AS List

AS CIDR Description
AS9498 125.16.0.0/13 BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN
AS9498 125.22.6.0/23 BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN
AS9498 125.22.7.0/24 BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd., IN

Real Time BGP Data

AS / Info IP / Time AS Path

Reverse DNS List

IP Host DateTime
125.22.7.1 aes-static-001.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.2 aes-static-002.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.3 aes-static-003.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.4 aes-static-004.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.5 aes-static-005.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.6 aes-static-006.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.7 aes-static-007.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.8 aes-static-008.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.9 aes-static-009.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.10 aes-static-010.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.11 aes-static-011.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.12 aes-static-012.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.13 aes-static-013.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.14 aes-static-014.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.15 aes-static-015.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.16 aes-static-016.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.17 aes-static-017.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.18 aes-static-018.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.19 aes-static-019.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.20 aes-static-020.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.21 aes-static-021.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.22 aes-static-022.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.23 aes-static-023.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.24 aes-static-024.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.25 aes-static-025.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.26 aes-static-026.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.27 aes-static-027.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.28 aes-static-028.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.29 aes-static-029.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.30 aes-static-030.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.31 aes-static-031.7.22.125.airtel.in 2019-11-21 09:42:11
125.22.7.32 aes-static-032.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.33 aes-static-033.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.34 aes-static-034.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.35 aes-static-035.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.36 aes-static-036.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.37 aes-static-037.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.38 aes-static-038.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.39 aes-static-039.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.40 aes-static-040.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.41 aes-static-041.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.42 aes-static-042.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.43 aes-static-043.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.44 aes-static-044.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.45 aes-static-045.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.46 aes-static-046.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.47 aes-static-047.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.48 aes-static-048.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.49 aes-static-049.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.50 aes-static-050.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.51 aes-static-051.7.22.125.airtel.in 2019-11-21 09:42:11
125.22.7.52 aes-static-052.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.53 aes-static-053.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.54 aes-static-054.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.55 aes-static-055.7.22.125.airtel.in 2019-11-21 09:42:11
125.22.7.56 aes-static-056.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.57 aes-static-057.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.58 aes-static-058.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.59 aes-static-059.7.22.125.airtel.in 2019-11-21 09:42:11
125.22.7.60 aes-static-060.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.61 aes-static-061.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.62 aes-static-062.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.63 aes-static-063.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.64 aes-static-064.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.65 aes-static-065.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.66 aes-static-066.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.67 aes-static-067.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.68 aes-static-068.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.69 aes-static-069.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.70 aes-static-070.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.71 aes-static-071.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.72 aes-static-072.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.73 aes-static-073.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.74 aes-static-074.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.75 aes-static-075.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.76 aes-static-076.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.77 aes-static-077.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.78 aes-static-078.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.79 aes-static-079.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.80 aes-static-080.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.81 aes-static-081.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.82 aes-static-082.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.83 aes-static-083.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.84 aes-static-084.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.85 aes-static-085.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.86 aes-static-086.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.87 aes-static-087.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.88 aes-static-088.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.89 aes-static-089.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.90 aes-static-090.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.91 aes-static-091.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.92 aes-static-092.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.93 aes-static-093.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.94 aes-static-094.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.95 aes-static-095.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.96 aes-static-096.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.97 aes-static-097.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.98 aes-static-098.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.99 aes-static-099.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.100 aes-static-100.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.101 aes-static-101.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.102 aes-static-102.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.103 aes-static-103.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.104 aes-static-104.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.105 aes-static-105.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.106 aes-static-106.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.107 aes-static-107.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.108 aes-static-108.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.109 aes-static-109.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.110 aes-static-110.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.111 aes-static-111.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.112 aes-static-112.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.113 aes-static-113.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.114 aes-static-114.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.115 aes-static-115.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.116 aes-static-116.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.117 aes-static-117.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.118 aes-static-118.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.119 aes-static-119.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.120 aes-static-120.7.22.125.airtel.in 2019-11-21 09:42:11
125.22.7.121 aes-static-121.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.122 aes-static-122.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.123 aes-static-123.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.124 aes-static-124.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.125 aes-static-125.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.126 aes-static-126.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.127 aes-static-127.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.128 aes-static-128.7.22.125.airtel.in 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.129 125-22-7-129.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.130 125-22-7-130.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.131 125-22-7-131.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.132 125-22-7-132.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.133 125-22-7-133.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.134 125-22-7-134.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.135 125-22-7-135.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.136 125-22-7-136.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.137 125-22-7-137.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.138 125-22-7-138.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.139 125-22-7-139.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.140 125-22-7-140.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.141 125-22-7-141.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.142 125-22-7-142.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.143 125-22-7-143.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.144 125-22-7-144.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.145 125-22-7-145.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.146 125-22-7-146.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.147 125-22-7-147.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.148 125-22-7-148.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.149 125-22-7-149.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.150 125-22-7-150.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.151 125-22-7-151.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.152 125-22-7-152.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.153 125-22-7-153.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.154 125-22-7-154.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.155 125-22-7-155.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.156 125-22-7-156.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.157 125-22-7-157.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.158 125-22-7-158.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.159 125-22-7-159.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.160 125-22-7-160.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.161 125-22-7-161.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.162 125-22-7-162.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.163 125-22-7-163.sapient.com 2019-11-21 09:42:11
125.22.7.164 125-22-7-164.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.165 125-22-7-165.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.166 125-22-7-166.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.167 125-22-7-167.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.168 125-22-7-168.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.169 125-22-7-169.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.170 125-22-7-170.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.171 125-22-7-171.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.172 125-22-7-172.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.173 125-22-7-173.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.174 125-22-7-174.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.175 125-22-7-175.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.176 125-22-7-176.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.177 125-22-7-177.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.178 125-22-7-178.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.179 125-22-7-179.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.180 125-22-7-180.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.181 125-22-7-181.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.182 125-22-7-182.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.183 125-22-7-183.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.184 125-22-7-184.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.185 125-22-7-185.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.186 125-22-7-186.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.187 125-22-7-187.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.188 125-22-7-188.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.189 125-22-7-189.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.190 125-22-7-190.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.191 125-22-7-191.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.192 125-22-7-192.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.193 125-22-7-193.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.194 125-22-7-194.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.195 125-22-7-195.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.196 125-22-7-196.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.197 125-22-7-197.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.198 125-22-7-198.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.199 125-22-7-199.sapient.com 2019-11-21 09:42:11
125.22.7.200 125-22-7-200.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.201 125-22-7-201.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.202 125-22-7-202.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.203 125-22-7-203.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.204 125-22-7-204.sapient.com 2019-11-21 09:42:11
125.22.7.205 125-22-7-205.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.206 125-22-7-206.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.207 125-22-7-207.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.208 125-22-7-208.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.209 125-22-7-209.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.210 125-22-7-210.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.211 125-22-7-211.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.212 125-22-7-212.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.213 125-22-7-213.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.214 125-22-7-214.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.215 125-22-7-215.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.216 125-22-7-216.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.217 125-22-7-217.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.218 125-22-7-218.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.219 125-22-7-219.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.220 125-22-7-220.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.221 125-22-7-221.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.222 125-22-7-222.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.223 125-22-7-223.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.224 125-22-7-224.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.225 125-22-7-225.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.226 125-22-7-226.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.227 125-22-7-227.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.228 125-22-7-228.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.229 125-22-7-229.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.230 125-22-7-230.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.231 125-22-7-231.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.232 125-22-7-232.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.233 125-22-7-233.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.234 125-22-7-234.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.235 125-22-7-235.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.236 125-22-7-236.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.237 125-22-7-237.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.238 125-22-7-238.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.239 125-22-7-239.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.240 125-22-7-240.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.241 125-22-7-241.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.242 125-22-7-242.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.243 125-22-7-243.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.244 125-22-7-244.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.245 125-22-7-245.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.246 125-22-7-246.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.247 125-22-7-247.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.248 125-22-7-248.sapient.com 2019-11-21 09:42:11
125.22.7.249 125-22-7-249.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.250 125-22-7-250.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.251 125-22-7-251.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.252 125-22-7-252.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.253 125-22-7-253.sapient.com 2019-12-07 09:08:35
125.22.7.254 125-22-7-254.sapient.com 2019-12-07 09:08:35

Top 20 countries in total ASN

Country Allocated ASNs ASN IPv4 Number ASN IPv6 Number(/64)
United States 27037 1225841628 345834784489472
Brazil 6299 90080358 12439175168000
Russian Federation 6252 47426518 8006727172096
United Kingdom 2802 88543634 28634097647616
Germany 2755 113002880 62608784097280
Poland 2567 18931852 11706351222784
Australia 2565 43396880 18888648032256
India 2504 33451812 5222598770688
Ukraine 2203 11308552 3172432740352
Canada 2105 54643224 2391519526912
France 1940 76435906 43421459021824
Indonesia 1648 20357260 520724480000
Netherlands 1455 37276058 293913191055360
China 1432 358167024 118028644122624
Romania 1269 7069840 743309180928
Italy 1141 87978676 24984736301056
Spain 1122 40685254 5151196774400
Argentina 993 20485232 18215833042944
Japan 964 170117208 33029557977088
Hong Kong 953 18553324 764524691456