IXP Bahía Blanca View 2018-10-11 21:35:59
Trinidad and Tobago TTIX - Trinidad and Tobago Internet Exchange View 2017-01-03 18:04:44
Argentina CABASE-UAQ - IX Argentina (San Juan) - CABASE IXP San Juan View 2018-10-12 18:57:43
Argentina CABASE-LPL - IX Argentina (La Plata) - CABASE IXP La Plata View 2018-10-12 18:50:23
Brazil IX.br (PTT.br) Campinas - IX.br (PTT.br) Campinas View 2017-12-12 05:31:17
Brazil IX.br (PTT.br) Belém - IX.br (PTT.br) Belém View 2017-12-12 05:40:32
Brazil IX.br (PTT.br) Curitiba - IX.br (PTT.br) Curitiba View 2017-12-12 05:31:50
Argentina CABASE-VDM - IX Argentina (Viedma) - CABASE IXP Viedma View 2018-10-12 19:13:37
Brazil IX.br (PTT.br) Manaus - IX.br (PTT.br) Manaus View 2017-12-12 05:33:24
Brazil IX.br (PTT.br) Cuiabá - IX.br (PTT.br) Cuiabá View 2017-12-12 05:41:19
Colombia Equinix Bogota - Equinix Bogota Exchange View 2018-12-01 18:35:21
Brazil IX.br (PTT.br) Natal - IX.br (PTT.br) Natal View 2017-12-12 05:33:53
Ecuador IXP Ecuador - MEC - IXP Ecuador - Manta View 2017-07-25 22:27:00
Brazil IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro - IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro View 2017-12-12 05:34:40
Haiti HIX Haiti - Haiti Internet Exchange 2016-03-14 21:42:28
Argentina CABASE-TUC - IX Argentina (Tucuman) - CABASE IXP Tucuman View 2018-10-12 18:56:52
Argentina CABASE-SLT - IX Argentina (Salta) - CABASE IXP Salta View 2018-10-12 18:55:09
Paraguay IXpy - Punto de Intercambio de Tráfico de Paraguay View 2017-09-06 18:28:42
Brazil Equinix São Paulo - Equinix Sao Paulo Exchange View 2018-12-01 18:35:01
Trinidad and Tobago TTIX2 - View 2018-07-18 21:24:16
Ecuador NAP.EC - UIO - NAP / IXP / IX / PIT del Ecuador - Quito View 2016-10-27 14:49:03
Argentina CABASE-JUN - IX Argentina (Junin) - CABASE IXP Junin View 2018-10-12 18:50:01
Chile PIT Concepcion - PIT Chile - View 2017-09-21 22:17:07
Brazil IX.br (PTT.br) São Paulo - IX.br (PTT.br) São Paulo View 2017-12-12 05:43:56
Brazil IX.br (PTT.br) Lajeado - IX.br (PTT.br) Lajeado View 2017-12-12 05:32:57
Brazil IX.br (PTT.br) São Luís - IX.br (PTT.br) São Luís View 2018-02-05 16:42:20
Brazil IX.br (PTT.br) Campina Grande - IX.br (PTT.br) Campina Grande View 2017-05-10 02:46:09
Chile PIT entel - View 2018-05-09 21:40:18
Argentina CABASE-NGB - IX Argentina (Pilar) - CABASE IXP Norte de Gran Buenos Aires View 2018-10-12 18:51:37
Brazil IX.br (PTT.br) Recife - IX.br (PTT.br) Recife View 2017-12-12 05:34:22
Brazil IX.br (PTT.br) Londrina - IX.br (PTT.br) Londrina View 2017-12-12 05:33:09
Brazil IX.br (PTT.br) Vitória - IX.br (PTT.br) Vitória View 2017-12-12 05:44:14
Peru Nap Peru - Nap Peru View 2018-03-12 16:31:11
Brazil IX.br (PTT.br) Caxias do Sul - IX.br (PTT.br) Caxias do Sul View 2017-12-12 05:31:32