AS Name
CHINANET-Jiangsu-Province-IDC
Org Name
AS Number for CHINANET jiangsu province backbone
Country
China
AS23650 Looking Glass
IPv4Prefixes

554

IPv6Prefixes

5

IPv4 NUMs

338,944

IPv6 NUMs(/64)

2,717,974,528

338,944 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
27.0.204.0/22 XDCPLUSB Jiangsu Cloud Ever Information Technology Co. Ltd. 1024
27.0.208.0/21 XDCPLUSB Jiangsu Cloud Ever Information Technology Co. Ltd. 2048
42.157.160.0/19 WYNETWORK WeiYi Network Technology Co., Ltd 8192
43.240.0.0/24 PGYIDC Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd 256
43.240.1.0/24 PGYIDC Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd 256
43.240.2.0/24 PGYIDC Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd 256
43.240.3.0/24 PGYIDC Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd 256
43.241.48.0/24 PGYIDC Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd 256
43.241.51.0/24 PGYIDC Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd 256
43.248.76.0/22 DYIDC Jiangsu Dongyun Cloud computing co., LTD 1024
43.248.96.0/21 DYIDC Jiangsu Dongyun Cloud computing co., LTD 2048
43.248.116.0/22 DYIDC Jiangsu Dongyun Cloud computing co., LTD 1024
43.248.128.0/20 DYIDC Jiangsu Dongyun Cloud computing co., LTD 4096
45.116.100.0/22 YOUYUN-NET Anhui Excellent Cloud Network Technology Limited 1024
45.124.68.0/22 CHINAIX Shanghai PortLine Information Technology Co.,Ltd 1024
45.253.64.0/22 JIELIANKEJI JIANGSU JIELIAN INTERNET TECH Co., Ltd. 1024
49.64.85.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.64.86.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.64.169.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.64.220.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.64.242.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.72.46.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.72.51.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.72.110.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.72.111.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.72.212.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
49.73.42.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
49.73.61.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.73.84.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.73.154.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.73.235.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.75.59.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.75.185.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.79.227.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.79.232.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.79.233.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.79.234.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.79.235.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.79.236.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.84.213.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
49.84.226.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.208.60.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.208.84.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
58.209.80.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
58.209.223.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.209.234.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.209.250.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.211.5.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.211.8.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
58.215.32.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
58.215.47.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.56.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
58.215.60.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.61.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.62.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.73.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.79.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.83.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.86.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.87.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.88.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.89.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.90.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.92.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.93.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.94.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.95.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.96.0/20 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 4096
58.215.112.0/21 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 2048
58.215.120.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
58.215.124.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
58.215.128.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.133.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.134.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.144.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
58.215.151.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.153.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.155.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.157.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.158.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.215.159.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.2.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.3.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.4.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.8.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.9.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.10.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.11.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.12.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.13.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.14.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.15.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.16.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.21.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.22.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.23.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.28.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.32.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.33.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.45.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.46.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.55.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.65.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.66.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.95.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.99.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.101.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.102.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.109.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.110.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.111.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.118.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.216.124.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.218.28.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.218.198.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.221.33.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.221.34.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.221.35.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.221.41.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.221.45.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.221.54.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.221.68.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.221.69.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.221.77.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
58.221.246.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.147.27.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.147.189.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.147.190.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
61.147.197.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.147.198.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.39.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.41.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.42.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.43.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.47.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.128.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
61.155.130.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
61.155.137.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.138.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.140.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
61.155.144.0/20 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 4096
61.155.148.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
61.155.159.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.168.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
61.155.170.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.172.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
61.155.176.0/21 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 2048
61.155.187.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.155.188.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
61.155.190.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
61.155.208.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
61.155.212.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
61.155.216.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
61.155.220.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
61.160.44.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.134.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.140.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.150.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.158.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.192.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.194.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.195.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.196.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.197.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.198.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.199.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.200.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.201.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.203.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.204.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.207.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.209.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.210.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
61.160.212.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.213.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.214.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.215.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.216.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
61.160.219.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.220.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
61.160.221.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.222.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.223.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.224.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.226.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.228.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.229.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.232.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.233.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.234.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.235.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.236.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.236.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
61.160.239.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.240.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.240.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
61.160.244.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
61.160.246.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.247.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.248.0/21 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 2048
61.160.249.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.253.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.160.254.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.177.20.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.177.21.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
61.177.113.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
101.251.80.0/20 CloudVsp CloudVsp.Inc 4096
103.9.252.0/22 wznt Jiangsu Weizi Network Technology Co?Ltd 1024
103.26.76.0/22 YHIDC Anhui Yanhuang Network Technology Co.Ltd 1024
103.36.192.0/22 cc-net Chinac Corporation,Ltd 1024
103.36.196.0/22 cc-net Chinac Corporation,Ltd 1024
103.36.200.0/22 cc-net Chinac Corporation,Ltd 1024
103.36.204.0/22 cc-net Chinac Corporation,Ltd 1024
103.37.44.0/24 PGYIDC Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd 256
103.37.45.0/24 PGYIDC Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd 256
103.37.46.0/24 PGYIDC Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd 256
103.56.152.0/22 YOUYUN-NET Anhui Excellent Cloud Network Technology Limited 1024
103.69.16.0/22 JSCLKJ Jinhu county ChuangLian technology co., LTD 1024
103.71.68.0/22 jieiis Changzhou Jieyun Network Technology Co. Ltd. 1024
103.73.116.0/22 czwlidc Changzhou wanglong Network Technology Co.Ltd 1024
103.85.84.0/24 DYIDC Jiangsu Dongyun Cloud computing co., LTD 256
103.85.85.0/24 DYIDC Jiangsu Dongyun Cloud computing co., LTD 256
103.85.86.0/24 DYIDC Jiangsu Dongyun Cloud computing co., LTD 256
103.85.87.0/24 DYIDC Jiangsu Dongyun Cloud computing co., LTD 256
103.96.214.0/24 G3S G3S Technologies Co., Ltd. 256
103.96.215.0/24 G3S G3S Technologies Co., Ltd. 256
103.97.60.0/24 SHPJNET Shanghai pujv Communication Technology co., Ltd. 256
103.107.188.0/22 XYIDC Zhenjiang Xiangyun Network Technology Co., LTD 1024
103.121.252.0/22 JSTU 5y6s Inc. 1024
103.192.188.0/22 CHINAIX Shanghai PortLine Information Technology Co.,Ltd 1024
103.205.4.0/22 wznt Jiangsu Weizi Network Technology Co?Ltd 1024
103.208.48.0/22 XDCPLUSB Jiangsu Cloud Ever Information Technology Co. Ltd. 1024
103.213.96.0/22 wznt Jiangsu Weizi Network Technology Co?Ltd 1024
103.213.132.0/22 wznt Jiangsu Weizi Network Technology Co?Ltd 1024
103.215.36.0/22 JSRYNET Yancheng Rui Yi Network Technology Service Co. Ltd. 1024
103.220.124.0/22 ANCHNET ShangHai AnchNet Tec, Inc 1024
103.220.128.0/19 ANCHNET ShangHai AnchNet Tec, Inc 8192
103.220.160.0/22 ANCHNET ShangHai AnchNet Tec, Inc 1024
103.222.188.0/22 JIELIANKEJI JIANGSU JIELIAN INTERNET TECH Co., Ltd. 1024
112.73.64.0/18 RJNET FoShan RuiJiang Science and Tech Ltd. 16384
114.216.201.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.216.202.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.217.16.0/21 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 2048
114.217.24.0/21 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 2048
114.217.32.0/21 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 2048
114.217.48.0/21 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 2048
114.217.90.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.217.148.0/22 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 1024
114.218.57.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.218.158.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.219.56.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.219.157.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.220.73.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.220.74.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.220.75.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.220.76.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.220.176.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.220.179.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
114.220.238.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
117.48.128.0/20 CloudVsp CloudVsp.Inc 4096
117.48.156.0/22 CloudVsp CloudVsp.Inc 1024
117.48.160.0/22 CloudVsp CloudVsp.Inc 1024
117.48.164.0/22 CloudVsp CloudVsp.Inc 1024
117.48.168.0/22 CloudVsp CloudVsp.Inc 1024
117.48.172.0/22 CloudVsp CloudVsp.Inc 1024
117.62.22.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.62.54.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.80.3.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.80.86.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
117.80.112.0/21 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 2048
117.80.144.0/21 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 2048
117.80.171.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.80.186.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.80.212.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.80.224.0/21 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 2048
117.80.232.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
117.80.237.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.81.78.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.81.212.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.81.232.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
117.82.138.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.83.25.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.83.83.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.83.108.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
117.83.152.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.83.178.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
117.83.194.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
118.184.128.0/17 BITCOMM-CN ChangZhou Bitcomm Software Technology Co., Limiteddescr:1406, yinyuan building 32768
118.184.160.0/21 BITCOMM-CN ChangZhou Bitcomm Software Technology Co., Limited 2048
118.184.168.0/21 BITCOMM-CN ChangZhou Bitcomm Software Technology Co., Limited 2048
118.184.176.0/21 BITCOMM-CN ChangZhou Bitcomm Software Technology Co., Limited 2048
118.184.208.0/21 BITCOMM-CN ChangZhou Bitcomm Software Technology Co., Limited 2048
118.184.216.0/21 BITCOMM-CN ChangZhou Bitcomm Software Technology Co., Limited 2048
118.184.240.0/21 BITCOMM-CN ChangZhou Bitcomm Software Technology Co., Limited 2048
120.132.0.0/19 TYKD China Netcom Broadband Corporation Ltd. 8192
120.132.96.0/20 CloudVsp CloudVsp.Inc 4096
121.46.192.0/22 WY-NET Shanghai Netlan Network Technology Co.,Ltd. 1024
121.46.196.0/22 WY-NET Shanghai Netlan Network Technology Co.,Ltd. 1024
121.46.200.0/22 WY-NET Shanghai Netlan Network Technology Co.,Ltd. 1024
121.224.4.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
121.224.59.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.224.72.0/21 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 2048
121.224.96.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.224.115.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.224.164.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.227.0.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.227.7.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.227.30.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
121.227.107.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.227.152.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
121.228.31.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.228.105.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.228.130.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.228.166.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.228.250.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
121.229.0.0/20 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 4096
121.229.0.0/18 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 16384
121.229.16.0/20 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 4096
121.229.36.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
121.229.40.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
121.229.44.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
121.229.48.0/20 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 4096
121.236.175.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
144.48.212.0/22 JSRYNET Yancheng Rui Yi Network Technology Service Co. Ltd. 1024
160.202.212.0/22 wznt Jiangsu Weizi Network Technology Co?Ltd 1024
180.97.74.0/23 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 512
180.97.76.0/23 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 512
180.97.78.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.84.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.85.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.87.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.92.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.144.0/21 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 2048
180.97.152.0/23 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 512
180.97.154.0/23 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 512
180.97.160.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.172.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.192.0/22 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 1024
180.97.196.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.208.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.209.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.210.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.211.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.212.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.213.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.214.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.215.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.216.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.220.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.221.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.222.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.97.223.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.70.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.82.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.84.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.85.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.87.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.206.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.207.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.208.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.209.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.210.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.211.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.212.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.213.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.214.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.215.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.216.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.100.217.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.132.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.133.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.136.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.137.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.138.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.139.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.140.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.141.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.142.0/23 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 512
180.101.184.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.185.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.186.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.187.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.188.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.198.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.202.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.203.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.204.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.205.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.206.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.217.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.101.218.0/23 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 512
180.101.220.0/22 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 1024
180.103.210.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.106.24.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.106.80.0/22 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 1024
180.106.148.0/22 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 1024
180.107.109.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.107.140.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.108.46.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.108.64.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.110.63.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.125.216.0/24 CHINANET-JS Chinanet Jiangsu Province Network 256
180.210.212.0/22 jieiis Changzhou Jieyun Network Technology Co. Ltd. 1024
192.140.208.0/22 wznt Jiangsu Weizi Network Technology Co?Ltd 1024
192.140.212.0/22 wznt Jiangsu Weizi Network Technology Co?Ltd 1024
203.76.240.0/22 wznt Jiangsu Weizi Network Technology Co?Ltd 1024
218.4.155.0/24 SUZHOU-TELECOM-VOD Suzhou Telecom VOD 256
218.90.120.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
218.90.232.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
218.93.9.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
218.93.126.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
218.93.127.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
219.83.160.0/21 POWER JIANGYIN power network science and technology limited company 2048
219.83.168.0/21 POWER JIANGYIN power network science and technology limited company 2048
219.83.176.0/21 POWER JIANGYIN power network science and technology limited company 2048
219.83.184.0/21 POWER JIANGYIN power network science and technology limited company 2048
221.224.69.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.224.190.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.225.4.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.225.80.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
221.228.0.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.1.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.19.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.60.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.63.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.64.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
221.228.66.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
221.228.71.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.216.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.216.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
221.228.217.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.218.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.219.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.220.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.220.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
221.228.224.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.225.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.226.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.248.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
221.228.253.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.228.254.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
221.229.214.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
221.229.216.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
221.229.220.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
221.230.37.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.93.38.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.93.104.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
222.93.126.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.185.224.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.185.228.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.185.229.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.3.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.7.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.9.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.10.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.10.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.11.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.12.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.14.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.15.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.16.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.16.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
222.186.20.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.21.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.23.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.24.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.24.0/22 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 1024
222.186.25.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.26.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.27.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.29.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.30.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.31.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.32.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.33.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.34.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.34.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.35.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.36.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.37.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.38.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.39.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.40.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.41.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.42.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.43.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.44.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.45.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.46.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.48.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.49.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.50.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.50.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.51.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.52.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.53.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.54.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.54.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.55.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.56.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.56.0/21 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 2048
222.186.57.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.58.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.59.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.60.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.61.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.62.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.63.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.128.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.129.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.130.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.130.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.134.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.135.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.136.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.137.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.138.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.139.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.140.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.141.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.142.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.143.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.144.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.145.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.146.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.147.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.148.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.149.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.150.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.151.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.152.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.153.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.154.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.156.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.159.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.160.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.160.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.161.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.162.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.164.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.168.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.169.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.170.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.171.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.173.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.174.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.175.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.176.0/23 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 512
222.186.180.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.181.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.189.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.190.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.186.191.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
222.187.251.0/24 CHINANET-JS CHINANET jiangsu province network 256
CIDR Description IP NUMs(prefix /64)
2404:6380::/48 BITCOMM-CN ChangZhou Bitcomm Software Technology Co., Limited 65536
240e:1a::/35 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 536870912
240e:e9:8000::/33 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 2147483648
240e:978:a00::/40 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 16777216
240e:97a:2d00::/40 CT-IPv6-Networks Chinatelecom networks with tens of high-end routers and switches 16777216
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS4134 CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street, CN China 113,490,432 17,596,483,174,400 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS131325 CHINATELECOM-JIANGSU-NANTONG-MAN - CHINATELECOM JIANGSU province NANTONG MAN network, CN China 24,576 117,702,656 IPv4 IPv4
AS134417 CHINATELECOM-Jiangsu-Nanjing-Hexi-IDC - Nanjing, CN China 2,048 0 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS137697 CHINATELECOM-JiangSu-YangZhou-IDC - CHINATELECOM JiangSu YangZhou IDC networkdescr: YangZhou , Jiangsu Province, P.R.China., CN China 83,968 167,772,160 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS137702 CHINATELECOM-JIANGSU-NANJING-IDC - China Telecom, CN China 103,936 488,636,416 IPv4 IPv4
AS45275 ZPARKNET-AS-AP - BII Group Holdings Ltd, CN China 0 68,719,476,736 IPv6 IPv6
IP Address Domain NUMs Domains
27.0.204.4 1 ad.3g.yy.com
27.0.207.86 2 www.xdcplus.info
as-block:    AS23552 - AS24575
descr:     APNIC ASN block
remarks:    These AS numbers are further assigned by APNIC
remarks:    to APNIC members and end-users in the APNIC region
remarks:    AS23889 has been transfered to AfriNIC
admin-c:    HM20-AP
tech-c:     HM20-AP
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   APNIC-HM
last-modified: 2009-09-29T06:04:16Z
source:     APNIC

role:      APNIC Hostmaster
address:    6 Cordelia Street
address:    South Brisbane
address:    QLD 4101
country:    AU
phone:     +61 7 3858 3100
fax-no:     +61 7 3858 3199
e-mail:     [email protected]
admin-c:    AMS11-AP
tech-c:     AH256-AP
nic-hdl:    HM20-AP
remarks:    Administrator for APNIC
notify:     [email protected]
mnt-by:     MAINT-APNIC-AP
last-modified: 2013-10-23T04:06:51Z
source:     APNIC


as-block:    AS23644 - AS23690
descr:     APNIC ASN block
remarks:    These AS numbers are further assigned by APNIC
remarks:    to APNIC members and end-users in the APNIC region
admin-c:    HM20-AP
tech-c:     HM20-AP
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   APNIC-HM
last-modified: 2008-09-04T06:40:26Z
source:     APNIC

role:      APNIC Hostmaster
address:    6 Cordelia Street
address:    South Brisbane
address:    QLD 4101
country:    AU
phone:     +61 7 3858 3100
fax-no:     +61 7 3858 3199
e-mail:     [email protected]
admin-c:    AMS11-AP
tech-c:     AH256-AP
nic-hdl:    HM20-AP
remarks:    Administrator for APNIC
notify:     [email protected]
mnt-by:     MAINT-APNIC-AP
last-modified: 2013-10-23T04:06:51Z
source:     APNICaut-num:    AS23650
as-name:    CHINANET-Jiangsu-Province-IDC
descr:     AS Number for CHINANET jiangsu province backbone
country:    CN
import:     from AS4134 action pref=100; accept ANY
import:     from AS17444 action pref=600; accept AS17444
export:     to AS4134 announce AS23650 AND AS17444
export:     to AS17444 announce AS23650
default:    to AS4134 action pref=100; networks ANY
org:      ORG-CT1-AP
admin-c:    CJ186-AP
tech-c:     CJ186-AP
abuse-c:    AC1573-AP
notify:     [email protected]
mnt-lower:   MAINT-CHINANET-JS
mnt-routes:   MAINT-CHINANET-JS
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-irt:    IRT-CHINANET-CN
last-modified: 2020-07-02T08:21:11Z
source:     APNIC

irt:      IRT-CHINANET-CN
address:    No.31 ,jingrong street,beijing
address:    100032
e-mail:     [email protected]
abuse-mailbox: [email protected]
admin-c:    CH93-AP
tech-c:     CH93-AP
auth:      # Filtered
mnt-by:     MAINT-CHINANET
last-modified: 2010-11-15T00:31:55Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-CT1-AP
org-name:    China Telecom
country:    CN
address:    Data Network Management Division
address:    Network Operation & Maintenance Department
address:    No 19 Chaoyangmen North Street
address:    Dongcheng District
phone:     +86-20-38639251
fax-no:     +86-10-58501060
e-mail:     [email protected]
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2019-09-16T12:55:07Z
source:     APNIC

role:      ABUSE CHINANETCN
address:    No.31 ,jingrong street,beijing
address:    100032
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     [email protected]
admin-c:    CH93-AP
tech-c:     CH93-AP
nic-hdl:    AC1573-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-CHINANET-CN
abuse-mailbox: [email protected]
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2020-05-11T23:59:03Z
source:     APNIC

role:      CHINANET JIANGSU
address:    260 Zhongyang Road,Nanjing 210037
country:    CN
phone:     +86-25-86588231
phone:     +86-25-86588745
fax-no:     +86-25-86588104
e-mail:     [email protected]
remarks:    send anti-spam reports to [email protected]
remarks:    send abuse reports to [email protected]
remarks:    times in GMT+8
remarks:    www.jsinfo.net
admin-c:    CH360-AP
tech-c:     CS306-AP
tech-c:     CN142-AP
nic-hdl:    CJ186-AP
notify:     [email protected]
mnt-by:     MAINT-CHINANET-JS
last-modified: 2020-04-02T09:18:02Z
source:     APNIC