BGP Announced

AS CIDR Description
AS11432 200.155.172.0/24 Telium Telecomunicações Ltda, BR
AS11432 200.155.172.0/23 Telium Telecomunicações Ltda, BR
AS11432 200.155.172.0/22 Telium Telecomunicações Ltda, BR
AS11432 200.155.168.0/21 Telium Telecomunicações Ltda, BR
AS11432 200.155.160.0/20 Telium Telecomunicações Ltda, BR
AS11432 200.155.128.0/18 Telium Telecomunicações Ltda, BR

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:187)

IP Host DateTime
200.155.172.1 200-155-172-1.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.2 200-155-172-2.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.4 200-155-172-4.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.5 200-155-172-5.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.7 200-155-172-7.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.8 200-155-172-8.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.9 200-155-172-9.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.10 10-172-155-200.thetopnet.com.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.11 11-172-155-200.thetopnet.com.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.14 14-172-155-200.thetopnet.com.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.15 200-155-172-15.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.16 200-155-172-16.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.18 200-155-172-18.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.20 200-155-172-20.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:36
200.155.172.21 200-155-172-21.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.23 200-155-172-23.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.24 200-155-172-24.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.25 200-155-172-25.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.27 200-155-172-27.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:37
200.155.172.30 200-155-172-30.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.31 200-155-172-31.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.32 200-155-172-32.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.33 200-155-172-33.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:36
200.155.172.34 200-155-172-34.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.36 200-155-172-36.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.37 200-155-172-37.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.38 200-155-172-38.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.40 200-155-172-40.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.41 200-155-172-41.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.42 200-155-172-42.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.43 200-155-172-43.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.45 200-155-172-45.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.47 200-155-172-47.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:38
200.155.172.48 200-155-172-48.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.49 200-155-172-49.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.50 200-155-172-50.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.51 200-155-172-51.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.52 200-155-172-52.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.55 200-155-172-55.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.56 200-155-172-56.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.57 200-155-172-57.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.58 200-155-172-58.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.59 200-155-172-59.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.60 200-155-172-60.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.62 200-155-172-62.static.telium.net.br 2021-07-19 09:05:37
200.155.172.64 200-155-172-64.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.66 200-155-172-66.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:30
200.155.172.68 200-155-172-68.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:37
200.155.172.71 200-155-172-71.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.73 200-155-172-73.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.74 200-155-172-74.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.79 200-155-172-79.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.80 200-155-172-80.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:36
200.155.172.82 200-155-172-82.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.83 200-155-172-83.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.85 200-155-172-85.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:36
200.155.172.86 200-155-172-86.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.88 200-155-172-88.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.89 200-155-172-89.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.90 200-155-172-90.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.91 200-155-172-91.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.92 200-155-172-92.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:37
200.155.172.93 200-155-172-93.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.94 200-155-172-94.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.95 200-155-172-95.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.97 200-155-172-97.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.99 200-155-172-99.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.100 200-155-172-100.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.101 200-155-172-101.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.102 200-155-172-102.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.103 200-155-172-103.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.104 200-155-172-104.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.106 200-155-172-106.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.107 200-155-172-107.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.108 200-155-172-108.static.telium.net.br 2021-07-19 21:59:37
200.155.172.109 200-155-172-109.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.110 200-155-172-110.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.111 200-155-172-111.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.112 200-155-172-112.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.113 200-155-172-113.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.114 200-155-172-114.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.115 200-155-172-115.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.116 200-155-172-116.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:30
200.155.172.117 200-155-172-117.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.118 200-155-172-118.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.119 200-155-172-119.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.120 200-155-172-120.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.122 200-155-172-122.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.123 200-155-172-123.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.124 200-155-172-124.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:37
200.155.172.126 200-155-172-126.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.127 200-155-172-127.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.129 200-155-172-129.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.130 200-155-172-130.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.132 200-155-172-132.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.133 200-155-172-133.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.134 200-155-172-134.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.135 200-155-172-135.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.136 200-155-172-136.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.138 200-155-172-138.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.139 200-155-172-139.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.140 200-155-172-140.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.142 200-155-172-142.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.144 200-155-172-144.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.145 200-155-172-145.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.146 200-155-172-146.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.147 200-155-172-147.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.149 200-155-172-149.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.151 200-155-172-151.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.152 200-155-172-152.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.153 200-155-172-153.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.154 200-155-172-154.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.155 200-155-172-155.static.telium.net.br 2021-07-19 21:59:37
200.155.172.156 200-155-172-156.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.157 200-155-172-157.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.158 200-155-172-158.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.159 200-155-172-159.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.162 200-155-172-162.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.165 200-155-172-165.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.166 200-155-172-166.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.168 200-155-172-168.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.169 200-155-172-169.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.171 200-155-172-171.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.173 200-155-172-173.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.175 200-155-172-175.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.177 200-155-172-177.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.178 200-155-172-178.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.179 200-155-172-179.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.180 200-155-172-180.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.181 200-155-172-181.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:36
200.155.172.182 200-155-172-182.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.184 200-155-172-184.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.185 200-155-172-185.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.187 200-155-172-187.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.188 200-155-172-188.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.190 200-155-172-190.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.191 200-155-172-191.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.192 200-155-172-192.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.193 200-155-172-193.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.194 200-155-172-194.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.195 200-155-172-195.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.197 200-155-172-197.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.198 200-155-172-198.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.199 200-155-172-199.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.200 200-155-172-200.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.201 200-155-172-201.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.203 200-155-172-203.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.204 200-155-172-204.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:37
200.155.172.205 200-155-172-205.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.206 200-155-172-206.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.207 200-155-172-207.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:30
200.155.172.208 200-155-172-208.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:37
200.155.172.211 200-155-172-211.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.212 200-155-172-212.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.213 200-155-172-213.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:37
200.155.172.215 200-155-172-215.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.217 200-155-172-217.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.220 200-155-172-220.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.221 200-155-172-221.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.222 200-155-172-222.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.224 200-155-172-224.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.225 200-155-172-225.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.226 200-155-172-226.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.227 200-155-172-227.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.228 200-155-172-228.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.229 200-155-172-229.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.232 200-155-172-232.static.telium.net.br 2021-07-19 21:59:37
200.155.172.233 200-155-172-233.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.234 200-155-172-234.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.235 200-155-172-235.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.236 200-155-172-236.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.237 200-155-172-237.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.238 200-155-172-238.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.239 200-155-172-239.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.240 200-155-172-240.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.241 200-155-172-241.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.242 200-155-172-242.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.243 200-155-172-243.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.245 200-155-172-245.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.246 200-155-172-246.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.247 200-155-172-247.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.249 200-155-172-249.static.telium.net.br 2021-07-19 17:05:36
200.155.172.250 200-155-172-250.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.251 200-155-172-251.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.252 200-155-172-252.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.253 200-155-172-253.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49
200.155.172.254 200-155-172-254.static.telium.net.br 2021-07-19 06:13:49

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 28818 1350023780 632580038840864
Brazil 8735 86010830 2305865658090623234
Russian Federation 6000 47247972 14048494999364
Australia 5186 43138640 28926571922432
China 3978 357659208 119357919002624
India 3071 34786208 5681977950208
United Kingdom 3009 80847104 27486924837120
Germany 2918 115420416 66758353551360
Poland 2608 18838912 12954049974272
Indonesia 2216 17881344 637766533120
Ukraine 2177 10895048 4270023901184
France 2134 73116518 9945820889088
Canada 2110 55276436 2510194343936
Netherlands 1552 58410316 2306143697345452288
Romania 1226 7193856 1031075659776
Italy 1208 55015638 2305869368685494272
Bangladesh 1184 1625878 779290345472
Argentina 1166 19872704 18540610387968
Spain 1161 35020630 6299985248256
Hong Kong 1108 16653828 288231201257914368