BGP Announced

AS CIDR Description
AS45846 121.50.52.0/22 FSW-Shiga-POP - Foresightwave INC., JP
AS45846 121.50.48.0/21 FSW-Shiga-POP - Foresightwave INC., JP

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:213)

IP Host DateTime
121.50.54.1 121050054001.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.2 121050054002.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.3 121050054003.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.4 121050054004.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.5 121050054005.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.7 121050054007.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.8 121050054008.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.9 121050054009.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.10 121050054010.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.11 121050054011.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.13 121050054013.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.14 121050054014.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.16 121050054016.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.17 121050054017.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.18 121050054018.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.20 121050054020.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.21 121050054021.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.22 121050054022.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.23 121050054023.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.24 121050054024.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.25 121050054025.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.26 121050054026.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.27 121050054027.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.28 121050054028.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.29 121050054029.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.30 121050054030.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.31 121050054031.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.32 121050054032.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.33 121050054033.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.34 121050054034.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.35 121050054035.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.36 121050054036.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.37 121050054037.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.38 121050054038.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.39 121050054039.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.40 121050054040.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.41 121050054041.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.42 121050054042.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.43 121050054043.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.44 121050054044.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.45 121050054045.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.46 121050054046.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.47 121050054047.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.48 121050054048.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.49 121050054049.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.50 121050054050.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.52 121050054052.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.55 121050054055.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.56 121050054056.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.58 121050054058.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.59 121050054059.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.61 121050054061.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.63 121050054063.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.64 121050054064.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.65 121050054065.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.66 121050054066.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.67 121050054067.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.68 121050054068.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 20:54:30
121.50.54.69 121050054069.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.70 121050054070.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.72 121050054072.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.73 121050054073.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.74 121050054074.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.76 121050054076.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.77 121050054077.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.78 121050054078.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.79 121050054079.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.80 121050054080.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 20:54:30
121.50.54.81 121050054081.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.83 121050054083.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.84 121050054084.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.85 121050054085.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.86 121050054086.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.87 121050054087.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.88 121050054088.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.89 121050054089.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.90 121050054090.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.91 121050054091.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.93 121050054093.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.94 121050054094.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.96 121050054096.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.98 121050054098.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.99 121050054099.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.100 121050054100.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.101 121050054101.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.102 121050054102.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.103 121050054103.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.104 121050054104.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.106 121050054106.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.107 121050054107.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.108 121050054108.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.109 121050054109.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.111 121050054111.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.112 121050054112.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.113 121050054113.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.114 121050054114.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.115 121050054115.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.116 121050054116.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.118 121050054118.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.119 121050054119.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.120 121050054120.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.122 121050054122.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.124 121050054124.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.126 121050054126.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.127 121050054127.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.128 121050054128.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.129 121050054129.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.130 121050054130.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.131 121050054131.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.132 121050054132.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.133 121050054133.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.134 121050054134.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.135 121050054135.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.136 121050054136.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.137 121050054137.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.138 121050054138.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.140 121050054140.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.141 121050054141.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.142 121050054142.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.143 121050054143.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.144 121050054144.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.145 121050054145.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.146 121050054146.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.147 121050054147.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.148 121050054148.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.150 121050054150.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.151 121050054151.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.152 121050054152.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.153 121050054153.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.154 121050054154.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.155 121050054155.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.157 121050054157.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.158 121050054158.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.159 121050054159.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.160 121050054160.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.161 121050054161.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.162 121050054162.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.163 121050054163.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.164 121050054164.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.166 121050054166.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.167 121050054167.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.168 121050054168.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.169 121050054169.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.170 121050054170.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.172 121050054172.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.173 121050054173.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.174 121050054174.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.175 121050054175.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.176 121050054176.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.177 121050054177.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.178 121050054178.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.179 121050054179.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.180 121050054180.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.181 121050054181.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.182 121050054182.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.183 121050054183.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.186 121050054186.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.187 121050054187.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 20:54:30
121.50.54.188 121050054188.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.189 121050054189.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.190 121050054190.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.191 121050054191.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.193 121050054193.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.194 121050054194.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.195 121050054195.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.196 121050054196.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.198 121050054198.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.199 121050054199.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.200 121050054200.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.201 121050054201.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.203 121050054203.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.204 121050054204.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.205 121050054205.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.206 121050054206.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.207 121050054207.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.208 121050054208.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.209 121050054209.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.210 121050054210.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.211 121050054211.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.212 121050054212.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.213 121050054213.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.214 121050054214.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.215 121050054215.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.216 121050054216.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.218 121050054218.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.219 121050054219.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.221 121050054221.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.222 121050054222.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.225 121050054225.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 12:10:29
121.50.54.226 121050054226.cidr.biwakobb.net 2022-01-26 20:54:30
121.50.54.227 121050054227.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.228 121050054228.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.229 121050054229.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.230 121050054230.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.232 121050054232.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.234 121050054234.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.235 121050054235.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.236 121050054236.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.238 121050054238.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.239 121050054239.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.240 121050054240.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.242 121050054242.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.243 121050054243.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.244 121050054244.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.245 121050054245.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.246 121050054246.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.248 121050054248.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.250 121050054250.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.251 121050054251.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.252 121050054252.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.253 121050054253.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.254 121050054254.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47
121.50.54.255 121050054255.cidr.biwakobb.net 2022-01-25 23:59:47

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 29199 1343821324 934333553179424
Brazil 8874 87635378 24116810076418
China 6374 344501024 128424854945792
Australia 5962 42887260 20679099757824
Russian Federation 5956 47437628 11408721106692
India 5108 35187360 5578252156928
United Kingdom 3011 80811784 28051596509696
Germany 2955 114917576 67152168484864
Poland 2603 18840268 14224287863808
Indonesia 2464 18039552 762383302656
Ukraine 2195 11057864 4878853996544
France 2182 73793574 10539411374080
Canada 2148 55062304 2573394509824
Netherlands 1563 58225260 306611977458946
Bangladesh 1309 1731596 697158467584
Italy 1221 55200136 26965094760448
Romania 1209 7004928 967724892160
Argentina 1190 19408864 18568614379520
Spain 1176 35022160 6455980064768
Japan 1155 168177464 33285875957760