as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPEaut-num:    AS201655
as-name:    Pl-ZetoPoz-C-AS
org:      ORG-PUHZ1-RIPE
import:     from AS20552 accept any
import:     from AS12741 accept any
import:     from AS44896 accept any
export:     to AS20552 announce AS201655
export:     to AS44896 announce AS201655
export:     to AS12741 announce AS201655
admin-c:    PC2701-RIPE
tech-c:     PC2701-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ZETOPOZ-CC
created:    2014-08-21T14:31:51Z
last-modified: 2018-09-04T11:28:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PUHZ1-RIPE
org-name:    Przedsiebiorstwo Uslugowo - Handlowe Zastosowan Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Zeto - Spolka Akcyjna W Poznaniu W Likwidacji
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Garbary 95A nr. 32
address:    61-757
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48618540200
e-mail:     pomoc@zeto.com.pl
abuse-c:    ZAC97-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ZETOPOZ-CC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ZETOPOZ-CC
created:    2014-08-05T09:17:39Z
last-modified: 2023-10-20T10:19:23Z
source:     RIPE

person:     Piotr Cieszynski
address:    ZETO SA w Poznaniu
address:    ul. Fredry 8a
address:    60-967 Poznan
address:    POLAND
phone:     +48 61 8540265
phone:     +48 602 701189
e-mail:     p.cieszynski@zeto.com.pl
nic-hdl:    PC2701-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2004-02-04T11:26:09Z
last-modified: 2004-02-04T11:26:09Z
source:     RIPE