AS Name
NETPAK-AS
Org Name
NETPAK Piotr Kubicki
Registry Region
Poland
Looking Glass
IPv4Prefixes

1

IPv6Prefixes

0

IPv4 NUMs

512

IPv6 NUMs(/64)

0

512 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
91.240.100.0/23 NETPAK Piotr Kubicki 512
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS49102 CONNECTED - Connected sp. z o. o., PL Poland 17,152 0 IPv4 IPv4
AS49420 APLITT - Aplitt Sp. z o.o., PL Poland 512 65,536 IPv4 IPv4
AS61955 ColocationIX-AS - ColocationIX GmbH, DE Germany 1,280 2,162,688 IPv4 IPv4
AS62081 ASN-SNRRSIEP - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 0 0 IPv4 IPv4
AS201054 EPIX-PM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 256 0 IPv4 IPv4
AS205148 AS-6thLAB - Lukasz Piotrowski, PL Poland 256 17,301,504 IPv4 IPv4

Peers at this Exchange Point

Country/Region IX IPv4 IPv6 Port Speed Updated
Poland EPIX.Warszawa-KIX - EPIX 89.46.145.162 10 Gbps 2019-06-06 23:52:13
Poland EPIX.Katowice - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego e-Poludnie 178.216.42.83 1 Gbps 2019-12-22 20:07:09

Private Peering Facilities

Country/Region Name City Website Updated
IP Address Domain NUMs Domains
91.240.100.101 5 autoliv.netpak24.pl
91.240.101.68 18 acana.com.pl
91.240.101.199 2 emalecki.com
as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPEaut-num:    AS198910
as-name:    NETPAK-AS
org:      ORG-NPK2-RIPE
import:     from AS35115 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29535 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35115 announce AS-NETPAK
export:     to AS29535 announce AS-NETPAK
admin-c:    PK5706-RIPE
tech-c:     PK5706-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2012-06-19T07:02:31Z
last-modified: 2018-09-04T11:13:05Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-Ks27-RIPE

organisation:  ORG-NPK2-RIPE
org-name:    NETPAK Piotr Kubicki
org-type:    other
address:    ul. Cicha 30, 55-230 Jelcz-Laskowice
abuse-c:    AR29825-RIPE
mnt-ref:    CONNECTED-MNT
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2012-06-14T09:32:08Z
last-modified: 2014-11-17T22:44:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Kubicki
address:    ul. Cicha 30, 55-230 Jelcz-Laskowice
phone:     +48.717219000
nic-hdl:    PK5706-RIPE
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2012-06-14T09:56:06Z
last-modified: 2012-06-14T09:56:06Z
source:     RIPE # Filtered