AS Name
INTEGRADESIGN
Org Name
IntegraDesign, Mariusz Barczyk
Registry Region
Poland
Looking Glass
IPv4Prefixes

12

IPv6Prefixes

0

IPv4 NUMs

4,608

IPv6 NUMs(/64)

0

4,608 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
45.10.136.0/24 IntegraDesign, Mariusz Barczyk 256
45.10.138.0/24 Tomasz SLASKI trading as SKONET ISP 256
46.102.100.0/24 Polskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 256
85.190.244.0/24 IntegraDesign, Mariusz Barczyk 256
91.231.140.0/24 IntegraDesign, Mariusz Barczyk 256
156.67.95.0/24 IntegraDesign, Mariusz Barczyk 256
185.55.64.0/23 Spidernet 512
185.93.242.0/23 MARGONET S.C. Przemyslaw Parzyjagla i Marcin Janik 512
185.238.132.0/22 Polskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 1024
185.238.134.0/23 Polskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 512
193.106.128.0/23 Polskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 512
193.106.128.0/22 Polskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 1024
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS61955 ColocationIX-AS - ColocationIX GmbH, DE Germany 1,280 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS62081 ASN-SNRRSIEP - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 0 0 IPv4 IPv4
AS201054 EPIX-PM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 256 0 IPv4 IPv4
AS209860 MyNet-MB-PL-AS - My Net Michal Bronczkowski, PL Poland 768 0 IPv4 IPv4
AS6830 LibertyGlobal - Liberty Global B.V., NL Netherlands 10,590,464 867,886,301,184 IPv4 IPv4
AS24748 THINX_Poland - ATM S.A., PL Poland 512 0 IPv4 IPv4
AS50607 EPIX-KGM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 1,536 65,536 IPv4 IPv4
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS209860 MyNet-MB-PL-AS - My Net Michal Bronczkowski, PL Poland 768 0 IPv4 IPv4

Peers at this Exchange Point

Country/Region IX IPv4 IPv6 Port Speed Updated
Poland EPIX.Katowice - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego e-Poludnie 178.216.40.54 0 Mbps 2018-03-01 23:32:36
Poland EPIX.Warszawa-KIX - EPIX 89.46.144.190 0 Mbps 2017-11-03 04:20:18

Private Peering Facilities

Country/Region Name City Website Updated
LIM Warsaw Warsaw http://www.virtuaoperator.pl/ 2016-12-25 13:49:53
4 Data Center Katowice http://www.4datacenter.com 2016-12-25 13:44:01
IP Address Domain NUMs Domains
46.102.100.249 1 vcze131.cloudads.tv
as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPEaut-num:    AS61154
as-name:    INTEGRADESIGN
org:      ORG-IMB3-RIPE
admin-c:    MB45248-RIPE
tech-c:     MB45248-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTEGRADESIGN
mnt-by:     NETRONIK-MNT
created:    2013-01-29T10:35:41Z
last-modified: 2019-12-10T11:32:25Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PSSS5-RIPE

organisation:  ORG-IMB3-RIPE
org-name:    IntegraDesign, Mariusz Barczyk
org-type:    OTHER
address:    Czestochowa, Niepodleglosci 48/40, Poland
abuse-c:    IT2269-RIPE
mnt-ref:    INTEGRADESIGN
mnt-ref:    NETRONIK-MNT
mnt-by:     INTEGRADESIGN
mnt-by:     NETRONIK-MNT
created:    2011-09-07T10:19:34Z
last-modified: 2019-12-10T12:28:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mariusz Barczyk
address:    Aleja Pokoju 8/39
address:    42-207
address:    Czestochowa
address:    POLAND
phone:     +48697850102
nic-hdl:    MB45248-RIPE
mnt-by:     INTEGRADESIGN
created:    2017-12-21T09:44:42Z
last-modified: 2017-12-21T09:44:42Z
source:     RIPE