Summary

NetName
SMPraszka
OrgName
Spoldzielnia Mieszkaniowa w Praszce
CIDR
RIR

RIPE

Country

Status

ASSIGNED PI

Abuse

Contact

RegDate

2008-08-06T13:13:08Z

Updated

2016-04-14T10:24:21Z

Routing

AS Desc Country IPv4 NUMs IPv6 NUMs
AS5617 TPNET - Orange Polska Spolka Akcyjna, PL Poland 5510400 8830452760576
AS29535 MIX2_OpenPeering - Orange Polska Spolka Akcyjna, PL Poland 8192 68719607808

Whois

inetnum:    91.206.180.0 - 91.206.181.255
netname:    SMPraszka
country:    PL
org:      ORG-SMPR1-RIPE
admin-c:    DS3820-RIPE
tech-c:     DS3820-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NNET-MNT
mnt-by:     TVKSMP-MNT
created:    2008-08-06T13:13:08Z
last-modified: 2016-04-14T10:24:21Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NSZO8-RIPE

organisation:  ORG-SMPR1-RIPE
org-name:    Spoldzielnia Mieszkaniowa w Praszce
org-type:    OTHER
address:    ul. Mickiewicza 18, 46-320 Praszka
abuse-c:    AR25078-RIPE
mnt-ref:    NNET-MNT
mnt-by:     NNET-MNT
created:    2013-05-07T03:26:31Z
last-modified: 2014-11-17T21:01:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Damian Szczuka
address:    ul. Kosciuszki 34 m. 5
address:    46-320 Praszka
address:    POLAND
phone:     +48 34 3591415
phone:     +48 34 512 243 090
nic-hdl:    DS3820-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2005-05-11T07:20:06Z
last-modified: 2011-10-21T09:59:41Z
source:     RIPE # Filtered


route:     91.206.180.0/23
descr:     Spoldzielnia Mieszkaniowa w Praszce
origin:     AS60809
mnt-by:     NNET-MNT
mnt-by:     TVKSMP-MNT
created:    2013-06-28T09:40:36Z
last-modified: 2013-06-28T09:40:36Z
source:     RIPE

Graph