AS Name
AIRNET-AS
Org Name
AIR-NET Sp. z o.o.
Registry Region
Poland
Looking Glass
IPv4Prefixes

7

IPv6Prefixes

0

IPv4 NUMs

1,792

IPv6 NUMs(/64)

0

1,792 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
91.232.46.0/24 AIR-NET Sp. z o.o. 256
91.232.47.0/24 AIR-NET Sp. z o.o. 256
91.232.48.0/24 AIR-NET Sp. z o.o. 256
91.232.49.0/24 AIR-NET Sp. z o.o. 256
91.232.50.0/24 AIR-NET Sp. z o.o. 256
91.232.51.0/24 AIR-NET Sp. z o.o. 256
91.232.52.0/24 AIR-NET Sp. z o.o. 256
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS50607 EPIX-KGM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 1,536 65,536 IPv4 IPv4
AS61955 ColocationIX-AS - ColocationIX GmbH, DE Germany 1,280 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS62081 ASN-SNRRSIEP - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 0 0 IPv4 IPv4
AS201054 EPIX-PM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 256 0 IPv4 IPv4

Peers at this Exchange Point

Country/Region IX IPv4 IPv6 Port Speed Updated
Poland EPIX.Warszawa-KIX - EPIX 89.46.144.101 1 Gbps 2017-11-03 04:20:18
Poland EPIX.Katowice - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego e-Poludnie 178.216.41.145 1 Gbps 2018-03-02 00:01:10

Private Peering Facilities

Country/Region Name City Website Updated
LIM Warsaw Warsaw http://www.virtuaoperator.pl/ 2016-12-08 13:29:34
4 Data Center Katowice http://www.4datacenter.com 2016-12-08 13:30:35
IP Address Domain NUMs Domains
91.232.46.66 2 kralevo.net
as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPEaut-num:    AS199413
as-name:    AIRNET-AS
org:      ORG-AS168-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS199413
import:     from AS29649 accept ANY
export:     to AS29649 announce AS199413
admin-c:    PL6295-RIPE
tech-c:     PL6295-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RYBNET-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     LIMES-MNT
mnt-by:     SZYMONPODESZWA-MNT
created:    2013-01-31T07:39:04Z
last-modified: 2020-03-05T13:09:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RSzo5-RIPE

organisation:  ORG-AS168-RIPE
org-name:    AIR-NET Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Sloneczna 28B
address:    83-331 Przyjazn
address:    Poland
abuse-c:    AR24685-RIPE
phone:     +48 587126252
mnt-ref:    RYBNET-MNT
mnt-by:     RYBNET-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     LIMES-MNT
mnt-by:     SZYMONPODESZWA-MNT
created:    2011-09-19T08:36:04Z
last-modified: 2020-04-24T12:31:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pawel Lipinski
address:    ul. Sloneczna 28B
address:    83-331 Przyjazn
address:    Poland
phone:     +48 58-712-62-52
nic-hdl:    PL6295-RIPE
mnt-by:     AS12741-MNT
mnt-by:     LIMES-MNT
created:    2011-09-19T08:23:12Z
last-modified: 2013-02-07T14:37:34Z
source:     RIPE # Filtered