AS Name
AIS-Fibre-AS-AP
Org Name
AIS Fibre
Registry Region
Thailand
Looking Glass
IPv4Prefixes

299

IPv6Prefixes

95

IPv4 NUMs

227,328

IPv6 NUMs(/64)

53,411,840

227,328 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
49.0.64.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.0.64.0/19 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 8192
49.0.68.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.0.72.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.72.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.0.73.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.74.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.75.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.76.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.76.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.0.77.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.78.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.79.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.80.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.0.84.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.0.88.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.88.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.0.89.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.90.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.91.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.92.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.92.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.0.93.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.94.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.0.95.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.0.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.1.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.2.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.3.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.4.0/23 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 512
49.228.4.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.6.0/23 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 512
49.228.8.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.12.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.12.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.13.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.14.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.15.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.16.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.20.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.24.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.28.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.28.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.29.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.30.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.31.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.32.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.36.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.40.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.44.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.44.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.45.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.46.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.47.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.48.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.52.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.52.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.53.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.54.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.55.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.56.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.60.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.60.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.61.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.62.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.63.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.64.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.68.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.72.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.76.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.76.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.77.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.78.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.79.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.80.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.84.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.88.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.92.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.96.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.100.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.104.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.108.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.112.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.116.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.120.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.124.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.128.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.129.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.130.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.131.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.132.0/23 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 512
49.228.132.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.134.0/23 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 512
49.228.136.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.140.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.140.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.141.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.142.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.143.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.144.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.148.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.152.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.156.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.156.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.157.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.158.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.159.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.160.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.164.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.168.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.172.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.172.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.173.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.174.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.175.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.176.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.180.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.180.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.181.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.182.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.183.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.184.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.188.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.188.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.189.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.190.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.191.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.192.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.196.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.200.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.204.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.204.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.205.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.206.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.207.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
49.228.208.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.212.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.216.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.220.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.224.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.228.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.232.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.236.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.240.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.244.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.248.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
49.228.252.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.48.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.48.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
58.64.49.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.50.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.51.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.52.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.53.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.54.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.55.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.56.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.57.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.58.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.59.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.60.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.61.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.62.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.63.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.64.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.64.0/18 AWN-CO-LTD-TH ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED 16384
58.64.66.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.67.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.68.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.70.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.71.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.72.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.74.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.76.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.80.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.84.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.88.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.92.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.96.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.98.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.99.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.100.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.102.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.103.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.64.104.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.108.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.112.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.116.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.120.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.64.124.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
58.136.63.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.136.127.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.136.190.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.136.191.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
58.136.255.0/24 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 256
110.49.114.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
110.49.115.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
110.49.116.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
110.49.117.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
110.49.118.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
110.49.119.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
110.49.120.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
110.49.121.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
110.49.122.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
110.49.123.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
110.49.124.0/24 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 256
184.22.0.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.4.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.8.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.12.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.16.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.20.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.24.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.28.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.32.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.36.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.40.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.44.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.48.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.52.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.56.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.60.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.64.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.68.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.72.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.76.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.80.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.84.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.88.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.92.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.96.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.100.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.104.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.108.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.112.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.116.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.120.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.124.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.128.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.132.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.136.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.140.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.144.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.148.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.152.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.156.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.160.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.164.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.168.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.172.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.176.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.180.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.184.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.188.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.192.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.196.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.200.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.204.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.208.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.212.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.216.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.220.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.224.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.228.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.232.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.236.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.240.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.244.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.248.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.22.252.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.0.0/17 AWN-CO-LTD-TH 408/60 PHP Bld. 15th Fl Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai 32768
184.82.8.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.12.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.16.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.20.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.24.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.28.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.32.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.48.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.64.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.80.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.96.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.112.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.136.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.136.0/21 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 2048
184.82.140.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.144.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.144.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.148.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.152.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.156.0/22 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1024
184.82.160.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.160.0/19 AWN-CO-LTD-TH ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED 8192
184.82.176.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.192.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.192.0/18 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 16384
184.82.208.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.224.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
184.82.240.0/20 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 4096
CIDR Description IP NUMs(prefix /64)
2405:9800:b001::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b002::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b003::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b010::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b011::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b013::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b014::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b015::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b016::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b017::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b018::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b019::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b01b::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b01c::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b01d::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b01e::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b01f::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b128::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b129::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b400::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b401::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b402::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b403::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b404::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b405::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b406::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b407::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b408::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b409::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b40a::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b40b::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b40c::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b40d::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b40e::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b40f::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b410::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b411::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b412::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b413::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b414::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b415::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b416::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b417::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b418::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b500::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b510::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b520::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b530::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b540::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b550::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b560::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b570::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b580::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b590::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b5a0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b5b0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b5c0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b5d0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b5e0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b5f0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b810::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:b900::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b910::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b920::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b930::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b940::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b950::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b960::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b970::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b980::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b990::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b9a0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b9b0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b9c0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b9d0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b9e0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:b9f0::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:ba00::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:ba10::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:ba20::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:ba30::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:ba40::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:ba50::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:ba60::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:ba70::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:ba80::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
2405:9800:bc00::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:bc10::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:bc20::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:bc30::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:bc40::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:bc50::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:bc60::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:bc70::/44 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 1048576
2405:9800:bc80::/48 TH-AIS-Fibre AIS Fibre 65536
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS45430 SBN-AWN-IIG-AS-AP - ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED, TH Thailand 626,176 8,589,934,592 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS45458 SBN-AWN-AS-02-AP - ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED, TH Thailand 103,936 1,769,472 IPv4 IPv4
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS45430 SBN-AWN-IIG-AS-AP - ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED, TH Thailand 626,176 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS136538 AIS-SUPER-WIFI-AS-AP - ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED, TH Thailand 256 0 IPv4 IPv4
IP Address Domain NUMs Domains
49.0.64.7 2 mail.abitsystem.com
49.0.64.19 9 int01.hopto.org
49.0.64.27 4 git.johnnei.org
49.0.64.31 2 one31feed.com
49.0.64.38 3 sundemorningcat.com
49.0.64.47 2 smtthia.com
49.0.64.52 20 apthai.d.orisma.com
49.0.64.67 1 miraclecloudvision.dyndns.org
49.0.64.107 2 forrentthai.com
49.0.64.120 5 pfp.selfip.com
as-block:    AS133120 - AS133631
descr:     APNIC ASN block
remarks:    These AS numbers are further assigned by APNIC
remarks:    to APNIC members and end-users in the APNIC region
admin-c:    HM20-AP
tech-c:     HM20-AP
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   APNIC-HM
last-modified: 2013-09-11T23:52:15Z
source:     APNIC

role:      APNIC Hostmaster
address:    6 Cordelia Street
address:    South Brisbane
address:    QLD 4101
country:    AU
phone:     +61 7 3858 3100
fax-no:     +61 7 3858 3199
e-mail:     [email protected]
admin-c:    AMS11-AP
tech-c:     AH256-AP
nic-hdl:    HM20-AP
remarks:    Administrator for APNIC
notify:     [email protected]
mnt-by:     MAINT-APNIC-AP
last-modified: 2013-10-23T04:06:51Z
source:     APNICaut-num:    AS133481
as-name:    AIS-Fibre-AS-AP
descr:     AIS Fibre
descr:     408/60, Phaholyothin Place Building, 38th floor
descr:     Phaholyothin Road, Samsennai,
descr:     Phayathai
country:    TH
org:      ORG-AWNC1-AP
admin-c:    SS1413-AP
tech-c:     SS1413-AP
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-irt:    IRT-AWN-CO-LTD-TH
mnt-routes:   MAINT-AWN-CO-LTD-TH
mnt-lower:   MAINT-AWN-CO-LTD-TH
last-modified: 2019-06-09T22:48:14Z
source:     APNIC

irt:      IRT-AWN-CO-LTD-TH
address:    414 Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai Thailand Bangkok 10400
e-mail:     [email protected]
abuse-mailbox: [email protected]
admin-c:    AWNC1-AP
tech-c:     AWNC1-AP
auth:      # Filtered
remarks:    [email protected] was validated on 2019-12-19
mnt-by:     MAINT-AWN-CO-LTD-TH
last-modified: 2020-02-05T07:46:01Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-AWNC1-AP
org-name:    ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED
country:    TH
address:    414 Phaholyothin Rd Samsen Nai Phayathai
phone:     +66026153984
e-mail:     [email protected]
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2018-12-03T12:55:04Z
source:     APNIC

role:      SBN Co Ltd IP Planning
address:    408/60 Phaholyothin Place Building 38th floor
address:    Phaholyothin Road, Samsennai,
address:    Phayathai, Bangkok 10400
country:    TH
phone:     +66-2-615-3964
fax-no:     +66-2-619-8777
e-mail:     [email protected]
admin-c:    SS1413-AP
tech-c:     BS534-AP
nic-hdl:    SS1413-AP
mnt-by:     MAINT-SUPERBROADBANDNETWORK-TH
abuse-mailbox: [email protected]
last-modified: 2013-06-18T08:41:20Z
source:     APNIC