BGP Announced

AS CIDR Description
AS45846 121.50.52.0/22 FSW-Shiga-POP - Foresightwave INC., JP
AS45846 121.50.48.0/21 FSW-Shiga-POP - Foresightwave INC., JP

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:204)

IP Host DateTime
121.50.55.1 121050055001.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.2 121050055002.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.3 121050055003.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.4 121050055004.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.5 121050055005.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.6 121050055006.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.7 121050055007.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.9 121050055009.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.11 ns.randynetwork.com 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.12 121050055012.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.13 121050055013.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.14 121050055014.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.15 121050055015.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.16 121050055016.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.17 ns.randynetwork.com 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.20 121050055020.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.21 121050055021.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.23 121050055023.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.25 121050055025.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.26 121050055026.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.27 121050055027.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.29 121050055029.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.30 121050055030.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.31 121050055031.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.32 121050055032.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.34 121050055034.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.36 121050055036.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.37 121050055037.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.38 121050055038.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.39 121050055039.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.41 121050055041.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.42 121050055042.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.43 121050055043.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.44 121050055044.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.45 121050055045.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.46 121050055046.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.47 121050055047.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.48 121050055048.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.49 121050055049.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.50 121050055050.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.51 121050055051.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.52 121050055052.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.53 121050055053.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.54 121050055054.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.55 121050055055.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.56 121050055056.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.57 121050055057.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.58 121050055058.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.59 121050055059.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.61 121050055061.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.62 121050055062.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.63 121050055063.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.64 121050055064.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.65 121050055065.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.66 121050055066.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.67 121050055067.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.68 121050055068.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.69 121050055069.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.70 121050055070.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.71 121050055071.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.72 121050055072.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.73 121050055073.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.74 121050055074.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.76 121050055076.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.77 121050055077.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.78 121050055078.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.79 121050055079.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.81 121050055081.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.82 121050055082.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.83 121050055083.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.84 121050055084.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.85 121050055085.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.87 121050055087.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.88 121050055088.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.89 121050055089.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.93 121050055093.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.94 121050055094.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.95 121050055095.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.96 121050055096.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.97 121050055097.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.98 121050055098.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.99 121050055099.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.100 121050055100.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.103 121050055103.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.106 121050055106.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.107 121050055107.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.108 121050055108.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.109 121050055109.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.110 121050055110.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.111 121050055111.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.112 121050055112.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.113 121050055113.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.114 121050055114.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.115 121050055115.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.116 121050055116.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.118 121050055118.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.120 121050055120.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.121 121050055121.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 20:54:30
121.50.55.123 121050055123.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.124 121050055124.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.126 121050055126.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.127 121050055127.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.129 121050055129.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.132 121050055132.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.133 121050055133.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.134 121050055134.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.136 121050055136.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.137 121050055137.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.138 121050055138.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.140 121050055140.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.141 121050055141.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.142 121050055142.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.144 121050055144.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.145 121050055145.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.146 121050055146.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.147 121050055147.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.148 121050055148.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.149 121050055149.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.150 121050055150.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.151 121050055151.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.152 121050055152.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.153 121050055153.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.154 121050055154.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.155 121050055155.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.156 121050055156.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.157 121050055157.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.158 121050055158.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.159 121050055159.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.160 121050055160.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.161 121050055161.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.162 121050055162.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.164 121050055164.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.165 121050055165.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.168 121050055168.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.169 121050055169.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.170 121050055170.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.171 121050055171.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.172 121050055172.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.173 121050055173.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.177 121050055177.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.178 121050055178.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.179 121050055179.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.180 121050055180.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.181 121050055181.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.182 121050055182.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.183 121050055183.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.185 121050055185.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.186 121050055186.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.187 121050055187.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.188 121050055188.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.189 121050055189.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.190 121050055190.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.193 121050055193.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.194 121050055194.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.195 121050055195.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.198 121050055198.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.199 121050055199.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.201 121050055201.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.202 121050055202.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.203 121050055203.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.204 121050055204.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.205 121050055205.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.206 121050055206.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.207 121050055207.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.208 121050055208.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.209 121050055209.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.210 121050055210.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.211 121050055211.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.212 121050055212.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.213 121050055213.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.216 121050055216.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.218 121050055218.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.219 121050055219.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.220 121050055220.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.221 121050055221.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.222 121050055222.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.223 121050055223.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.224 121050055224.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.225 121050055225.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.226 121050055226.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.227 121050055227.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.228 121050055228.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.230 121050055230.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.231 121050055231.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.232 121050055232.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.235 121050055235.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.236 121050055236.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.237 121050055237.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.238 121050055238.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.239 121050055239.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.242 121050055242.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.243 121050055243.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.244 121050055244.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.245 121050055245.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.246 121050055246.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.247 121050055247.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.248 121050055248.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.249 121050055249.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.55.250 121050055250.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.251 121050055251.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.252 121050055252.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.253 121050055253.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.254 121050055254.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.55.255 121050055255.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 29199 1343821324 934333553179424
Brazil 8874 87635378 24116810076418
China 6374 344501024 128424854945792
Australia 5962 42887260 20679099757824
Russian Federation 5956 47437628 11408721106692
India 5108 35187360 5578252156928
United Kingdom 3011 80811784 28051596509696
Germany 2955 114917576 67152168484864
Poland 2603 18840268 14224287863808
Indonesia 2464 18039552 762383302656
Ukraine 2195 11057864 4878853996544
France 2182 73793574 10539411374080
Canada 2148 55062304 2573394509824
Netherlands 1563 58225260 306611977458946
Bangladesh 1309 1731596 697158467584
Italy 1221 55200136 26965094760448
Romania 1209 7004928 967724892160
Argentina 1190 19408864 18568614379520
Spain 1176 35022160 6455980064768
Japan 1155 168177464 33285875957760