AS Name Org Name IPv4Prefixes IPv6Prefixes IPv4 NUMs IPv6 NUMs(/64) Registry Region LG
EENet-AS Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 2 1 66,560 4,294,967,296 Estonia
66,560 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
171.22.244.0/22 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 1024
193.40.0.0/16 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 65536
CIDR Description IP NUMs(prefix /64)
2001:bb8::/32 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 4294967296
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS3249 ESTPAK, EE Estonia 611,584 17,179,869,184 IPv4 IPv4
AS3267 RUNNET, RU Russian Federation 272,640 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS6939 HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US United States 524,288 282,759,440,957,440 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS20965 GEANT The GEANT IP Service, GB United Kingdom 9,216 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS21320 GEANT_IAS_VRF, GB United Kingdom 2,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS2603 NORDUNET, NO Norway 10,240 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS62024 PACS, EE Estonia 768 0 IPv4 IPv4
AS208283 CYBERNETICA2-, EE Estonia 512 17,179,869,184 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS208338 CYBERNETICA-, EE Estonia 512 17,179,869,184 IPv4 IPv4
AS2586 UNINET-AS Sopruse pst 145, FI Finland 32,768 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS8240 AS8240 ASO Autonomous System, EE Estonia 17,408 4,294,967,296 IPv4 IPv4
IP Address Domain NUMs Domains
193.40.0.5 4 ftp.edu.ee
193.40.0.7 7 incorpore.tmkk.edu.ee
193.40.0.8 1 bio.edu.ee
193.40.0.11 1 ns2.eenet.ee
193.40.0.15 1 mail.edu.ee
193.40.0.18 2 lists.eenet.ee
193.40.0.20 14 arhiiv.koolielu.ee
193.40.0.23 1 www.algernon.edu.ee
193.40.0.25 2 nooravips.edu.ee
193.40.0.28 2 arendus.eenet.ee

Sales: sarah@ipip.net

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPEaut-num:    AS3221
as-name:    EENet-AS
descr:     EE
org:      ORG-EA17-RIPE
import:     from AS20965 accept ANY
import:     from AS21320 accept ANY
import:     from AS1741 accept ANY
import:     from AS2586 accept ANY
import:     from AS3249 accept ANY
import:     from AS3327 accept ANY
import:     from AS8240 accept AS8240
import:     from AS8674 accept AS8674
import:     from AS8728 accept AS8728
import:     from AS12563 accept AS12563
import:     from AS12757 accept AS12757
import:     from AS13272 accept AS13272
import:     from AS34702 accept AS34702
import:     from AS39038 accept AS39038
import:     from AS39211 accept AS39211
import:     from AS39301 accept AS39301
import:     from AS39823 accept AS39823
import:     from AS42012 accept AS42012
import:     from AS49604 accept AS49604
import:     from AS50794 accept AS50794
import:     from AS51349 accept AS51349
import:     from AS56588 accept AS56588
import:     from AS57201 accept AS57201
import:     from AS61952 accept AS61952
import:     from AS62024 accept AS62024
import:     from AS197289 accept AS197289
import:     from AS208338 accept AS208338
import:     from AS208283 accept AS208283
import:     from AS50794 accept AS50794
export:     to AS20965 announce AS-EENET
export:     to AS21320 announce AS-EENET
export:     to AS1741 announce AS-EENET
export:     to AS2586 announce AS-EENET
export:     to AS3249 announce AS-EENET
export:     to AS3327 announce AS-EENET
export:     to AS8240 announce AS-EENET
export:     to AS8674 announce AS-EENET
export:     to AS8728 announce AS-EENET
export:     to AS12563 announce AS-EENET
export:     to AS12757 announce AS-EENET
export:     to AS13272 announce AS-EENET
export:     to AS34702 announce AS-EENET
export:     to AS39038 announce AS-EENET
export:     to AS39211 announce AS-EENET
export:     to AS39301 announce AS-EENET
export:     to AS39823 announce AS-EENET
export:     to AS42012 announce AS-EENET
export:     to AS49604 announce AS-EENET
export:     to AS50794 announce AS-EENET
export:     to AS51349 announce AS-EENET
export:     to AS56588 announce AS-EENET
export:     to AS57201 announce AS-EENET
export:     to AS61952 announce AS-EENET
export:     to AS62024 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS197289 announce AS-EENET
export:     to AS208338 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS208283 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS50794 announce AS-EENET
default:    to AS20965 networks ANY
admin-c:    EENE7-EE
tech-c:     EENE7-EE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS3221-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-10-08T19:22:29Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-EA17-RIPE
org-name:    Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
org-type:    LIR
address:    Soola 3
address:    51004
address:    Tartu
address:    ESTONIA
phone:     +372 7 302 110
admin-c:    ROKK1-RIPE
admin-c:    TA213-RIPE
admin-c:    KL2939-RIPE
mnt-ref:    EENET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EENET-MNT
abuse-c:    EENE7-EE
created:    2004-04-17T11:15:20Z
last-modified: 2018-11-13T13:07:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      EENET contacts
remarks:    Estonian Education and Research Network, admin and tech contacts
org:      ORG-EA17-RIPE
address:    Soola 3, Tartu 51004, Estonia
tech-c:     ROKK1-RIPE
tech-c:     TA213-RIPE
admin-c:    AM44674-RIPE
abuse-mailbox: turvas@eenet.ee
nic-hdl:    EENE7-EE
mnt-by:     EENET-MNT
created:    2018-11-07T14:46:06Z
last-modified: 2019-10-08T07:51:22Z
source:     RIPE # Filtered