BGP Announced

AS CIDR Description
AS38566 116.68.151.0/24 NTTCT-AS-TH-AP - NTT (Thailand) Limited, TH
AS38566 116.68.144.0/21 NTTCT-AS-TH-AP - NTT (Thailand) Limited, TH
AS38566 116.68.144.0/20 NTTCT-AS-TH-AP - NTT (Thailand) Limited, TH

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List

IP Host DateTime
116.68.151.32 ppp-116.68.151.32.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.33 ppp-116.68.151.33.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.34 ppp-116.68.151.34.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.35 ppp-116.68.151.35.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.36 ppp-116.68.151.36.revip.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.37 ppp-116.68.151.37.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.38 ppp-116.68.151.38.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.39 ppp-116.68.151.39.revip.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.151.48 NW.HAKUHODOBKK.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.49 F0-0.HAKUHODO-BKK-RT.HAKUHODOBKK.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.50 E0-0.NETSCREEN-SSG5.HAKUHODOBKK.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.51 116.68.151.51.HAKUHODOBKK.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.52 116.68.151.52.HAKUHODOBKK.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.53 116.68.151.53.HAKUHODOBKK.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.54 116.68.151.54.HAKUHODOBKK.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.55 BC.HAKUHODOBKK.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.56 NW.TECHNOPLAS.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.57 116.68.151.57.TECHNOPLAS.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.58 116.68.151.58.TECHNOPLAS.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.59 WWW.TECHNOTOOLS.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.60 WWW.TECHNOPLAS.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.61 116.68.151.61.technoplas.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.62 116.68.151.62.TECHNOPLAS.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.63 BC.TECHNOPLAS.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.64 NW.TSTECH.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.65 faste0.tstech-rt.tstech.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.66 VPN-RT.TSTECH.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.67 mail.tstech.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.68 116.68.151.68.TSTECH.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.69 116.68.151.69.TSTECH.CO.TH.151.68.116.in-addr.arpa 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.70 116.68.151.70.TSTECH.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.71 BC.TSTECH.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.72 NW.THAIHAKU.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.151.73 E0.THAIHAKU-RT.THAIHAKU.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.74 untrust.thaihaku-fw.thaihaku.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.75 116.68.151.75.thaihaku.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.76 116.68.151.76.THAIHAKU.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.77 116.68.151.77.THAIHAKU.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.78 116.68.151.78.THAIHAKU.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.79 BC.THAIHAKU.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.80 NW.SUMIKO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.81 E0-0.SUMIKO-RT.SUMIKO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.82 UNTRUST.SUMIKO-FW.SUMIKO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.83 SLT.SUMIKO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.84 SLT01.SUMIKO.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.151.85 116.68.151.85.SUMIKO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.86 116.68.151.86.SUMIKO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.87 BC.SUMIKO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.88 NW.EOJ-LINK2.EOJ.OR.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.89 116.68.151.89.EOJ.OR.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.90 116.68.151.90.EOJ.OR.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.91 116.68.151.91.eoj.or.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.92 116.68.151.92.EOJ.OR.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.93 116.68.151.93.EOJ.OR.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.94 116.68.151.94.EOJ.OR.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.95 BC.EOJ-LINK2.EOJ.OR.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.96 ppp-116.68.151.96.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.97 ppp-116.68.151.97.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.98 ppp-116.68.151.98.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.99 ppp-116.68.151.99.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.100 ppp-116.68.151.100.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.101 ppp-116.68.151.101.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.102 ppp-116.68.151.102.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.103 ppp-116.68.151.103.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.112 NW.HPT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.113 FE0.HPT-RT.HPT.CO.TH 2020-02-03 08:30:08
116.68.151.114 UNTRUST.HPT-FW.HPT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.115 116.68.151.115.HPT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.151.116 116.68.151.116.HPT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.117 116.68.151.117.HPT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.151.118 GLOBAL.HPT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.119 BC.HPT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.120 NW.AIPHONE.CO.TH 2020-02-03 08:29:43
116.68.151.121 FE0.AIPHONE-RT.AIPHONE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.122 UNTRUST.AIPHONE-FW.AIPHONE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.123 WWW.AIPHONE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.124 116.68.151.124.AIPHONE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.125 116.68.151.125.AIPHONE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.126 116.68.151.126.AIPHONE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.127 BC.AIPHONE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.136 ppp-116.68.151.136.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.137 ppp-116.68.151.137.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.138 ppp-116.68.151.138.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.139 ppp-116.68.151.139.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.140 ppp-116.68.151.140.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.141 ppp-116.68.151.141.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.142 ppp-116.68.151.142.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.143 ppp-116.68.151.143.revip.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.152 NW.CAPROLACTAM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.153 FE0-1.TH-CAPROLACTUM-RT.UBE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.154 FE0-UBE-THAILAND-1812.UBE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.155 116.68.151.155.UBE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.156 116.68.151.156.UBE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.157 116.68.151.157.UBE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.158 116.68.151.158.ube.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.159 BC.CAPROLACTAM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.160 NW.IDAKA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.161 E0.IDAKA-RT.IDAKA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.162 UNTRUST.IDAKA-FW.IDAKA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.163 116.68.151.163.idaka.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.164 116.68.151.164.IDAKA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.165 116.68.151.165.IDAKA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.166 116.68.151.166.IDAKA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.167 BC.IDAKA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.168 NW.SARAYA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.169 FE0.SARAYA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.170 UNTRUST.SARAYA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.171 116.68.151.171.SARAYA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.172 116.68.151.172.SARAYA.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.151.173 116.68.151.173.SARAYA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.174 116.68.151.174.SARAYA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.175 BC.SARAYA.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.176 NW.NTN.CO.JP 2020-01-27 20:05:16
116.68.151.177 FE0.NMT-INTERNET-RT.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.178 UNTRUST.NMT-INTERNET-FW.NTN.CO.JP 2020-01-27 20:05:16
116.68.151.179 116.68.151.179.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.180 116.68.151.180.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.181 116.68.151.181.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.182 116.68.151.182.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.183 BC.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.184 nw2.ntn.co.jp 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.185 FE0.NTN-FAC2-RT.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.186 untrust.ntn-fac2-fw.ntn.co.jp 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.187 116.68.151.187.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.188 116.68.151.188.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.189 116.68.151.189.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.190 116.68.151.190.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.191 BC2.NTN.CO.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.192 nw.kmct.jp.151.68.116.in-addr.arpa 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.193 FE0.KMCT-RT.KMCT.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.194 FE0.IP-SEC-RT.KMCT.JP.151.68.116.in-addr.arpa 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.195 NAT01.FW.KMCT.JP.151.68.116.in-addr.arpa 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.196 116.68.151.196.KMCT.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.197 116.68.151.197.KMCT.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.198 116.68.151.198.KMCT.JP 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.199 BC.TJAS.AC.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.200 NW.KWE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.201 116.68.151.201.KWE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.202 116.68.151.202.KWE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.203 116.68.151.203.KWE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.204 116.68.151.204.KWE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.205 116.68.151.205.KWE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.206 116.68.151.206.KWE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.207 BC.KWE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.208 NW.DENSO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.209 116.68.151.209.DENSO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.210 116.68.151.210.DENSO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.211 116.68.151.211.DENSO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.212 116.68.151.212.DENSO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.213 116.68.151.213.DENSO.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.151.214 116.68.151.214.DENSO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.215 BC.DENSO.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.224 NW.TOKIOMARINE.CO.TH 2020-02-03 08:29:51
116.68.151.225 116.68.151.225.TOKIOMARINE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.226 vpn.TOKIOMARINE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.227 ssl.tokiomarine.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.228 116.68.151.228.TOKIOMARINE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.229 116.68.151.229.TOKIOMARINE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.230 PROXY.TOKIOMARINE.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.231 bc.tokiomarine.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.232 NW-P.KDT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.233 fe0-0.kdt-p-rt.kdt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.234 UNTRUST.KDT-P-FW.KDT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.235 116.68.151.235.KDT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.236 116.68.151.236.KDT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.237 116.68.151.237.KDT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.238 116.68.151.238.KDT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.239 BC-P.KDT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.240 NW.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.241 FE0-PERNOD-RT.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.242 UNTRUST.PERNOD-FW.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.243 116.68.151.243.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-01-27 20:05:16
116.68.151.244 116.68.151.244.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.245 116.68.151.245.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.246 116.68.151.246.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.247 116.68.151.247.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.248 116.68.151.248.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.249 116.68.151.249.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.250 116.68.151.250.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.251 116.68.151.251.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.252 116.68.151.252.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.253 116.68.151.253.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.254 116.68.151.254.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08
116.68.151.255 BC.PERNOD-RICHARD-THAILAND.COM 2020-02-12 05:19:08

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27527 1222280978 348208991633408
Brazil 7447 90999922 14529470201856
Russian Federation 6273 47707394 8075466440704
United Kingdom 2812 85736276 26516964376576
Germany 2799 113020472 63379358416896
Australia 2586 43565060 19961856720896
Poland 2576 18968710 11848183709696
India 2496 32802512 5148860678144
Ukraine 2201 11308800 3258341130240
Canada 2172 54696432 2409558441984
France 1962 76045554 8387918364672
Indonesia 1672 20512398 548626432000
Netherlands 1470 36194420 294183889010688
China 1425 353051720 118097264574464
Romania 1260 6986556 777669902336
Italy 1165 71483288 25118149312512
Spain 1130 40739004 5314137227264
Argentina 1074 21830896 18271668273152
Hong Kong 965 19204844 786051301376
Bangladesh 956 1542656 488019329024