AS Name
pwst-as
Org Name
Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu
Registry Region
Poland
Looking Glass
IPv4Prefixes

1

IPv6Prefixes

1

IPv4 NUMs

256

IPv6 NUMs(/64)

65,536

256 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
89.188.221.0/24 Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu 256
CIDR Description IP NUMs(prefix /64)
2001:678:618::/48 Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu 65536
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS25468 pl-polrze-AS - Rzeszow University of Technology, PL Poland 12,288 65,536 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS199319 VOICE-NET-AS - Voice-Net S.A., PL Poland 5,376 2,147,483,648 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
IP Address Domain NUMs Domains
89.188.221.1 1 dns1.pwste.edu.pl
89.188.221.2 1 dns2.pwste.edu.pl
89.188.221.24 2 biblioteka.pwste.edu.pl
89.188.221.25 2 usos.pwste.edu.pl
89.188.221.28 2 mail.pwste.edu.pl
89.188.221.61 3 irk.pwste.edu.pl
89.188.221.66 11 biznes.pwste.edu.pl
89.188.221.67 2 elearning.pwste.edu.pl
89.188.221.68 7 asonline.eu.org
89.188.221.73 3 redmine.pwste.edu.pl
as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPEaut-num:    AS206006
as-name:    pwst-as
org:      ORG-PWST2-RIPE
sponsoring-org: ORG-RUoT1-RIPE
import:     from AS25468 accept ANY
export:     to AS25468 announce AS206006
import:     from AS199319 accept ANY
export:     to AS199319 announce AS206006
admin-c:    AC34311-RIPE
tech-c:     MZ7595-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RMSK
created:    2017-04-13T09:24:14Z
last-modified: 2018-09-04T12:00:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PWST2-RIPE
org-name:    Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu
org-type:    OTHER
address:    ul. Czarnieckiego 16
address:    37-500 Jaroslaw
abuse-c:    ACRO5962-RIPE
mnt-ref:    MNT-RMSK
mnt-by:     MNT-RMSK
created:    2017-04-11T06:33:53Z
last-modified: 2018-03-02T10:25:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrzej Ciechanowski
address:    Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno - Ekonomiczna w Jaroslawiu
address:    ul. Czarnieckiego 16
address:    37-500 Jaroslaw
phone:     +48 16 624 40 80
fax-no:     +48 16 624 46 59
nic-hdl:    AC34311-RIPE
mnt-by:     MNT-RMSK
created:    2017-04-10T06:41:45Z
last-modified: 2017-04-10T06:44:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Zarychta
address:    Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno - Ekonomiczna w Jaroslawiu
address:    ul. Czarnieckiego 16
address:    37-500 Jaroslaw
phone:     +48 16 624 46 39
fax-no:     +48 16 624 46 59
nic-hdl:    MZ7595-RIPE
mnt-by:     MNT-RMSK
created:    2017-04-10T06:46:31Z
last-modified: 2017-04-10T06:46:31Z
source:     RIPE # Filtered