BGP Announced

AS CIDR Description
AS45846 121.50.52.0/22 FSW-Shiga-POP - Foresightwave INC., JP
AS45846 121.50.48.0/21 FSW-Shiga-POP - Foresightwave INC., JP

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:207)

IP Host DateTime
121.50.53.1 121050053001.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.2 121050053002.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.4 121050053004.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.5 121050053005.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.6 121050053006.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.7 121050053007.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.8 121050053008.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.9 121050053009.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.10 121050053010.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.11 121050053011.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.12 121050053012.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.13 121050053013.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.15 121050053015.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.16 121050053016.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.17 121050053017.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.18 121050053018.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.19 121050053019.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.20 121050053020.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.21 121050053021.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.23 121050053023.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.25 121050053025.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.26 121050053026.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.27 121050053027.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.29 121050053029.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.30 121050053030.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.31 121050053031.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.33 121050053033.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.34 121050053034.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.36 121050053036.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.37 121050053037.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.38 121050053038.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.39 121050053039.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.40 121050053040.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.41 121050053041.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.42 121050053042.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.43 121050053043.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.45 121050053045.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.47 121050053047.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.48 121050053048.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.49 121050053049.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.50 121050053050.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.51 121050053051.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.52 121050053052.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.53 121050053053.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.54 121050053054.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.55 121050053055.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.56 121050053056.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.57 121050053057.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.58 121050053058.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.59 121050053059.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.60 121050053060.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.61 121050053061.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.62 121050053062.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.63 121050053063.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.64 121050053064.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.66 121050053066.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.67 121050053067.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.69 121050053069.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.71 121050053071.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.72 121050053072.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.73 121050053073.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.74 121050053074.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.75 121050053075.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.76 121050053076.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.77 121050053077.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.78 121050053078.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.79 121050053079.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.81 121050053081.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.82 121050053082.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.84 121050053084.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.85 121050053085.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.86 121050053086.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.87 121050053087.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.88 121050053088.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.89 121050053089.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.90 121050053090.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.91 121050053091.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.92 121050053092.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.93 121050053093.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.95 121050053095.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.96 121050053096.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.97 121050053097.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.98 121050053098.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.99 121050053099.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.100 121050053100.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.101 121050053101.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.103 121050053103.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.105 121050053105.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.108 121050053108.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.110 121050053110.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.111 121050053111.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.112 121050053112.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.114 121050053114.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.115 121050053115.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.116 121050053116.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.117 121050053117.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.118 121050053118.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.119 121050053119.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.120 121050053120.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.121 121050053121.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.122 121050053122.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.123 121050053123.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.124 121050053124.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.125 121050053125.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.126 121050053126.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.128 121050053128.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.129 121050053129.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.130 121050053130.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.131 121050053131.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.132 121050053132.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.135 121050053135.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.136 121050053136.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.137 121050053137.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.138 121050053138.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.139 121050053139.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.140 121050053140.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.141 121050053141.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.143 121050053143.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.145 121050053145.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.146 121050053146.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.147 121050053147.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.149 121050053149.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.152 121050053152.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.153 121050053153.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.154 121050053154.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.157 121050053157.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.159 121050053159.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.160 121050053160.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.161 121050053161.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.162 121050053162.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.164 121050053164.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 20:54:30
121.50.53.166 121050053166.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.167 121050053167.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.168 121050053168.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.169 121050053169.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.170 121050053170.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.171 121050053171.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.172 121050053172.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.173 121050053173.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.174 121050053174.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.175 121050053175.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.176 121050053176.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.178 121050053178.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.179 121050053179.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.180 121050053180.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.181 121050053181.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.182 121050053182.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.183 121050053183.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.184 121050053184.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.185 121050053185.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.186 121050053186.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.187 121050053187.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.188 121050053188.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.190 121050053190.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.191 121050053191.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.193 121050053193.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.194 121050053194.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.195 121050053195.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.197 121050053197.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.198 121050053198.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.199 121050053199.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.200 121050053200.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.201 121050053201.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.202 121050053202.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.204 121050053204.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.205 121050053205.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.206 121050053206.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.207 121050053207.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.208 121050053208.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.209 121050053209.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.210 121050053210.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.211 121050053211.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.214 121050053214.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.215 121050053215.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.216 121050053216.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.217 121050053217.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.219 121050053219.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.220 121050053220.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.221 121050053221.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.222 121050053222.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.224 121050053224.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.226 121050053226.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.227 121050053227.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.228 121050053228.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.229 121050053229.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.230 121050053230.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.53.231 121050053231.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.232 121050053232.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.234 121050053234.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 20:54:30
121.50.53.235 121050053235.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.236 121050053236.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.237 121050053237.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.239 121050053239.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.240 121050053240.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.241 121050053241.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.242 121050053242.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.245 121050053245.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.246 121050053246.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.247 121050053247.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.248 121050053248.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.249 121050053249.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.250 121050053250.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.251 121050053251.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.252 121050053252.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.253 121050053253.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.254 121050053254.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.53.255 121050053255.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 29199 1343821324 934333553179424
Brazil 8874 87635378 24116810076418
China 6374 344501024 128424854945792
Australia 5962 42887260 20679099757824
Russian Federation 5956 47437628 11408721106692
India 5108 35187360 5578252156928
United Kingdom 3011 80811784 28051596509696
Germany 2955 114917576 67152168484864
Poland 2603 18840268 14224287863808
Indonesia 2464 18039552 762383302656
Ukraine 2195 11057864 4878853996544
France 2182 73793574 10539411374080
Canada 2148 55062304 2573394509824
Netherlands 1563 58225260 306611977458946
Bangladesh 1309 1731596 697158467584
Italy 1221 55200136 26965094760448
Romania 1209 7004928 967724892160
Argentina 1190 19408864 18568614379520
Spain 1176 35022160 6455980064768
Japan 1155 168177464 33285875957760