as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPEaut-num:    AS206239
as-name:    PIONIER-IX
org:      ORG-PSAN1-RIPE
import:     from AS29414 accept ANY
export:     to AS29414 announce AS206239
import:     from AS8970 accept ANY
export:     to AS8970 announce AS206239
admin-c:    BG1740-RIPE
tech-c:     TS6254-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8364-MNT
created:    2020-03-27T07:33:44Z
last-modified: 2020-03-27T07:33:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PSAN1-RIPE
org-name:    Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Noskowskiego 12/14
address:    61-704
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48 61 8582010
phone:     +48 61 8582017
fax-no:     +48 61 8525954
e-mail:     artur@man.poznan.pl
admin-c:    WP231-RIPE
admin-c:    RS19746-RIPE
admin-c:    AB879-RIPE
admin-c:    BG1740-RIPE
admin-c:    TJ215-RIPE
mnt-ref:    AS8364-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8364-MNT
abuse-c:    CE1770-RIPE
created:    2004-04-17T11:47:57Z
last-modified: 2020-12-16T12:44:13Z
source:     RIPE

person:     Bartosz Gajda
address:    patrz uwagi w polu remakrs
address:    zanim do mnie napiszesz!
phone:     +48 61 8582017
phone:     +48 61 8582015
fax-no:     +48 61 8525954
e-mail:     gajda@man.poznan.pl
remarks:    ***********************************************
remarks:    *
remarks:    * UWAGA!!!
remarks:    * Naruszenia dot. bezpieczenstwa, spamu,
remarks:    * oficjalne pisma i zglosznia w ww. sprawach
remarks:    * nalezy kierowac wylacznie na adres:
remarks:    *
remarks:    * PIONIER-CERT
remarks:    * Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
remarks:    * ul. Z. Noskowskiego 10
remarks:    * 61-704 Poznan
remarks:    *
remarks:    * wiecej informacji: http://cert.pionier.gov.pl
remarks:    *
remarks:    * *********************************************
remarks:    *
remarks:    * ATTENTION !!!
remarks:    * abuse, spam and security reports
remarks:    * please send only to: cert@pionier.gov.pl
remarks:    * for more information please
remarks:    * visit http://cert.pionier.gov.pl
remarks:    *
remarks:    * *********************************************
nic-hdl:    BG1740-RIPE
remarks:    GPG-Key: PGPKEY-FE887211
notify:     gajda@man.poznan.pl
mnt-by:     POZMAN-EDU-AS-MNT
created:    2002-09-10T09:39:46Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:53Z
source:     RIPE

person:     Tomasz Szewczyk
address:    Poznan Supercomputing and Networking Center
address:    ul. Z. Noskowskiego 10
address:    61-704 Poznan
address:    Poland
phone:     +48 61 8582040
fax-no:     +48 61 8525954
e-mail:     tomeks@man.poznan.pl
nic-hdl:    TS6254-RIPE
mnt-by:     POZMAN-EDU-AS-MNT
created:    2011-02-03T10:22:16Z
last-modified: 2011-03-08T14:12:31Z
source:     RIPE