BGP Announced

AS CIDR Description
AS18134 219.112.128.0/20 KITANET - Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP
AS18134 219.112.128.0/19 KITANET - Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:254)

IP Host DateTime
219.112.141.1 kita141001.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.2 kita141002.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.3 kita141003.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.4 kita141004.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.5 kita141005.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.6 kita141006.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.7 kita141007.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.8 kita141008.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.9 kita141009.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.10 kita141010.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.11 kita141011.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.12 kita141012.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.13 kita141013.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.14 kita141014.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.15 kita141015.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.16 kita141016.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.17 kita141017.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.18 kita141018.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.19 kita141019.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.20 kita141020.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.141.21 kita141021.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.22 kita141022.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.23 kita141023.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.24 kita141024.kitanet.ne.jp 2020-03-19 20:36:56
219.112.141.25 kita141025.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.26 kita141026.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.27 kita141027.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.28 kita141028.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.29 kita141029.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.30 kita141030.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.31 kita141031.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.32 kita141032.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.33 kita141033.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.34 kita141034.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.35 kita141035.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.36 kita141036.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.37 kita141037.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.38 kita141038.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.39 kita141039.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.40 kita141040.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.41 kita141041.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.42 kita141042.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.43 kita141043.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.44 kita141044.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.45 kita141045.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.46 kita141046.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.47 kita141047.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.48 kita141048.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.49 kita141049.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.50 kita141050.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.51 kita141051.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.52 kita141052.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.53 kita141053.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.54 kita141054.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.55 kita141055.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.56 kita141056.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.57 kita141057.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.58 kita141058.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.59 kita141059.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.60 kita141060.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.61 kita141061.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.62 kita141062.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.63 kita141063.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.64 kita141064.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.65 kita141065.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.66 kita141066.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.67 kita141067.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.68 kita141068.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.69 kita141069.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.70 kita141070.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.71 kita141071.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.72 kita141072.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.73 kita141073.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.74 kita141074.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.75 kita141075.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.76 kita141076.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.77 kita141077.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.78 kita141078.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.79 kita141079.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.80 kita141080.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.81 kita141081.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.82 kita141082.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.83 kita141083.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.84 kita141084.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.85 kita141085.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.86 kita141086.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.87 kita141087.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.88 kita141088.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.89 kita141089.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.90 kita141090.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.91 kita141091.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.92 kita141092.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.93 kita141093.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.94 kita141094.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.95 kita141095.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.96 kita141096.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.97 kita141097.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.98 kita141098.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.99 kita141099.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.141.100 kita141100.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.101 kita141101.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.102 kita141102.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.103 kita141103.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.104 kita141104.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.105 kita141105.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.106 kita141106.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.107 kita141107.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.108 kita141108.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.109 kita141109.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.110 kita141110.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.111 kita141111.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.112 kita141112.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.113 kita141113.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.114 kita141114.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.115 kita141115.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.116 kita141116.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.117 kita141117.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.118 kita141118.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.119 kita141119.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.120 kita141120.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.121 kita141121.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.122 kita141122.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.123 kita141123.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.124 kita141124.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.125 kita141125.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.126 kita141126.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.127 kita141127.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.128 kita141128.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.129 kita141129.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.130 kita141130.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.131 kita141131.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.132 kita141132.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.133 kita141133.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.134 kita141134.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.135 kita141135.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.136 kita141136.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.137 kita141137.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.138 kita141138.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.139 kita141139.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.140 kita141140.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.141 kita141141.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.142 kita141142.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.143 kita141143.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.144 kita141144.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.145 kita141145.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.146 kita141146.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.147 kita141147.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.148 kita141148.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.149 kita141149.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.150 kita141150.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.151 kita141151.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.152 kita141152.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.153 kita141153.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.154 kita141154.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.155 kita141155.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.156 kita141156.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.157 kita141157.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.158 kita141158.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.159 kita141159.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.160 kita141160.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.161 kita141161.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.162 kita141162.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.163 kita141163.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.164 kita141164.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.165 kita141165.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.166 kita141166.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.167 kita141167.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.168 kita141168.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.169 kita141169.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.170 kita141170.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.171 kita141171.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.172 kita141172.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.173 kita141173.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.174 kita141174.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.175 kita141175.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.176 kita141176.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.177 kita141177.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.178 kita141178.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.179 kita141179.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.180 kita141180.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.181 kita141181.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.182 kita141182.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.183 kita141183.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.184 kita141184.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.185 kita141185.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.186 kita141186.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.187 kita141187.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.188 kita141188.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.189 kita141189.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.141.190 kita141190.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.191 kita141191.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.192 kita141192.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.193 kita141193.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.194 kita141194.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.195 kita141195.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.196 kita141196.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.197 kita141197.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.198 kita141198.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.199 kita141199.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.200 kita141200.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.201 kita141201.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.202 kita141202.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.203 kita141203.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.204 kita141204.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.205 kita141205.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.206 kita141206.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.207 kita141207.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.208 kita141208.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.209 kita141209.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.210 kita141210.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.211 kita141211.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.212 kita141212.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.213 kita141213.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.214 kita141214.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.215 kita141215.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.216 kita141216.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.141.217 kita141217.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.218 kita141218.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.219 kita141219.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.220 kita141220.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.221 kita141221.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.222 kita141222.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.223 kita141223.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.224 kita141224.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.225 kita141225.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.226 kita141226.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.227 kita141227.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.228 kita141228.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.229 kita141229.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.230 kita141230.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.231 kita141231.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.232 kita141232.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.233 kita141233.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.234 kita141234.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.235 kita141235.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.236 kita141236.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.237 kita141237.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.238 kita141238.kitanet.ne.jp 2020-03-13 15:58:32
219.112.141.239 kita141239.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.240 kita141240.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.241 kita141241.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.242 kita141242.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.243 kita141243.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.244 kita141244.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.245 kita141245.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.246 kita141246.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.247 kita141247.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.248 kita141248.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.249 kita141249.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.250 kita141250.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.251 kita141251.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.252 kita141252.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.253 kita141253.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53
219.112.141.254 kita141254.kitanet.ne.jp 2020-03-27 04:36:53

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27618 1156820320 633057955602208
Brazil 7671 91982988 2305858910690808322
Russian Federation 6289 47890210 8425394474244
Germany 2832 112907984 63814572246016
United Kingdom 2831 84640688 26886342116352
Australia 2605 42798940 20069544698112
Poland 2594 18992514 11875599978496
India 2557 31980688 5218985705472
Ukraine 2202 11154320 3125198454784
Canada 2183 54243752 2419542197504
France 1982 75603378 290292663844864
Indonesia 1757 20392460 585138241536
China 1688 345306440 118194994348032
Netherlands 1491 35120158 2306137601673400322
Romania 1266 6908160 812046745600
Italy 1177 54653180 2306150006066905088
Spain 1137 33940936 5361381736448
Argentina 1082 20538064 35899809792000
Hong Kong 982 19209004 786121917184
Bangladesh 980 1547264 577680048128