AS Name
zybi-as
Org Name
Zbigniew Halat trading as PPUH ZYBI
Registry Region
Poland
Looking Glass
IPv4Prefixes

1

IPv6Prefixes

0

IPv4 NUMs

1,024

IPv6 NUMs(/64)

0

1,024 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
217.8.112.0/22 Zbigniew Halat trading as PPUH ZYBI 1024
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS61955 ColocationIX-AS - ColocationIX GmbH, DE Germany 1,280 2,162,688 IPv4 IPv4
AS62081 ASN-SNRRSIEP - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 0 0 IPv4 IPv4
AS201053 EPIX-KRPM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 0 0 IPv4 IPv4
AS201054 EPIX-PM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 256 0 IPv4 IPv4
AS49102 CONNECTED - Connected sp. z o. o., PL Poland 17,152 0 IPv4 IPv4
AS49420 APLITT - Aplitt Sp. z o.o., PL Poland 512 65,536 IPv4 IPv4
AS50607 EPIX-KGM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 1,536 131,072 IPv4 IPv4

Peers at this Exchange Point

Country/Region IX IPv4 IPv6 Port Speed Updated
Poland EPIX.Warszawa-KIX - EPIX 89.46.145.152 10 Gbps 2020-02-18 09:54:39
Poland EPIX.Katowice - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego e-Poludnie 178.216.41.245 0 Mbps 2020-02-18 09:55:45

Private Peering Facilities

Country/Region Name City Website Updated
LIM Warsaw Warsaw http://www.virtuaoperator.pl/ 2020-02-18 09:53:59
4 Data Center Katowice http://www.4datacenter.com 2020-02-18 09:56:37
as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPEaut-num:    AS210142
descr:     INTER3.pl
as-name:    zybi-as
org:      ORG-ZHTA1-RIPE
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS210142
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS210142
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS62047 announce AS210142
import:     from AS62081 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS210142
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS210142
admin-c:    ZH2027-RIPE
tech-c:     JL11952-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-pl-zybi-1
created:    2018-10-02T11:19:46Z
last-modified: 2018-10-02T11:38:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZHTA1-RIPE
descr:     INTER3.pl
org-name:    Zbigniew Halat trading as PPUH ZYBI
org-type:    LIR
address:    ul. Laczna 9
address:    32-600
address:    Oswiecim
address:    POLAND
geoloc:     50.0444199 19.2243503
language:    PL
admin-c:    ZH2027-RIPE
tech-c:     JL11952-RIPE
abuse-c:    AR48452-RIPE
mnt-ref:    mnt-pl-zybi-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-pl-zybi-1
created:    2018-09-26T13:21:46Z
last-modified: 2018-09-27T12:22:57Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48696640930

person:     Jakub Lawczys
address:    ul. Laczna 9
address:    32-600
address:    Oswiecim
address:    POLAND
phone:     +48602246446
nic-hdl:    JL11952-RIPE
mnt-by:     mnt-pl-zybi-1
created:    2018-09-26T13:21:45Z
last-modified: 2020-03-10T10:23:17Z
source:     RIPE

person:     Zbigniew Halat
address:    ul. Laczna 9
address:    32-600
address:    Oswiecim
address:    POLAND
phone:     +48696640930
nic-hdl:    ZH2027-RIPE
mnt-by:     mnt-pl-zybi-1
created:    2018-09-26T13:21:45Z
last-modified: 2018-09-26T13:21:46Z
source:     RIPE