BGP Announced

AS CIDR Description
AS18134 219.112.128.0/20 KITANET - Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP
AS18134 219.112.128.0/19 KITANET - Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:238)

IP Host DateTime
219.112.130.1 kita130001.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.2 kita130002.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.3 kita130003.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.4 kita130004.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.5 kita130005.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.6 kita130006.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.7 kita130007.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.8 kita130008.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.9 kita130009.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.10 kita130010.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.11 kita130011.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.12 kita130012.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.13 kita130013.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.14 kita130014.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.15 kita130015.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.16 kita130016.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.17 kita130017.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.18 kita130018.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.19 kita130019.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.20 kita130020.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.21 kita130021.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.22 kita130022.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.23 kita130023.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.24 kita130024.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.25 kita130025.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.26 kita130026.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.27 kita130027.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.28 kita130028.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.29 kita130029.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.30 kita130030.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.31 kita130031.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.32 kita130032.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.33 kita130033.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.34 kita130034.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.35 kita130035.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.36 kita130036.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.37 kita130037.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.38 kita130038.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.130.39 kita130039.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.40 kita130040.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.41 kita130041.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.42 kita130042.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.43 kita130043.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.44 kita130044.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.45 kita130045.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.46 kita130046.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.47 kita130047.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.48 kita130048.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.49 kita130049.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.50 kita130050.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.51 kita130051.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.52 kita130052.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.53 kita130053.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.54 kita130054.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.55 kita130055.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.56 kita130056.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.57 kita130057.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.58 kita130058.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.59 kita130059.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.60 kita130060.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.61 kita130061.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.62 kita130062.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.63 kita130063.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.64 kita130064.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.65 kita130065.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.66 kita130066.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.67 kita130067.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.68 kita130068.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.69 kita130069.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.70 kita130070.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.71 kita130071.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.72 kita130072.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.73 kita130073.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.74 kita130074.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.75 kita130075.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.76 kita130076.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.77 kita130077.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.78 kita130078.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.79 kita130079.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.96 kita130096.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.97 kita130097.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.98 kita130098.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.99 kita130099.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.100 kita130100.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.101 kita130101.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.102 kita130102.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.103 kita130103.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.104 kita130104.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.105 kita130105.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.106 kita130106.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.107 kita130107.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.108 kita130108.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.109 kita130109.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.110 kita130110.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.111 kita130111.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.112 kita130112.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.113 kita130113.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.114 kita130114.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.115 kita130115.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.116 kita130116.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.117 kita130117.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.118 kita130118.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.119 kita130119.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.120 kita130120.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.121 kita130121.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.122 kita130122.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.123 kita130123.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.124 kita130124.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.125 kita130125.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.126 kita130126.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.127 kita130127.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.128 kita130128.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.129 kita130129.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.130 kita130130.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.131 kita130131.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.132 kita130132.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.133 kita130133.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.134 kita130134.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.135 kita130135.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.136 kita130136.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.137 kita130137.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.138 kita130138.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.139 kita130139.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.140 kita130140.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.141 kita130141.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.142 kita130142.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.143 kita130143.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.144 kita130144.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.145 kita130145.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.146 kita130146.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.147 kita130147.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.148 kita130148.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.149 kita130149.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.150 kita130150.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.151 kita130151.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.152 kita130152.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.153 kita130153.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.154 kita130154.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.155 kita130155.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.156 kita130156.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.157 kita130157.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.158 kita130158.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.159 kita130159.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.160 kita130160.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.161 kita130161.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.162 kita130162.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.163 kita130163.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.164 kita130164.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.165 kita130165.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.166 kita130166.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.167 kita130167.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.130.168 kita130168.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.169 kita130169.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.170 kita130170.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.171 kita130171.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.172 kita130172.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.173 kita130173.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.174 kita130174.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.175 kita130175.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.176 kita130176.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.177 kita130177.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.178 kita130178.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.179 kita130179.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.180 kita130180.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.181 kita130181.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.182 kita130182.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.183 kita130183.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.184 kita130184.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.185 kita130185.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.186 kita130186.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.187 kita130187.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.188 kita130188.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.189 kita130189.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.190 kita130190.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.191 kita130191.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.192 kita130192.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.193 kita130193.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.194 kita130194.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.195 kita130195.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.196 kita130196.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.197 kita130197.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.198 kita130198.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.199 kita130199.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.200 kita130200.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.201 kita130201.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.202 kita130202.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.203 kita130203.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.204 kita130204.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.205 kita130205.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.206 kita130206.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.207 kita130207.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.208 kita130208.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.209 kita130209.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.210 kita130210.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.211 kita130211.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.212 kita130212.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.213 kita130213.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.214 kita130214.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.215 kita130215.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.216 kita130216.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.217 kita130217.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.218 kita130218.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.219 kita130219.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.220 kita130220.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.221 kita130221.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.222 kita130222.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.223 kita130223.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.224 kita130224.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.225 kita130225.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.226 kita130226.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.227 kita130227.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.228 kita130228.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.229 kita130229.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.230 kita130230.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.231 kita130231.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.232 kita130232.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.233 kita130233.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.234 kita130234.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.235 kita130235.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.236 kita130236.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.237 kita130237.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.130.238 kita130238.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.239 kita130239.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.240 kita130240.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.241 kita130241.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.242 kita130242.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.243 kita130243.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.244 kita130244.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.245 kita130245.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.246 kita130246.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.247 kita130247.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.248 kita130248.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.249 kita130249.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.250 kita130250.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.251 kita130251.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.252 kita130252.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.253 kita130253.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52
219.112.130.254 kita130254.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:52

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27593 1154907188 632635813256992
Brazil 7648 91724208 15655657280002
Russian Federation 6289 47855238 8497603677444
United Kingdom 2828 84765496 26811163280384
Germany 2821 112901648 63741452878848
Australia 2604 42829404 20060937855232
Poland 2590 18987394 11809028509696
India 2556 31995536 5476477304832
Ukraine 2204 11207312 3129493422080
Canada 2181 54303208 2406925731072
France 1979 75567794 290288366977024
Indonesia 1754 20384524 576543784960
China 1579 345850440 118270992121856
Netherlands 1484 35074078 2306137494213562370
Romania 1266 6897152 812046548992
Italy 1174 54672608 2306149902987689984
Spain 1136 33952424 5327021998080
Argentina 1081 20537808 35886656389120
Hong Kong 983 19230252 790426583808
Bangladesh 977 1547008 569090048000