BGP Announced

AS CIDR Description
AS24560 125.22.248.0/21 AIRTELBROADBAND-AS-AP - Bharti Airtel Limited, IN
AS9498 125.22.240.0/20 BBIL-AP - Bharti Airtel Limited, IN
AS9498 125.16.0.0/13 BBIL-AP - Bharti Airtel Limited, IN

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path
Loading...

Reverse DNS List (Total:248)

IP Host DateTime
125.22.248.1 dsl-tn-static-001.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.2 dsl-tn-static-002.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.3 dsl-tn-static-003.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.4 dsl-tn-static-004.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.5 dsl-tn-static-005.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.6 mail.hitecharai.com 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.7 dsl-tn-static-007.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.8 dsl-tn-static-008.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.9 dsl-tn-static-009.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.10 dsl-tn-static-010.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.11 dsl-tn-static-011.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-09 19:34:36
125.22.248.12 dsl-tn-static-012.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.13 dsl-tn-static-013.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.14 dsl-tn-static-014.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.15 dsl-tn-static-015.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.16 dsl-tn-static-016.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.17 dsl-tn-static-017.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.18 dsl-tn-static-018.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.19 dsl-tn-static-019.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.20 dsl-tn-static-020.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.21 dsl-tn-static-021.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.22 dsl-tn-static-022.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.23 dsl-tn-static-023.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.24 dsl-tn-static-024.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.25 email.hdo.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.26 dsl-tn-static-026.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.27 dsl-tn-static-027.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.28 dsl-tn-static-028.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.29 dsl-tn-static-029.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.30 dsl-tn-static-030.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.31 dsl-tn-static-031.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.32 dsl-tn-static-032.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.33 dsl-tn-static-033.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.34 dsl-tn-static-034.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.35 dsl-tn-static-035.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.37 dsl-tn-static-037.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.38 dsl-tn-static-038.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.39 dsl-tn-static-039.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.40 dsl-tn-static-040.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.41 dsl-tn-static-041.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.42 dsl-tn-static-042.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.43 dsl-tn-static-043.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.44 dsl-tn-static-044.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.45 dsl-tn-static-045.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.46 dsl-tn-static-046.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.48 dsl-tn-static-048.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.49 dsl-tn-static-049.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.50 dsl-tn-static-050.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.51 dsl-tn-static-051.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.52 dsl-tn-static-052.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.53 dsl-tn-static-053.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.54 dsl-tn-static-054.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.55 www.ezerpsoftware.com 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.56 dsl-tn-static-056.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.57 dsl-tn-static-057.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.58 dsl-tn-static-058.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.59 dsl-tn-static-059.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.60 dsl-tn-static-060.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.61 dsl-tn-static-061.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.62 dsl-tn-static-062.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.63 dsl-tn-static-063.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.64 dsl-tn-static-064.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.65 dsl-tn-static-065.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.66 dsl-tn-static-066.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.67 dsl-tn-static-067.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.68 dsl-tn-static-068.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.69 dsl-tn-static-069.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.70 dsl-tn-static-070.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.71 dsl-tn-static-071.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.72 dsl-tn-static-072.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.74 dsl-tn-static-074.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.75 dsl-tn-static-075.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.76 dsl-tn-static-076.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.77 dsl-tn-static-077.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.78 dsl-tn-static-078.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.79 dsl-tn-static-079.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.80 dsl-tn-static-080.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.81 dsl-tn-static-081.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.82 dsl-tn-static-082.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.83 dsl-tn-static-083.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.84 dsl-tn-static-084.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.85 dsl-tn-static-085.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.86 dsl-tn-static-086.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.87 dsl-tn-static-087.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.88 dsl-tn-static-088.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.89 dsl-tn-static-089.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.90 dsl-tn-static-090.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.91 dsl-tn-static-091.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.92 dsl-tn-static-092.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.93 dsl-tn-static-093.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.94 dsl-tn-static-094.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.95 dsl-tn-static-095.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.96 dsl-tn-static-096.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.97 dsl-tn-static-097.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.98 dsl-tn-static-098.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.99 dsl-tn-static-099.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-09 19:34:36
125.22.248.100 dsl-tn-static-100.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.101 dsl-tn-static-101.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.102 dsl-tn-static-102.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.103 dsl-tn-static-103.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.104 dsl-tn-static-104.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.105 dsl-tn-static-105.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.106 dsl-tn-static-106.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.107 dsl-tn-static-107.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.108 dsl-tn-static-108.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.109 dsl-tn-static-109.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.110 dsl-tn-static-110.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.111 dsl-tn-static-111.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.112 dsl-tn-static-112.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.113 dsl-tn-static-113.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.114 dsl-tn-static-114.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.115 dsl-tn-static-115.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.116 dsl-tn-static-116.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.117 dsl-tn-static-117.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.118 dsl-tn-static-118.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.119 dsl-tn-static-119.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.120 dsl-tn-static-120.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.121 dsl-tn-static-121.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.122 dsl-tn-static-122.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.124 dsl-tn-static-124.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.125 dsl-tn-static-125.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.126 dsl-tn-static-126.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-09 19:34:36
125.22.248.127 dsl-tn-static-127.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.128 dsl-tn-static-128.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.129 dsl-tn-static-129.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.130 mail.net-o2.com 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.131 dsl-tn-static-131.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.132 dsl-tn-static-132.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.133 dsl-tn-static-133.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.134 dsl-tn-static-134.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-09 19:34:36
125.22.248.135 dsl-tn-static-135.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.136 dsl-tn-static-136.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.137 dsl-tn-static-137.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.138 mail.net-o2.com 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.139 dsl-tn-static-139.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.140 dsl-tn-static-140.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-09 19:34:36
125.22.248.141 dsl-tn-static-141.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.142 dsl-tn-static-142.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.143 dsl-tn-static-143.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.144 dsl-tn-static-144.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.145 dsl-tn-static-145.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.146 dsl-tn-static-146.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.147 dsl-tn-static-147.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.148 dsl-tn-static-148.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.149 dsl-tn-static-149.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.150 dsl-tn-static-150.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.151 dsl-tn-static-151.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.152 dsl-tn-static-152.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.153 dsl-tn-static-153.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.154 dsl-tn-static-154.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.155 dsl-tn-static-155.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.156 dsl-tn-static-156.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.157 dsl-tn-static-157.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.158 dsl-tn-static-158.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.159 dsl-tn-static-159.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.160 dsl-tn-static-160.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.161 dsl-tn-static-161.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.162 dsl-tn-static-162.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.163 dsl-tn-static-163.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-09 19:34:36
125.22.248.164 dsl-tn-static-164.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.165 dsl-tn-static-165.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.166 dsl-tn-static-166.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.167 dsl-tn-static-167.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.168 dsl-tn-static-168.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.169 dsl-tn-static-169.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.170 dsl-tn-static-170.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.171 dsl-tn-static-171.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.172 dsl-tn-static-172.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.173 dsl-tn-static-173.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.174 dsl-tn-static-174.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.175 dsl-tn-static-175.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.176 dsl-tn-static-176.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.177 dsl-tn-static-177.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.178 dsl-tn-static-178.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.179 dsl-tn-static-179.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.180 dsl-tn-static-180.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.181 dsl-tn-static-181.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.183 dsl-tn-static-183.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.184 dsl-tn-static-184.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.185 dsl-tn-static-185.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.186 dsl-tn-static-186.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.187 dsl-tn-static-187.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-09 19:34:36
125.22.248.188 dsl-tn-static-188.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.189 dsl-tn-static-189.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.191 dsl-tn-static-191.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.192 dsl-tn-static-192.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.193 dsl-tn-static-193.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.194 dsl-tn-static-194.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.195 dsl-tn-static-195.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.196 dsl-tn-static-196.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.197 dsl-tn-static-197.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.198 dsl-tn-static-198.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.199 dsl-tn-static-199.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.200 dsl-tn-static-200.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.201 dsl-tn-static-201.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-09 19:34:36
125.22.248.202 dsl-tn-static-202.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.203 dsl-tn-static-203.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.204 dsl-tn-static-204.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.205 dsl-tn-static-205.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.206 dsl-tn-static-206.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.207 dsl-tn-static-207.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.208 dsl-tn-static-208.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.209 dsl-tn-static-209.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.210 dsl-tn-static-210.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.211 dsl-tn-static-211.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.212 dsl-tn-static-212.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.213 dsl-tn-static-213.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.215 dsl-tn-static-215.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.216 dsl-tn-static-216.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.217 dsl-tn-static-217.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.218 dsl-tn-static-218.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.219 dsl-tn-static-219.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.220 dsl-tn-static-220.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.221 dsl-tn-static-221.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.222 dsl-tn-static-222.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.223 dsl-tn-static-223.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.224 dsl-tn-static-224.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.225 dsl-tn-static-225.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.226 dsl-tn-static-226.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.227 dsl-tn-static-227.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.228 dsl-tn-static-228.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.229 dsl-tn-static-229.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.230 dsl-tn-static-230.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.231 dsl-tn-static-231.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.232 dsl-tn-static-232.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.233 dsl-tn-static-233.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.234 dsl-tn-static-234.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.235 dsl-tn-static-235.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.236 dsl-tn-static-236.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.237 dsl-tn-static-237.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.238 dsl-tn-static-238.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.239 dsl-tn-static-239.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.240 dsl-tn-static-240.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.241 dsl-tn-static-241.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.242 dsl-tn-static-242.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.243 dsl-tn-static-243.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.244 dsl-tn-static-244.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.245 dsl-tn-static-245.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.246 dsl-tn-static-246.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.247 dsl-tn-static-247.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.248 dsl-tn-static-248.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.249 dsl-tn-static-249.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-08 22:00:20
125.22.248.250 dsl-tn-static-250.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.251 dsl-tn-static-251.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.252 dsl-tn-static-252.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.253 dsl-tn-static-253.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.254 dsl-tn-static-254.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47
125.22.248.255 dsl-tn-static-255.248.22.125.airtelbroadband.in 2021-01-16 02:22:47

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27855 1154537550 629975000703008
Brazil 7972 89016860 2305860548653191682
Russian Federation 6289 47678086 10832741191428
Germany 2900 113438140 64416895869952
United Kingdom 2872 85054840 27551361598208
Australia 2641 42806684 20083840065792
Poland 2592 18905218 11961679876096
India 2583 31869312 5207057694720
Canada 2207 55497216 2415199649792
Ukraine 2203 11053200 3277653606400
France 2009 75418706 290760891170816
Indonesia 1824 20432406 610388082688
China 1820 344534312 109665997225984
Netherlands 1522 34937236 2306138103143600130
Romania 1256 6837760 842092904448
Italy 1188 54520200 2306149911595778048
Spain 1146 34476740 5654396272640
Argentina 1108 20420032 35951107047424
Bangladesh 1016 1552640 603984560128
Hong Kong 1008 19220580 790989340672