AS Name Org Name IPv4Prefixes IPv6Prefixes IPv4 NUMs IPv6 NUMs(/64) Registry Region Looking Glass
awasr Awaser Oman LLC 256 0 78,848 0 Oman
78,848 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
5.102.176.0/24 Awaser Oman LLC 256
5.102.176.0/21 Awaser Oman LLC 2048
5.102.177.0/24 Awaser Oman LLC 256
5.102.178.0/24 Awaser Oman LLC 256
5.102.179.0/24 Awaser Oman LLC 256
5.102.180.0/24 Awaser Oman LLC 256
5.102.181.0/24 Awaser Oman LLC 256
5.102.182.0/24 Awaser Oman LLC 256
5.102.183.0/24 Awaser Oman LLC 256
78.111.32.0/24 OM-AWASER 256
78.111.32.0/20 OM-AWASER 4096
78.111.33.0/24 OM-AWASER 256
78.111.34.0/24 OM-AWASER 256
78.111.35.0/24 OM-AWASER 256
78.111.36.0/24 OM-AWASER 256
78.111.37.0/24 OM-AWASER 256
78.111.38.0/24 OM-AWASER 256
78.111.39.0/24 OM-AWASER 256
78.111.40.0/24 OM-AWASER 256
78.111.41.0/24 OM-AWASER 256
78.111.42.0/24 OM-AWASER 256
78.111.43.0/24 OM-AWASER 256
78.111.44.0/24 OM-AWASER 256
78.111.45.0/24 OM-AWASER 256
78.111.46.0/24 OM-AWASER 256
78.111.47.0/24 OM-AWASER 256
84.242.32.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.32.0/20 Awaser Oman LLC 4096
84.242.33.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.34.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.35.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.36.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.37.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.38.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.39.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.40.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.41.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.42.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.43.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.44.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.45.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.46.0/24 Awaser Oman LLC 256
84.242.47.0/24 Awaser Oman LLC 256
89.147.128.0/18 TerraTransit AG 16384
89.147.159.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.16.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.16.0/20 Awaser Oman LLC 4096
94.176.17.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.18.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.19.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.20.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.21.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.22.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.23.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.24.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.25.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.26.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.27.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.28.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.29.0/24 Awaser Oman LLC 256
94.176.31.0/24 Awaser Oman LLC 256
96.9.128.0/24 OM-AWASER 256
96.9.128.0/19 OM-AWASER 8192
96.9.129.0/24 OM-AWASER 256
96.9.130.0/24 OM-AWASER 256
96.9.131.0/24 OM-AWASER 256
96.9.132.0/24 OM-AWASER 256
96.9.133.0/24 OM-AWASER 256
96.9.134.0/24 OM-AWASER 256
96.9.135.0/24 OM-AWASER 256
96.9.136.0/24 OM-AWASER 256
96.9.137.0/24 OM-AWASER 256
96.9.138.0/24 OM-AWASER 256
96.9.139.0/24 OM-AWASER 256
96.9.140.0/24 OM-AWASER 256
96.9.141.0/24 OM-AWASER 256
96.9.142.0/24 OM-AWASER 256
96.9.143.0/24 OM-AWASER 256
96.9.144.0/24 OM-AWASER 256
96.9.145.0/24 OM-AWASER 256
96.9.146.0/24 OM-AWASER 256
96.9.147.0/24 OM-AWASER 256
96.9.148.0/24 OM-AWASER 256
96.9.149.0/24 OM-AWASER 256
96.9.150.0/24 OM-AWASER 256
96.9.151.0/24 OM-AWASER 256
96.9.152.0/24 OM-AWASER 256
96.9.153.0/24 OM-AWASER 256
96.9.154.0/24 OM-AWASER 256
96.9.155.0/24 OM-AWASER 256
96.9.156.0/24 OM-AWASER 256
96.9.157.0/24 OM-AWASER 256
96.9.158.0/24 OM-AWASER 256
96.9.159.0/24 OM-AWASER 256
141.105.168.0/24 OM-AWASER 256
141.105.168.0/21 OM-AWASER 2048
141.105.169.0/24 OM-AWASER 256
141.105.170.0/24 OM-AWASER 256
141.105.171.0/24 OM-AWASER 256
141.105.172.0/24 OM-AWASER 256
141.105.173.0/24 OM-AWASER 256
141.105.174.0/24 OM-AWASER 256
141.105.175.0/24 OM-AWASER 256
161.8.64.0/24 GBLNET 256
161.8.64.0/18 GBLNET 16384
161.8.65.0/24 GBLNET 256
161.8.66.0/24 GBLNET 256
161.8.67.0/24 GBLNET 256
161.8.68.0/24 GBLNET 256
161.8.69.0/24 GBLNET 256
161.8.70.0/24 GBLNET 256
161.8.71.0/24 GBLNET 256
161.8.72.0/24 GBLNET 256
161.8.73.0/24 GBLNET 256
161.8.74.0/24 GBLNET 256
161.8.75.0/24 GBLNET 256
161.8.76.0/24 GBLNET 256
161.8.77.0/24 GBLNET 256
161.8.78.0/24 GBLNET 256
161.8.79.0/24 GBLNET 256
161.8.80.0/24 GBLNET 256
161.8.81.0/24 GBLNET 256
161.8.82.0/24 GBLNET 256
161.8.83.0/24 GBLNET 256
161.8.84.0/24 GBLNET 256
161.8.85.0/24 GBLNET 256
161.8.86.0/24 GBLNET 256
161.8.87.0/24 GBLNET 256
161.8.88.0/24 GBLNET 256
161.8.89.0/24 GBLNET 256
161.8.90.0/24 GBLNET 256
161.8.91.0/24 GBLNET 256
161.8.92.0/24 GBLNET 256
161.8.93.0/24 GBLNET 256
161.8.94.0/24 GBLNET 256
161.8.95.0/24 GBLNET 256
161.8.96.0/24 GBLNET 256
161.8.97.0/24 GBLNET 256
161.8.98.0/24 GBLNET 256
161.8.99.0/24 GBLNET 256
161.8.100.0/24 GBLNET 256
161.8.101.0/24 GBLNET 256
161.8.102.0/24 GBLNET 256
161.8.103.0/24 GBLNET 256
161.8.104.0/24 GBLNET 256
161.8.105.0/24 GBLNET 256
161.8.106.0/24 GBLNET 256
161.8.107.0/24 GBLNET 256
161.8.108.0/24 GBLNET 256
161.8.109.0/24 GBLNET 256
161.8.110.0/24 GBLNET 256
161.8.111.0/24 GBLNET 256
161.8.112.0/24 GBLNET 256
161.8.113.0/24 GBLNET 256
161.8.114.0/24 GBLNET 256
161.8.115.0/24 GBLNET 256
161.8.116.0/24 GBLNET 256
161.8.117.0/24 GBLNET 256
161.8.118.0/24 GBLNET 256
161.8.119.0/24 GBLNET 256
161.8.120.0/24 GBLNET 256
161.8.121.0/24 GBLNET 256
161.8.122.0/24 GBLNET 256
161.8.123.0/24 GBLNET 256
161.8.124.0/24 GBLNET 256
161.8.125.0/24 GBLNET 256
161.8.126.0/24 GBLNET 256
161.8.127.0/24 GBLNET 256
161.123.64.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.64.0/18 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 16384
161.123.65.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.66.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.67.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.68.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.69.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.70.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.71.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.72.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.73.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.74.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.75.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.76.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.77.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.78.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.79.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.80.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.81.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.82.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.83.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.84.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.85.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.86.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.87.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.88.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.89.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.90.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.91.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.92.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.93.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.94.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.95.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.96.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.97.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.98.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.99.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.100.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.101.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.102.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.103.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.104.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.105.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.106.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.107.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.108.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.109.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.110.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.111.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.112.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.113.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.114.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.115.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.116.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.117.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.118.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.119.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.120.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.121.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.122.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.123.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.124.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.125.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.126.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
161.123.127.0/24 Telafrica-Network Wirels Connect (PTY) Ltd 256
178.20.16.0/24 OM-AWASER 256
178.20.16.0/21 OM-AWASER 2048
178.20.17.0/24 OM-AWASER 256
178.20.18.0/24 OM-AWASER 256
178.20.19.0/24 OM-AWASER 256
178.20.20.0/24 OM-AWASER 256
178.20.21.0/24 OM-AWASER 256
178.20.22.0/24 OM-AWASER 256
178.20.23.0/24 OM-AWASER 256
185.29.140.0/24 OM-AWASER 256
185.29.140.0/22 OM-AWASER 1024
185.29.141.0/24 OM-AWASER 256
185.29.142.0/24 OM-AWASER 256
185.29.143.0/24 OM-AWASER 256
185.112.104.0/24 OM-AWASER 256
185.112.104.0/22 OM-AWASER 1024
185.112.105.0/24 OM-AWASER 256
185.112.106.0/24 OM-AWASER 256
185.112.107.0/24 OM-AWASER 256
185.226.126.0/24 CloudAcropolis-DC2 256
185.226.127.0/24 Cloud Data Center LLC 256
199.48.224.0/24 Awaser Oman LLC 256
206.167.33.0/24 Awaser Oman LLC 256
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS8529 OMANTEL-AS Sultanate of Oman, OM Oman 15,104 0 IPv4 IPv4
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS205171 CLOUDACROPOLIS, OM Oman 256 0 IPv4 IPv4
IP Address Domain NUMs Domains
5.102.176.250 5 telinea.eu
as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPEaut-num:    AS204170
as-name:    awasr
org:      ORG-AOL7-RIPE
import:     from AS50010 accept ANY
export:     to AS50010 announce AS204170
import:     from AS8529 accept ANY
export:     to AS8529 announce AS204170
admin-c:    AO4536-RIPE
tech-c:     AO4536-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     om-awaser-1-mnt
created:    2015-08-06T12:15:15Z
last-modified: 2018-09-04T11:38:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AOL7-RIPE
org-name:    Awaser Oman LLC
org-type:    LIR
address:    4th Floor, Facility Building
        Knowledge Oasis Oman, Rusayl
address:    135
address:    Muscat
address:    OMAN
admin-c:    AO4536-RIPE
tech-c:     AO4536-RIPE
abuse-c:    AR33037-RIPE
mnt-ref:    om-awaser-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     om-awaser-1-mnt
created:    2015-07-28T07:19:01Z
last-modified: 2019-03-20T11:15:46Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +968 24651700

person:     Ali Al Harthy
address:    Building No. 458, Street No.41 - Ar Rumaylah Street, Wattaya
address:    111
address:    1982
address:    OMAN
phone:     +968 95114452
nic-hdl:    AO4536-RIPE
mnt-by:     om-awaser-1-mnt
created:    2015-07-28T07:18:59Z
last-modified: 2019-02-14T07:13:38Z
source:     RIPE