BGP Announced

AS CIDR Description
AS38566 116.68.146.0/24 NTTCT-AS-TH-AP - NTT (Thailand) Limited, TH
AS38566 116.68.144.0/21 NTTCT-AS-TH-AP - NTT (Thailand) Limited, TH
AS38566 116.68.144.0/20 NTTCT-AS-TH-AP - NTT (Thailand) Limited, TH

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List

IP Host DateTime
116.68.146.1 NS0.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.2 NS1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.4 NS-C0.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.5 NS-C1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.6 ssh0.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.7 SSH1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.8 MRTG00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.9 MRTG01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.10 MRTG.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.11 MON0.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.12 MON1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.13 MON.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.15 BKK0-NTP.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.16 BKK2-NTP.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.17 CONFIRM.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.18 TMON0.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.19 TMON1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.20 TMON.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.21 CALENDAR.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.22 TOOLS0.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.23 TOOLS1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.24 TOOLS.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.25 WEBSCREEN01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.26 WEBSCREEN02.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.27 GRI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.28 BKK0FW00I.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.29 BKK0FW01I.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.30 BMON0.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.31 bmon1.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.32 BMON.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.33 smtp.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.34 SMTP-IN.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.35 smtpz.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.36 smtp-out.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.37 SMTP-OUT.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.38 WM00.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.39 WM01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.40 WEBMAIL.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.41 NMR00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.42 MR-IN.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.43 MR.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.44 mr-out.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.45 mr-out.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.47 LOG.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.48 LOG00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.49 LOG01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.51 NWH00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.52 NWH01.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.53 NWH.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.54 RD00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.55 RD01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.56 MAILADMIN.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.60 bkk0-pkfl-sp0.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.65 bkk0dmzfw.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.70 bkk0ed05-be15-10.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.72 NW.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.73 VIP-GW.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.74 NTTCT-FW.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.75 NTTCT-FW00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.76 NTTCT-FW01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.77 NTTCT-GW00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.78 email.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.79 BC.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.80 ppp-116.68.146.80.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.81 ppp-116.68.146.81.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.82 ppp-116.68.146.82.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.83 ppp-116.68.146.83.revip.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.84 IMSS0.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.85 IMSS1.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.86 ppp-116.68.146.86.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.87 ppp-116.68.146.87.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.88 ppp-116.68.146.88.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.89 ppp-116.68.146.89.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.90 ppp-116.68.146.90.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.91 ppp-116.68.146.91.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.92 ppp-116.68.146.92.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.93 ppp-116.68.146.93.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.94 ppp-116.68.146.94.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.95 ppp-116.68.146.95.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.96 ppp-116.68.146.96.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.97 ppp-116.68.146.97.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.98 ppp-116.68.146.98.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.99 ppp-116.68.146.99.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.100 ppp-116.68.146.100.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.101 ppp-116.68.146.101.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.102 ppp-116.68.146.102.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.103 ppp-116.68.146.103.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.104 ppp-116.68.146.104.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.105 ppp-116.68.146.105.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.106 ppp-116.68.146.106.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.107 ppp-116.68.146.107.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.108 ppp-116.68.146.108.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.109 ppp-116.68.146.109.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.110 ppp-116.68.146.110.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.111 ppp-116.68.146.111.revip.ntt.co.th 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.112 ppp-116.68.146.112.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.113 ppp-116.68.146.113.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.114 ppp-116.68.146.114.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.115 ppp-116.68.146.115.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.116 ppp-116.68.146.116.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.117 ppp-116.68.146.117.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.118 ppp-116.68.146.118.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.119 ppp-116.68.146.119.revip.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.120 ppp-116.68.146.120.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.121 EXCHANGE.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.122 zmail.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.123 ppp-116.68.146.123.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.125 ppp-116.68.146.125.revip.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.126 ppp-116.68.146.126.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.127 ppp-116.68.146.127.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.128 PTP-FW.MISTEEL-TRUE.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.129 MISTEEL-TRUE.S4-1.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.130 MISTEEL-TRUE.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.131 PTP-BC.MISTEEL-TRUE.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.132 PTP-FW.JFE-SHOJI-LINK2.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.133 JFE-SHOJI-LINK2.S5-0-9-1.BKK0ED02.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.134 JFE-SHOJI-LINK2.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.135 PTP-BC.JFE-SHOJI-LINK2.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.136 PTP-FW.TNS-BANGPAKONG.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.137 TNS-BANGPAKONG.FA2-0.2068.BKK0ED03.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.138 TNS-BANGPAKONG.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.139 PTP-BC.TNS-BANGPAKONG.NTT.CO.TH 2020-02-03 08:29:43
116.68.146.140 PTP-FW.TAIKISHA-TRUE.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.141 TAIKISHA-TRUE.S4-7.BKK0ED02.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.142 TAIKISHA-TRUE.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.143 PTP-BC.TAIKISHA-TRUE.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.144 PTP-FW.TAIKISHA-UIH.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.145 TAIKISHA-UIH.S2-7.BKK0ED02.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.146 TAIKISHA-UIH.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.147 PTP-BC.TAIKISHA-UIH.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.156 PTP-FW.AOYAMA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.157 AOYAMA.S6-0-1.BKK0ED03.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.158 AOYAMA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.159 PTP-BC.AOYAMA.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.168 ppp-116.68.146.168.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.169 ppp-116.68.146.169.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.170 ppp-116.68.146.170.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.171 ppp-116.68.146.171.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.176 PTP-FW.NIPPON-KAIJI-KYODAI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.177 NIPPON-KAIJI-KYODAI.S4-5.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.178 NIPPON-KAIJI-KYODAI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.179 PTP-BC.NIPPON-KAIJI-KYODAI.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.180 ppp-116.68.146.180.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.181 ppp-116.68.146.181.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.182 ppp-116.68.146.182.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.183 ppp-116.68.146.183.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.184 PTP-FW.MITSUWA-CHEMICAL.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.185 mitsuwa-chemical.s6-7-1.bkk0ed03.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.186 MITSUWA-CHEMICAL.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.187 PTP-BC.MITSUWA-CHEMICAL.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.188 PTP-FW.PACIFIC-IND.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.189 PACIFIC-IND.S6-7-0.BKK0ED01.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.190 PACIFIC-IND.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.191 PTP-BC.PACIFIC-IND.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.192 PTP-FW.NAGATSU.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.193 nagatsu.s6-7-2.bkk0ed03.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.194 NAGATSU.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.195 PTP-BC.NAGATSU.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.196 PTP-FW.BKK-MITSUBISHI-UFJ.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.197 BKK-MITSUBISHI-UFJ.S1-3.BKK0ED00.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.198 BKK-MITSUBISHI-UFJ.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.199 PTP-BC.BKK-MITSUBISHI-UFJ.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.200 ppp-116.68.146.200.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.201 ppp-116.68.146.201.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.202 ppp-116.68.146.202.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.203 ppp-116.68.146.203.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.204 ppp-116.68.146.204.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.205 ppp-116.68.146.205.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.206 ppp-116.68.146.206.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.207 ppp-116.68.146.207.revip.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.208 ppp-116.68.146.208.revip.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.209 ppp-116.68.146.209.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.210 ppp-116.68.146.210.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.211 ppp-116.68.146.211.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.212 ppp-116.68.146.212.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.213 ppp-116.68.146.213.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.214 ppp-116.68.146.214.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.215 ppp-116.68.146.215.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.216 ppp-116.68.146.216.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.217 ppp-116.68.146.217.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.218 ppp-116.68.146.218.revip.ntt.co.th 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.219 ppp-116.68.146.219.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.220 ppp-116.68.146.220.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.221 ppp-116.68.146.221.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.222 ppp-116.68.146.222.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.223 ppp-116.68.146.223.revip.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16
116.68.146.224 ppp-116.68.146.224.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.225 ppp-116.68.146.225.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.226 ppp-116.68.146.226.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.227 ppp-116.68.146.227.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.228 ppp-116.68.146.228.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.229 ppp-116.68.146.229.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.230 ppp-116.68.146.230.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.231 ppp-116.68.146.231.revip.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.252 PTP-FW.HAKUHODOBKK-8M.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.253 HAKUHODOBKK-8M.FA-2-1.1657.BKK0ED03.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.254 HAKUHODOBKK-8M.NTT.CO.TH 2020-02-12 05:19:08
116.68.146.255 PTP-BC.HAKUHODOBKK-8M.NTT.CO.TH 2020-01-27 20:05:16

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27527 1222280978 348208991633408
Brazil 7447 90999922 14529470201856
Russian Federation 6273 47707394 8075466440704
United Kingdom 2812 85736276 26516964376576
Germany 2799 113020472 63379358416896
Australia 2586 43565060 19961856720896
Poland 2576 18968710 11848183709696
India 2496 32802512 5148860678144
Ukraine 2201 11308800 3258341130240
Canada 2172 54696432 2409558441984
France 1962 76045554 8387918364672
Indonesia 1672 20512398 548626432000
Netherlands 1470 36194420 294183889010688
China 1425 353051720 118097264574464
Romania 1260 6986556 777669902336
Italy 1165 71483288 25118149312512
Spain 1130 40739004 5314137227264
Argentina 1074 21830896 18271668273152
Hong Kong 965 19204844 786051301376
Bangladesh 956 1542656 488019329024