AS Number
AS21064
AS Name
OLMAN-COM-AS
Org Name
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Country / Region
Poland
Registry

ripe

RegDate

Updated

2018-11-22T15:27:27Z

AS21064 Looking Glass
IPv4Prefixes

3

IPv6Prefixes

0

IPv4 NUMs

4,096

IPv6 NUMs(/64)

0

4,096 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
213.73.8.0/21
IRR Valid
OLMAN-ADMR 2048
213.73.16.0/22
IRR Valid
OLMAN 1024
213.184.28.0/22
IRR Valid
YUPO 1024
AS Description Country / Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS13293 PIONIER-AS-COM - Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center, PL Poland 1,024 536,870,912 IPv4 IPv4
AS196844 PIONIER-AS-ams-ix - Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center, PL Poland 512 1,048,576 IPv4 IPv4
AS Description Country / Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS15798 OLMAN-EDU-AS - University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, PL Poland 13,056 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS34076 ZETO-NET - Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, PL Poland 512 0 IPv4 IPv4
AS44551 UMWWM-AS - Wojewodztwo Warminsko-Mazurskie, PL Poland 256 0 IPv4 IPv4
AS197513 RADIO-OLSZTYN - POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGLOSNIA W OLSZTYNIE RADIO OLSZTYN S.A., PL Poland 256 0 IPv4 IPv4
IP Address Domain NUMs Domains
213.73.8.130 3 mail.piorunek.pl
213.73.9.26 1 start.geomelioportal.pl
213.73.9.70 1 ns-so.olsztyn.so.gov.pl
213.73.9.98 3 iwok.olsztyn.so.gov.pl
213.73.9.213 5 redmine.opertel.pl
213.73.9.218 2 czytamy.to
213.73.9.245 1 chmura.starcad.pl
213.73.9.246 2 starcad.pl
213.73.9.249 1 cloud.starcad.pl
213.73.13.6 1 av1.zetosoftware.pl
as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPEaut-num:    AS21064
org:      ORG-UoWa1-RIPE
as-name:    OLMAN-COM-AS
descr:     OLMAN, Metropolitan Area Network (commercial AS)
descr:     located in Olsztyn, Poland.
import:     from AS13293 accept ANY
import:     from AS15798 accept ANY NOT AS20965
import:     from AS34076 accept AS34076
import:     from AS12831 accept ANY
import:     from AS197226 accept AS197226
import:     from AS197513 accept AS197513
import:     from AS60279 accept AS60279
import:     from AS207012 accept AS207012
export:     to AS13293 announce AS21064 AS15798 AS34076 AS197226 AS197513
export:     to AS15798 announce AS21064 AS34076 AS197226 AS197513
export:     to AS34076 announce ANY
export:     to AS12831 announce AS21064 AS34076 AS15798 AS197226 AS197513
export:     to AS197226 announce ANY
export:     to AS197513 announce ANY
export:     to AS60279 announce ANY
export:     to AS207012 announce ANY
admin-c:    MK8194-RIPE
tech-c:     MK8194-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     OA924-RIPE
mnt-by:     OLMAN-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:18:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UoWa1-RIPE
org-name:    University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Heweliusza 8
address:    10-726
address:    Olsztyn
address:    POLAND
phone:     +48 89 523 43 50
fax-no:     +48 89 523 43 50
e-mail:     mkwiecien@man.olsztyn.pl
admin-c:    MK8194-RIPE
abuse-c:    AO3681-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OLMAN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OLMAN-MNT
created:    2004-04-17T11:47:41Z
last-modified: 2020-12-16T12:24:12Z
source:     RIPE

role:      OLMAN Administrators
address:    University of Warmia and Mazury in Olsztyn
e-mail:     biuro@man.olsztyn.pl
admin-c:    MK8194-RIPE
admin-c:    TK3548-RIPE
admin-c:    DZ205-RIPE
admin-c:    KM358-RIPE
tech-c:     MK8194-RIPE
nic-hdl:    OA924-RIPE
mnt-by:     OLMAN-MNT
created:    2009-08-17T11:33:21Z
last-modified: 2015-11-05T12:28:40Z
source:     RIPE

person:     Marcin Kwiecien
address:    University of Warmia and Mazury in Olsztyn
address:    Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
address:    OLMAN
address:    OEiZ MSK OLMAN
address:    ul. Jana Heweliusza 8
address:    10-726 Olsztyn, Poland
phone:     +48 89 523 43 50
phone:     +48 89 523 44 00
fax-no:     +48 89 523 43 47
e-mail:     mkwiecien@man.olsztyn.pl
notify:     mkwiecien@man.olsztyn.pl
nic-hdl:    MK8194-RIPE
mnt-by:     MK8194-MNT
mnt-by:     OLMAN-MNT
created:    2009-03-30T08:49:44Z
last-modified: 2009-12-08T08:21:51Z
source:     RIPE