AS Name
SMNT-NET
Org Name
Spoldzielnia Mieszkaniowa W Nowym Tomyslu
Registry Region
Poland
Looking Glass
IPv4Prefixes

1

IPv6Prefixes

0

IPv4 NUMs

2,048

IPv6 NUMs(/64)

0

2,048 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
94.154.96.0/21 Spoldzielnia Mieszkaniowa W Nowym Tomyslu 2048
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS49102 CONNECTED - Connected sp. z o. o., PL Poland 17,152 0 IPv4 IPv4
AS49420 APLITT - Aplitt Sp. z o.o., PL Poland 512 65,536 IPv4 IPv4
AS50607 EPIX-KGM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 1,536 131,072 IPv4 IPv4
AS61955 ColocationIX-AS - ColocationIX GmbH, DE Germany 1,280 2,162,688 IPv4 IPv4
AS62081 ASN-SNRRSIEP - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 0 0 IPv4 IPv4
AS201053 EPIX-KRPM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 0 0 IPv4 IPv4
AS201054 EPIX-PM - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL Poland 256 0 IPv4 IPv4

Peers at this Exchange Point

Country/Region IX IPv4 IPv6 Port Speed Updated
Poland EPIX.Katowice - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego e-Poludnie 178.216.41.32 10 Gbps 2018-03-02 00:01:10
Poland EPIX.Warszawa-KIX - EPIX 89.46.145.26 10 Gbps 2018-01-31 13:05:01

Private Peering Facilities

Country/Region Name City Website Updated
IP Address Domain NUMs Domains
94.154.96.7 3 3.pl.pool.ntp.org
94.154.96.9 2 tvk.smnt.pl
94.154.96.11 1 bok.smnt.pl
94.154.96.74 1 www.eia48.com
94.154.96.77 1 kiel.itel-solutions.com.pl
94.154.96.125 3 eia48.com
94.154.96.126 6 mikpiosik.com
94.154.96.162 16 bibliotekant.pl
94.154.96.166 15 hotspot.nowytomysl.pl
94.154.96.168 1 eurzad.nowytomysl.pl
as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPEaut-num:    AS197892
as-name:    SMNT-NET
org:      ORG-SMNT1-RIPE
import:     from AS13110 accept any
export:     to AS13110 announce AS197892
import:     from AS3356 accept any
export:     to AS3356 announce AS197892
admin-c:    MH8869-RIPE
tech-c:     MH8869-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ICP-MNT
created:    2011-06-14T08:54:38Z
last-modified: 2018-09-04T11:02:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IICP1-RIPE

organisation:  ORG-SMNT1-RIPE
org-name:    Spoldzielnia Mieszkaniowa W Nowym Tomyslu
org-type:    OTHER
address:    Os. St. Batorego 32
address:    64-300 Nowy Tomysl
abuse-c:    AR30727-RIPE
mnt-ref:    MNT-INEA
mnt-by:     MNT-INEA
created:    2011-05-05T00:42:02Z
last-modified: 2014-11-17T22:49:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Haliniak
address:    Os. St. Batorego 52
address:    64-300 Nowy Tomysl
phone:     +48614437810
nic-hdl:    MH8869-RIPE
mnt-by:     MNT-INEA
created:    2011-05-18T13:33:07Z
last-modified: 2011-05-18T13:33:07Z
source:     RIPE