AS Name Org Name IPv4Prefixes IPv6Prefixes IPv4 NUMs IPv6 NUMs(/64) Registry Region LG
ChinaNet-Guangdong-Shenzhen-MAN CHINANET Guangdong province Shenzhen MAN network 154 10 1,225,472 7,247,822,848 China
1,225,472 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
58.60.0.0/21 null_name null 2048
58.60.16.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
58.60.32.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
58.60.64.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
58.60.128.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
58.60.144.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
58.60.152.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
58.60.160.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
58.60.192.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
58.60.224.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
58.60.240.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
58.61.0.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
58.61.40.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
58.61.48.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
58.61.64.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
58.61.128.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
58.61.144.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
58.61.168.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
58.61.176.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
58.61.192.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.37.8.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.37.28.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
59.37.36.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
59.37.44.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
59.37.56.0/23 zhongguodianxin zhongguodianxin 512
59.37.60.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
59.37.184.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.38.104.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
59.38.212.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
59.40.0.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
59.40.32.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.40.48.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.40.64.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.40.80.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.40.96.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.40.112.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.40.128.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.40.144.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
59.40.148.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
59.40.152.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.40.160.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
59.40.176.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
59.40.184.0/22 zhongguodianxin zhongguodianxin 1024
59.40.188.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
59.40.192.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
59.40.224.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
61.141.64.0/18 zhongguodianxin zhongguodianxin 16384
61.141.128.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
61.142.42.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
61.144.160.0/19 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong province network 8192
61.144.192.0/19 shenzhenshilongmaixinxigufenyou shenzhenshihonghuyijiehongbodasha9lou 8192
61.144.224.0/20 shenzhenshixinxiwangluozhongxin shenzhenshiluohuqutongxinlu1haoBzuo5lou 4096
61.144.240.0/22 FUTIAN-INFOR-CENTER SHENZHEN FUTIAN AREA INFORMATION CENTER 1024
61.144.248.0/21 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong province network 2048
61.145.128.0/19 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 8192
61.145.164.0/22 guangdongshengdianxinshiyejitua shenzhenshihonghuyijiehongbodasha11lou1101 1024
61.146.240.0/20 CHINANET-GD country: CN CHINANET Guangdong Province Network 4096
116.6.18.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
116.6.20.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.24.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
116.6.48.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
116.6.64.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.88.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.96.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
116.6.224.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.228.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
116.6.232.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.121.18.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
119.121.20.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
119.121.24.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
119.121.32.0/24 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 256
183.11.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
183.12.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
183.13.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
183.14.0.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
183.14.128.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
183.15.0.0/16 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 65536
183.16.0.0/15 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 131072
183.36.184.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.47.40.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.47.48.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.49.0.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.49.64.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.54.0.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.54.64.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.54.128.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
183.56.64.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.56.152.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.56.176.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.57.40.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.58.96.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.59.16.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
183.59.48.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.59.132.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
183.59.160.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.62.64.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
183.62.96.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.62.128.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.62.136.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.62.144.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.62.152.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.62.160.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
183.62.168.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
183.62.172.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
183.62.176.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
183.62.192.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
183.62.208.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
183.62.224.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
183.63.48.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
202.96.134.0/23 shenzhen12012 shenzhen 12012 512
202.96.136.0/23 shenzhen12012 shenzhen 12012 512
202.96.154.0/23 guangdongshengdianxinshiyejitua shenzhenshihonghuyijiehongbodasha11lou1101 512
202.96.160.0/22 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 1024
202.96.164.0/23 SHENZHEN-SYYH-FINA-CO SHENZHEN SHANGYEYINHANG FINANCIAL CO. 512
202.96.170.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
202.96.180.0/23 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 512
202.103.144.0/20 SHENZHEN-DHHB-INFOR-LTD SHENZHEN DIANHUAHAOBO INFORMATION CO. 4096
202.103.168.0/23 Shenzhen-Telecom Shenzhen Branch, Guangdong Telecom Co. Ltd 512
202.103.190.0/23 SHENZHEN-LMXX-INFOR-LTD SHENZHEN LONGMAIXINXI INFORMATION CO.LTD 512
202.104.96.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
202.104.128.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
202.104.144.0/21 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 2048
202.105.96.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
202.105.128.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
203.86.0.0/20 CMData Shenzhen Runxun Data Communication Co. Ltd. 4096
203.86.16.0/20 CMData Shenzhen Runxun Data Communication Co. Ltd. 4096
210.75.0.0/20 NovaNetwork country: CN SHENZHEN NOVA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT.,LTD. 4096
210.75.16.0/20 Beijing country: cn NovaNetwork 4096
211.154.128.0/20 ZongHeng-IDC ShenZhenShiZongHengXinXiJiShuYouXianGongSi 4096
211.154.144.0/20 ZongHeng-IDC ShenZhenShiZongHengXinXiJiShuYouXianGongSi 4096
211.159.64.0/21 SINET SHENZHEN INFORMATION NETWORK CO.,LTD. 2048
218.17.0.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
218.17.128.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
218.18.0.0/17 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 32768
218.18.128.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
218.18.192.0/18 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 16384
219.133.0.0/19 SHENZHEN-HUAWEI-CO country: CN SHENZHEN HUAWEI TECHNOLOGY CO. 8192
219.133.64.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
219.133.96.0/19 SHENZHEN-TELECOM-CO TELECOMMUNICATION COMPANY SHENZHEN GUANGDONG CENT COMPANY 8192
219.133.128.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
219.133.160.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
219.133.192.0/19 SHENZHEN-SOCIAL-INSURANCE-BUREAU SHENZHEN SOCIAL INSURANCE BUREAU 8192
219.133.224.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
219.134.0.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
219.134.32.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
219.134.64.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
219.134.96.0/19 GOOD-ELECTRONICS-IN-TREASURE GOOD ELECTRONICS IN TREASURE LIMITED COMPANY 8192
219.134.128.0/19 SHENZHEN-TENGXUN-CO TENGXUN CALCULATOR SYSTEM LIMITED COMPANY OF SHENZHEN CITY 8192
219.134.160.0/19 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 8192
219.134.192.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
219.134.208.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
219.134.224.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
219.134.240.0/20 CHINANET-GD CHINANET Guangdong province network 4096
220.231.128.0/18 CMData Shenzhen Runxun Data Communication Co. Ltd. 16384
CIDR Description IP NUMs(prefix /64)
240e:1f::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:5e:4006::/48 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 65536
240e:f9:c000::/34 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 1073741824
240e:fa::/33 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 2147483648
240e:fa:8000::/33 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 2147483648
240e:fe:2000::/35 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 536870912
240e:fe:4000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:fe:5000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:6b1::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
240e:6b1:1000::/36 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 268435456
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS4134 CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN China 114,606,080 17,596,483,305,472 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS23848 PINGANCOM Shenzhen Ping An Communication Technology Co.,Ltd, CN China 11,520 458,752 IPv4 IPv4
AS45079 GDSNET GDS CHANGAN SERVICES Ltd., CN China 37,888 65,536 IPv4 IPv4
IP Address Domain NUMs Domains
58.60.0.49 1 ftp.visionchina.tv
58.60.0.50 2 mail.visionchina.cn
58.60.0.53 2 mail1.visionchina.tv
58.60.0.61 1 mail.sinocastel.com
58.60.0.65 1 mail1.ztemt.com.cn
58.60.0.70 1 cdc.server.nubia.cn
58.60.0.71 1 hr.nubia.com
58.60.0.76 2 mail.nubia.cn
58.60.0.83 16 app519.mobi
58.60.1.130 2 szclib.org.cn

Sales: sarah@ipip.net

as-block:    AS134557 - AS135580
descr:     APNIC ASN block
remarks:    These AS numbers are further assigned by APNIC
remarks:    to APNIC members and end-users in the APNIC region
admin-c:    HM20-AP
tech-c:     HM20-AP
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   APNIC-HM
last-modified: 2014-09-03T01:31:50Z
source:     APNIC

role:      APNIC Hostmaster
address:    6 Cordelia Street
address:    South Brisbane
address:    QLD 4101
country:    AU
phone:     +61 7 3858 3100
fax-no:     +61 7 3858 3199
e-mail:     helpdesk@apnic.net
admin-c:    AMS11-AP
tech-c:     AH256-AP
nic-hdl:    HM20-AP
remarks:    Administrator for APNIC
notify:     hostmaster@apnic.net
mnt-by:     MAINT-APNIC-AP
last-modified: 2013-10-23T04:06:51Z
source:     APNICaut-num:    AS134774
as-name:    ChinaNet-Guangdong-Shenzhen-MAN
descr:     CHINANET Guangdong province Shenzhen MAN network
descr:     Data Communication Division
descr:     510000
country:    CN
import:     from AS4134
        action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS4809
        action pref=100;
        accept ANY
export:     to AS4134
        announce AS134774
export:     to AS4809
        announce AS134774
remarks:    CHINANET Guangdong province network
admin-c:    CH93-AP
tech-c:     CH93-AP
notify:     zhengzm@gsta.com
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-CHINANET
mnt-irt:    IRT-CHINANET-CN
mnt-routes:   MAINT-CHINANET
last-modified: 2019-06-09T22:49:33Z
source:     APNIC

irt:      IRT-CHINANET-CN
address:    No.31 ,jingrong street,beijing
address:    100032
e-mail:     anti-spam@ns.chinanet.cn.net
abuse-mailbox: anti-spam@ns.chinanet.cn.net
admin-c:    CH93-AP
tech-c:     CH93-AP
auth:      # Filtered
mnt-by:     MAINT-CHINANET
last-modified: 2010-11-15T00:31:55Z
source:     APNIC

person:     Chinanet Hostmaster
nic-hdl:    CH93-AP
e-mail:     anti-spam@ns.chinanet.cn.net
address:    No.31 ,jingrong street,beijing
address:    100032
phone:     +86-10-58501724
fax-no:     +86-10-58501724
country:    CN
mnt-by:     MAINT-CHINANET
last-modified: 2014-02-27T03:37:38Z
source:     APNIC