AS Name
ChinaNet-Guangdong-Dongguan-MAN
Org Name
CHINANET Guangdong province Dongguan MAN network
Country
China
AS134772 Looking Glass
IPv4Prefixes

371

IPv6Prefixes

45

IPv4 NUMs

1,884,928

IPv6 NUMs(/64)

6,710,951,936

1,884,928 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
14.18.232.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
14.119.0.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
14.120.0.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.120.32.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.120.64.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
14.120.128.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.121.4.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
14.148.192.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.152.96.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
14.154.64.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
14.156.0.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
14.156.128.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
14.215.196.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
14.215.200.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
14.215.212.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
14.215.240.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
14.215.248.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
14.215.252.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
14.215.254.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
14.216.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
14.217.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
14.218.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
14.219.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
14.220.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
14.221.0.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
14.221.128.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.221.160.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.221.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
14.222.0.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.222.32.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.222.64.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.222.96.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.222.128.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.222.160.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
14.222.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
45.249.212.0/24 HWDGNET Huawei Technologies Co., Ltd 256
45.249.212.0/22 HWDGNET Huawei Technologies Co., Ltd 1024
45.249.213.0/24 HWDGNET Huawei Technologies Co., Ltd 256
45.249.214.0/24 HWDGNET Huawei Technologies Co., Ltd 256
45.249.215.0/24 HWDGNET Huawei Technologies Co., Ltd 256
59.36.0.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
59.36.176.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.36.184.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.37.16.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.37.200.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.39.152.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.39.160.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.39.168.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.39.176.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.39.192.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.39.208.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.39.224.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
61.142.0.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.1.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.2.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.3.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.4.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.5.0/24 DONGGUAN-CA-COMM-LTD DONGGUAN CHANGAN COMMUNICATION CO.LTD 256
61.142.6.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.7.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.8.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.9.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.10.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
61.142.12.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.13.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.14.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.15.0/24 BOLU-TELECOM DONGGUANG BOLU TELECOM SCIENCE&TECHNOLOGY CORPORATIONLTD 256
61.142.16.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
61.142.20.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
61.142.24.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
61.142.28.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.29.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.30.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.31.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.32.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
61.142.34.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
61.142.36.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.37.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
61.142.38.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
61.142.44.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
61.145.160.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.161.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.162.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.168.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.169.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.170.0/23 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 512
61.145.172.0/22 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 1024
61.145.176.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.177.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.178.0/23 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 512
61.145.180.0/22 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 1024
61.145.184.0/21 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 2048
61.145.192.0/22 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 1024
61.145.196.0/23 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 512
61.145.198.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.199.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.200.0/22 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 1024
61.145.204.0/22 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 1024
61.145.208.0/22 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 1024
61.145.212.0/23 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 512
61.145.214.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.215.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.216.0/24 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 256
61.145.217.0/24 DONGGUAN-HLWZ-ECON-MANSION DONGGUAN HENGLIWUZI ECONMIC MANSION 256
61.145.218.0/24 DONGGUAN-TANGXIA-DIANXIN-KUANDAIBAN DONGGUAN TANGXIA DIANXIN FENJU?��KUANDAIBAN?? 256
61.145.219.0/24 TANGXIA-DIANXIN-FENJU TANGXIA DIANXIN FENJU 256
61.145.220.0/22 DONGGUAN-PO-POLICE-OFFICE DONGGUAN POLICEOFFICE POLICE OFFICE 1024
103.218.216.0/24 HWDGNET Huawei Technologies Co., Ltd 256
103.218.216.0/22 HWDGNET Huawei Technologies Co., Ltd 1024
103.218.217.0/24 HWDGNET Huawei Technologies Co., Ltd 256
103.218.218.0/24 HWDGNET Huawei Technologies Co., Ltd 256
103.218.219.0/24 HWDGNET Huawei Technologies Co., Ltd 256
113.64.236.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
113.77.0.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
113.77.64.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
113.77.128.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
113.77.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
113.78.0.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
113.78.128.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
113.78.160.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
113.78.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
113.79.0.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
113.79.128.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
113.79.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
113.80.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
113.98.0.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
113.98.8.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
113.98.16.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
113.98.32.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
113.98.40.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
113.98.48.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
113.98.52.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
113.98.188.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
113.98.190.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
113.99.128.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
113.99.144.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
113.99.160.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
113.100.128.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
113.100.144.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
113.102.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
113.105.128.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
113.105.176.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
113.108.126.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
113.108.240.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.4.0.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.4.16.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.24.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.32.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.4.48.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.56.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.64.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.4.80.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.88.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.96.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.4.112.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.120.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.128.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
116.4.160.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.4.176.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.184.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.192.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.4.208.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.216.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.224.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.4.240.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.4.248.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.6.14.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
116.6.16.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
116.6.28.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
116.6.44.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.76.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.82.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
116.6.84.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.92.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.132.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.136.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.140.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
116.6.202.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
116.6.208.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.240.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.18.0.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
116.18.32.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
116.18.64.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.18.80.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.18.96.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.18.112.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.120.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.128.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.136.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.144.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.152.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.160.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.18.176.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.184.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.192.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.18.208.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.216.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.224.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.18.240.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
116.18.248.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.121.33.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
119.121.34.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
119.121.36.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
119.121.40.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
119.121.161.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
119.121.162.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
119.121.164.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
119.121.168.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
119.127.64.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
119.127.96.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
119.127.128.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
119.127.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
119.128.0.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
119.128.64.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.128.80.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.128.88.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.128.96.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.128.112.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.128.120.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.128.128.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
119.128.160.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.128.176.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.128.184.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.128.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
119.140.0.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.140.16.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.140.24.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.141.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
119.144.0.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.144.16.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.144.32.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
119.144.64.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.144.80.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.144.96.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.144.112.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.144.128.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
119.144.160.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.144.176.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.144.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
119.145.96.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
119.145.112.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
119.145.114.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
119.145.116.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
119.145.118.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
119.145.120.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.10.0.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.10.8.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.10.16.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
121.10.20.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
121.12.128.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.12.136.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.12.144.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.12.152.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.12.160.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.13.0.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
121.13.32.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
121.13.64.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
121.13.68.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
121.13.72.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.13.80.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
121.13.96.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
121.13.128.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
121.13.160.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
121.13.192.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
121.13.224.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.13.232.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.13.240.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
121.13.248.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
125.88.4.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
125.88.5.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
125.88.14.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
125.88.160.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
125.93.64.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
125.93.128.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
125.93.128.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
125.93.144.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
125.93.160.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
125.93.176.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
125.93.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
125.94.0.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
183.22.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
183.23.0.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.23.64.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.23.128.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.23.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.47.60.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
183.49.128.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.49.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.53.64.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.57.56.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
183.57.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.58.104.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
183.59.32.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.59.69.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
183.59.168.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.63.192.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
183.63.208.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.63.216.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.63.224.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
183.63.228.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
202.96.172.0/23 DONGGUAN-TQ-MACH-FACTORY DONGGUAN TAIQUAN MACHINE FACTORY 512
202.96.175.0/24 PREMIER-CAMERA-LTD PREMIER CAMERA CHINA LTD 256
202.96.176.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.103.164.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
202.103.183.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.103.187.0/24 DONGGUAN-TC-ELEC-LTD DONGGUAN YONGCHENG ELECTRONIC CO.LTD 256
202.104.160.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
202.104.164.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.104.165.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.104.166.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
202.104.168.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.104.169.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.104.170.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
202.104.172.0/22 DONGGUAN-YT-COMM-LTD DONGGUAN YUTONG COMMUNICATION CO.LTD 1024
202.104.176.0/21 DONGGUAN-JJ-MACH-LTD DONGGUAN JIIJIE MACHINE CO.LTD 2048
202.104.182.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.105.192.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.105.193.0/24 DONGGUAN-CA-COMM-LTD DONGGUAN CHANGAN COMMUNICATION CO.LTD 256
202.105.194.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.105.195.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.105.196.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
202.105.198.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
202.105.199.0/24 DONGGUAN-WYD-ELEC-LTD DONGGUAN WEIYIDA ELECTRONIC CO.LTD 256
202.105.200.0/21 DONGGUAN-TY-INFOR-LTD DONGGUAN TAIYANG INFORMATION CO.LTD 2048
202.105.208.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
202.173.224.0/20 BOLU-TELECOM DONGGUAN BOLU TELECOM 4096
202.173.240.0/20 BOLU-TELECOM DONGGUAN BOLU TELECOM 4096
211.148.128.0/20 BOLU-TELECOM BOLU TELECOM Co., Ltd. 4096
211.148.144.0/20 BOLU-TELECOM BOLU TELECOM Co., Ltd. 4096
218.16.0.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
218.16.1.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
218.16.2.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
218.16.4.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
218.16.8.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
218.16.16.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
218.16.32.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
218.16.40.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
218.16.48.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
218.16.64.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
218.16.80.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
218.16.88.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
218.16.90.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
218.16.92.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
218.16.94.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
218.16.96.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
218.16.104.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
218.16.112.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
218.16.116.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
219.128.147.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
219.130.0.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
219.130.16.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
219.130.18.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
219.130.19.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
219.130.20.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
219.130.24.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
219.130.32.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
219.130.36.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
219.130.38.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
219.130.39.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
219.130.40.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
219.130.48.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
219.130.64.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
219.130.96.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
219.130.112.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
219.130.120.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
219.131.124.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
219.132.200.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
219.132.208.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
219.132.224.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
219.132.232.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
219.132.240.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
CIDR Description IP NUMs(prefix /64)
240e:1e:1000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:5f:6002::/48 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 65536
240e:fb:8000::/35 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 536870912
240e:fc:7000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:fc:8000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:fc:9000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:fc:a000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:fc:b000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:fc:c000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:fc:d000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:fc:e000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:3b0:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3b0:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3b1:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3b1:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3b2:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3b2:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3b3:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3b3:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3b4:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3b4:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3b5:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3b5:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3b6:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3b6:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3b7:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3b7:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3b8:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3b8:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3b9:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3b9:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3ba:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3ba:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3bb:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3bb:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3bc:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3bc:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3bd:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3bd:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3be:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3be:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:3bf:d000::/37 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 134217728
240e:3bf:d800::/38 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 67108864
240e:6b2::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:6b2:1000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS4134 CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street, CN China 113,457,664 17,596,483,174,400 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS131521 HTSEC - Haitong Securities Company Limited, CN China 0 65,536 IPv6 IPv6
IP Address Domain NUMs Domains
14.18.232.25 1 www.cy-or.com
14.18.232.33 4 mail1.polyon.com.cn
14.18.232.37 1 coxoc.com.cn
14.18.232.142 1 ims-wms.com
14.18.232.223 1 leagel.net
14.18.233.26 2 minxinoa.com
14.18.233.49 7 dd-cpa.com
14.18.233.77 3 atngpower.com
14.18.233.78 2 o-smart.cn
14.18.233.89 1 mail.dgqt88.com
as-block:    AS134557 - AS135580
descr:     APNIC ASN block
remarks:    These AS numbers are further assigned by APNIC
remarks:    to APNIC members and end-users in the APNIC region
admin-c:    HM20-AP
tech-c:     HM20-AP
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   APNIC-HM
last-modified: 2014-09-03T01:31:50Z
source:     APNIC

role:      APNIC Hostmaster
address:    6 Cordelia Street
address:    South Brisbane
address:    QLD 4101
country:    AU
phone:     +61 7 3858 3100
fax-no:     +61 7 3858 3199
e-mail:     [email protected]
admin-c:    AMS11-AP
tech-c:     AH256-AP
nic-hdl:    HM20-AP
remarks:    Administrator for APNIC
notify:     [email protected]
mnt-by:     MAINT-APNIC-AP
last-modified: 2013-10-23T04:06:51Z
source:     APNICaut-num:    AS134772
as-name:    ChinaNet-Guangdong-Dongguan-MAN
descr:     CHINANET Guangdong province Dongguan MAN network
descr:     Data Communication Division
descr:     510000
country:    CN
remarks:    CHINANET Guangdong province network
admin-c:    CH93-AP
tech-c:     CH93-AP
abuse-c:    AC1573-AP
notify:     [email protected]
mnt-lower:   MAINT-CHINANET
mnt-routes:   MAINT-CHINANET-GD
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-irt:    IRT-CHINANET-CN
last-modified: 2020-05-14T11:18:04Z
source:     APNIC

irt:      IRT-CHINANET-CN
address:    No.31 ,jingrong street,beijing
address:    100032
e-mail:     [email protected]
abuse-mailbox: [email protected]
admin-c:    CH93-AP
tech-c:     CH93-AP
auth:      # Filtered
mnt-by:     MAINT-CHINANET
last-modified: 2021-06-15T08:04:00Z
source:     APNIC

role:      ABUSE CHINANETCN
address:    No.31 ,jingrong street,beijing
address:    100032
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     [email protected]
admin-c:    CH93-AP
tech-c:     CH93-AP
nic-hdl:    AC1573-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-CHINANET-CN
abuse-mailbox: [email protected]
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2020-05-11T23:59:03Z
source:     APNIC

person:     Chinanet Hostmaster
nic-hdl:    CH93-AP
e-mail:     [email protected]
address:    No.31 ,jingrong street,beijing
address:    100032
phone:     +86-10-58501724
fax-no:     +86-10-58501724
country:    CN
mnt-by:     MAINT-CHINANET
last-modified: 2014-02-27T03:37:38Z
source:     APNIC