AS Name Org Name IPv4Prefixes IPv6Prefixes IPv4 NUMs IPv6 NUMs(/64) Registry Region LG
Telecel S.A. 285 7 788,480 8,589,934,592 Paraguay
788,480 IPv4 Addresses
CIDR Description IP Num
181.40.0.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.0.0/20 Telecel S.A. 4096
181.40.0.0/19 Telecel S.A. 8192
181.40.0.0/16 Telecel S.A. 65536
181.40.7.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.9.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.10.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.11.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.12.0/22 Telecel S.A. 1024
181.40.16.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.18.0/23 Telecel S.A. 512
181.40.20.0/24 SAMISTRARO BAMBERG DANGELO DANIEL 256
181.40.21.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.22.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.23.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.42.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.46.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.64.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.64.0/18 Telecel S.A. 16384
181.40.66.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.66.0/23 Telecel S.A. 512
181.40.72.0/21 Telecel S.A. 2048
181.40.74.0/24 CABLE VISI�N DEL SUR S.A 256
181.40.79.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.80.0/20 Telecel S.A. 4096
181.40.94.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.100.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.108.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.112.0/20 Telecel S.A. 4096
181.40.124.0/24 Telecel S.A. 256
181.40.128.0/18 Telecel S.A. 16384
181.40.128.0/17 Telecel S.A. 32768
181.40.192.0/18 Telecel S.A. 16384
181.120.0.0/20 Telecel S.A. 4096
181.120.0.0/14 Telecel S.A. 262144
181.120.20.0/23 Telecel S.A. 512
181.120.22.0/24 Telecel S.A. 256
181.120.24.0/24 Telecel S.A. 256
181.120.26.0/23 Telecel S.A. 512
181.120.28.0/22 Telecel S.A. 1024
181.120.32.0/20 Telecel S.A. 4096
181.120.64.0/19 Telecel S.A. 8192
181.120.96.0/20 Telecel S.A. 4096
181.120.112.0/21 Telecel S.A. 2048
181.120.120.0/21 Telecel S.A. 2048
181.120.128.0/19 Telecel S.A. 8192
181.120.160.0/20 Telecel S.A. 4096
181.120.176.0/21 Telecel S.A. 2048
181.120.184.0/22 Telecel S.A. 1024
181.120.188.0/22 Telecel S.A. 1024
181.120.192.0/20 Telecel S.A. 4096
181.120.208.0/23 Telecel S.A. 512
181.120.210.0/23 Telecel S.A. 512
181.120.212.0/22 Telecel S.A. 1024
181.120.216.0/21 Telecel S.A. 2048
181.120.240.0/22 Telecel S.A. 1024
181.120.244.0/22 Telecel S.A. 1024
181.120.248.0/22 Telecel S.A. 1024
181.120.252.0/22 Telecel S.A. 1024
181.121.0.0/22 Telecel S.A. 1024
181.121.4.0/22 Telecel S.A. 1024
181.121.8.0/22 Telecel S.A. 1024
181.121.12.0/22 Telecel S.A. 1024
181.121.16.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.32.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.48.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.64.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.80.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.96.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.112.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.128.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.144.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.160.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.176.0/20 Telecel S.A. 4096
181.121.192.0/18 Telecel S.A. 16384
181.122.0.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.16.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.32.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.48.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.64.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.80.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.96.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.120.0/23 Telecel S.A. 512
181.122.122.0/23 Telecel S.A. 512
181.122.124.0/23 Telecel S.A. 512
181.122.126.0/23 Telecel S.A. 512
181.122.128.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.144.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.160.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.176.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.192.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.208.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.224.0/20 Telecel S.A. 4096
181.122.240.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.0.0/22 Telecel S.A. 1024
181.123.4.0/23 Telecel S.A. 512
181.123.6.0/23 Telecel S.A. 512
181.123.8.0/22 Telecel S.A. 1024
181.123.12.0/22 Telecel S.A. 1024
181.123.16.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.32.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.48.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.64.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.80.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.96.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.112.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.128.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.144.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.160.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.176.0/22 Telecel S.A. 1024
181.123.180.0/22 Telecel S.A. 1024
181.123.184.0/22 Telecel S.A. 1024
181.123.192.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.208.0/22 Telecel S.A. 1024
181.123.212.0/22 Telecel S.A. 1024
181.123.216.0/21 Telecel S.A. 2048
181.123.224.0/20 Telecel S.A. 4096
181.123.240.0/20 Telecel S.A. 4096
181.124.0.0/24 Telecel S.A. 256
181.124.0.0/18 Telecel S.A. 16384
181.124.0.0/14 Telecel S.A. 262144
181.124.1.0/24 Telecel S.A. 256
181.124.8.0/21 Telecel S.A. 2048
181.124.16.0/20 Telecel S.A. 4096
181.124.32.0/19 Telecel S.A. 8192
181.124.64.0/22 Telecel S.A. 1024
181.124.64.0/18 Telecel S.A. 16384
181.124.68.0/22 Telecel S.A. 1024
181.124.72.0/22 Telecel S.A. 1024
181.124.96.0/21 Telecel S.A. 2048
181.124.102.0/24 Telecel S.A. 256
181.124.103.0/24 Telecel S.A. 256
181.124.104.0/21 Telecel S.A. 2048
181.124.112.0/21 Telecel S.A. 2048
181.124.128.0/18 Telecel S.A. 16384
181.124.152.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.154.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.156.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.158.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.160.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.162.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.164.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.166.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.168.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.170.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.172.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.174.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.176.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.178.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.180.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.182.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.184.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.186.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.188.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.190.0/23 Telecel S.A. 512
181.124.192.0/18 Telecel S.A. 16384
181.125.0.0/18 Telecel S.A. 16384
181.125.64.0/18 Telecel S.A. 16384
181.125.128.0/19 Telecel S.A. 8192
181.125.128.0/18 Telecel S.A. 16384
181.125.160.0/19 Telecel S.A. 8192
181.125.192.0/18 Telecel S.A. 16384
181.126.0.0/20 Telecel S.A. 4096
181.126.0.0/18 Telecel S.A. 16384
181.126.16.0/20 Telecel S.A. 4096
181.126.32.0/20 Telecel S.A. 4096
181.126.48.0/20 Telecel S.A. 4096
181.126.64.0/20 Telecel S.A. 4096
181.126.64.0/18 Telecel S.A. 16384
181.126.80.0/21 Telecel S.A. 2048
181.126.88.0/21 Telecel S.A. 2048
181.126.96.0/21 Telecel S.A. 2048
181.126.104.0/21 Telecel S.A. 2048
181.126.120.0/21 Telecel S.A. 2048
181.126.128.0/18 Telecel S.A. 16384
181.126.192.0/18 Telecel S.A. 16384
181.127.0.0/18 Telecel S.A. 16384
181.127.64.0/20 Telecel S.A. 4096
181.127.64.0/18 Telecel S.A. 16384
181.127.80.0/20 Telecel S.A. 4096
181.127.112.0/20 Telecel S.A. 4096
181.127.128.0/20 Telecel S.A. 4096
181.127.128.0/18 Telecel S.A. 16384
181.127.128.0/17 Telecel S.A. 32768
181.127.144.0/20 Telecel S.A. 4096
181.127.160.0/20 Telecel S.A. 4096
181.127.180.0/22 Telecel S.A. 1024
181.127.184.0/22 Telecel S.A. 1024
181.127.188.0/22 Telecel S.A. 1024
181.127.192.0/19 Telecel S.A. 8192
181.127.192.0/18 Telecel S.A. 16384
181.127.224.0/19 Telecel S.A. 8192
186.0.188.0/22 Telecel S.A. 1024
186.0.189.0/24 Telecel S.A. 256
186.0.190.0/24 Telecel S.A. 256
186.2.192.0/19 Telecel S.A. 8192
186.2.196.0/24 Telecel S.A. 256
186.2.224.0/20 Telecel S.A. 4096
186.2.225.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.0.0/19 Telecel S.A. 8192
186.16.0.0/17 Telecel S.A. 32768
186.16.6.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.7.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.8.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.9.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.11.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.12.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.14.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.15.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.16.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.24.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.29.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.31.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.32.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.32.0/19 Telecel S.A. 8192
186.16.40.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.41.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.64.0/19 Telecel S.A. 8192
186.16.128.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.128.0/20 Telecel S.A. 4096
186.16.128.0/19 Telecel S.A. 8192
186.16.128.0/17 Telecel S.A. 32768
186.16.130.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.132.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.144.0/20 Telecel S.A. 4096
186.16.152.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.153.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.156.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.157.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.158.0/23 Telecel S.A. 512
186.16.160.0/19 Telecel S.A. 8192
186.16.192.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.192.0/20 Telecel S.A. 4096
186.16.192.0/19 Telecel S.A. 8192
186.16.199.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.200.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.202.0/23 Telecel S.A. 512
186.16.204.0/24 Telecel S.A. 256
186.16.204.0/22 Telecel S.A. 1024
186.16.208.0/22 Telecel S.A. 1024
186.16.240.0/20 Telecel S.A. 4096
186.16.255.0/24 Telecel S.A. 256
186.17.0.0/24 Telecel S.A. 256
186.17.0.0/20 Telecel S.A. 4096
186.17.0.0/19 Telecel S.A. 8192
186.17.0.0/16 Telecel S.A. 65536
186.17.16.0/20 Telecel S.A. 4096
186.17.32.0/20 Telecel S.A. 4096
186.17.48.0/20 Telecel S.A. 4096
186.17.64.0/20 Telecel S.A. 4096
186.17.80.0/20 Telecel S.A. 4096
186.17.96.0/20 Telecel S.A. 4096
186.17.112.0/20 Telecel S.A. 4096
186.17.123.0/24 Telecel S.A. 256
186.17.128.0/24 Telecel S.A. 256
186.17.128.0/18 Telecel S.A. 16384
186.17.160.0/19 Telecel S.A. 8192
186.17.176.0/24 Telecel S.A. 256
186.17.188.0/24 Telecel S.A. 256
186.17.190.0/24 Telecel S.A. 256
186.17.192.0/19 Telecel S.A. 8192
186.17.224.0/19 Telecel S.A. 8192
190.2.192.0/20 Telecel S.A. 4096
190.114.224.0/21 Telecel S.A. 2048
190.121.160.0/20 Telecel S.A. 4096
190.128.128.0/18 Telecel S.A. 16384
190.128.128.0/17 Tigo 32768
190.128.170.0/24 Telecel S.A. 256
190.128.173.0/24 Telecel S.A. 256
190.128.191.0/24 Telecel S.A. 256
190.128.192.0/18 Telecel S.A. 16384
190.128.202.0/24 Telecel S.A. 256
190.128.210.0/24 Telecel S.A. 256
190.128.213.0/24 Telecel S.A. 256
190.128.214.0/24 Telecel S.A. 256
190.128.215.0/24 Telecel S.A. 256
190.128.228.0/24 Telecel S.A. 256
190.128.240.0/24 Telecel S.A. 256
200.9.4.0/22 Univ. Catolica "Nuestra Senora de la Asuncion" 1024
200.26.176.0/21 Telecel S.A. 2048
200.85.32.0/24 Telecel S.A. 256
200.85.32.0/20 Telecel S.A. 4096
200.85.32.0/19 Telecel S.A. 8192
200.85.40.0/24 Telecel S.A. 256
200.85.48.0/20 Telecel S.A. 4096
CIDR Description IP NUMs(prefix /64)
2800:3a0::/32 Telecel S.A. 4294967296
2800:c70::/44 Telecel S.A. 1048576
2800:c70::/32 Telecel S.A. 4294967296
2800:c70:10::/44 Telecel S.A. 1048576
2800:c70:80::/44 Telecel S.A. 1048576
2800:c70:90::/44 Telecel S.A. 1048576
2800:c70:401::/48 Telecel S.A. 65536
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS8222 NETPLACE Munich, Germany, DE Germany 11,008 0 IPv4 IPv4
AS16735 ALGAR TELECOM S/A, BR Brazil 463,364 8,590,458,880 IPv4 IPv4
AS24811 KES-AS, RU Russian Federation 6,932 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS29075 IELO IELO Main Network, FR France 44,576 141,733,986,304 IPv4 IPv4
AS39122 BLACKNIGHT-AS, IE Ireland 24,832 17,179,869,184 IPv4 IPv4
AS49697 NETSHELTER netShelter, DE Germany 512 262,144 IPv4 IPv4
AS18106 VIEWQWEST-SG-AP Viewqwest Pte Ltd, SG Singapore 51,456 12,884,901,888 IPv4 IPv4
AS28657 MD Brasil - Tecnologia da Informa??o Ltda, BR Brazil 8,192 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS36236 NETACTUATE - NetActuate, Inc, US United States 98,816 5,933,432,832 IPv4 IPv4
AS55818 MCIX-AS-AP MC-IX Matrix Internet Exchange RS-1, ID Indonesia 14,848 131,072 IPv4 IPv4
AS206356 FREIFUNK-ESSEN, DE Germany 1,024 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS265187 STEEL WEB PROVEDORES DE ACESSO LTDA, BR Brazil 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12337 NORIS-NETWORK IT Service Provider located in Nuernberg, Germany, DE Germany 96,000 4,311,810,048 IPv4 IPv4
AS25091 IP-MAX, CH Switzerland 12,288 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS34224 NETERRA-AS, BG Bulgaria 54,016 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS39120 CONVERGENZE-AS ISP services in Italy, IT Italy 91,648 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12779 ITGATE, IT Italy 51,968 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS20932 SIG-ST Service Telecom, CH Switzerland 9,728 4,295,032,832 IPv4 IPv4
AS28186 ITS TELECOMUNICA??ES LTDA, BR Brazil 49,152 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS198385 ALPINEDC, CH Switzerland 12,544 107,374,182,400 IPv4 IPv4
AS264268 Teleturbo Telecomunicacoes, BR Brazil 1,792 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS24961 MYLOC-AS, DE Germany 135,680 81,604,444,160 IPv4 IPv4
AS28634 Life Tecnologia Ltda., BR Brazil 24,576 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS50629 LWLCOM, DE Germany 79,616 42,949,738,496 IPv4 IPv4
AS263075 TV Cabo de Santo Anastacio Ltda, BR Brazil 2,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12859 NL-BIT BIT BV, NL Netherlands 66,816 128,882,769,920 IPv4 IPv4
AS31500 GLOBALNET-AS, RU Russian Federation 9,220 327,680 IPv4 IPv4
AS61522 PIT CHILE SP, CL Chile 0 0 IPv4 IPv4
AS262757 Insidesign Tecnologia Ltda EPP, BR Brazil 8,192 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS264911 PRISCILA SANTOS DA SILVA INFORMATICA ME, BR Brazil 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS61955 COLOCATIONIX-AS, DE Germany 1,280 2,162,688 IPv4 IPv4
AS263508 SIMNET TELECOMUNICACOES LTDA, BR Brazil 4,096 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS553 BELWUE BelWue-Koordination, DE Germany 2,118,144 103,079,215,104 IPv4 IPv4
AS20485 TRANSTELECOM Moscow, Russia, RU Russian Federation 355,328 42,949,738,496 IPv4 IPv4
AS23106 Cemig Telecomunica??es SA, BR Brazil 200,704 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS24724 ATMAN-FOREIGN-AS ATM S.A., PL Poland 1,024 0 IPv4 IPv4
AS28220 CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, BR Brazil 188,416 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS33891 CORE-BACKBONE CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK, DE Germany 13,312 0 IPv4 IPv4
AS263945 PROVENET - J ROBERTO CAVALCANTE - ME, BR Brazil 2,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS264722 Centro Nacional de Computacion, PY Paraguay 256 0 IPv4 IPv4
AS6057 Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY Uruguay 2,166,016 68,719,476,736 IPv4 IPv4
AS16347 RMI-FITECH, FR France 95,488 98,784,903,168 IPv4 IPv4
AS20562 OPEN-PEERING-AS Open Peering Initiative, Amsterdam, The Netherlands, NL Netherlands 2,304 0 IPv4 IPv4
AS28571 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, BR Brazil 328,548 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS42473 AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT Austria 68,096 4,300,406,784 IPv4 IPv4
AS61832 Fortel Fortaleza Telecomunicacoes Ltda, BR Brazil 3,072 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS8455 ATOM86-AS ATOM86, NL Netherlands 27,904 12,884,967,424 IPv4 IPv4
AS47950 LNK LNK SYSTEMS MUNTENIA SRL, RO Romania 512 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS53070 T-Systems Telecomunica??es e Servi?os Ltda., BR Brazil 8,192 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS58057 SECUREBIT Securebit Autonomous System Number, CH Switzerland 5,376 12,886,212,608 IPv4 IPv4
AS3223 VOXILITY, GB United Kingdom 75,008 38,655,623,168 IPv4 IPv4
AS13237 LAMBDANET-AS European Backbone of AS13237, DE Germany 578,560 111,669,149,696 IPv4 IPv4
AS28260 ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP, BR Brazil 16,384 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS262206 COMCEL GUATEMALA S.A., GT Guatemala 165,376 268,500,992 IPv4 IPv4
AS265912 BIT-TEC Tecnologia Ltda, BR Brazil 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS37497 Network-Platforms, ZA South Africa 14,336 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS47441 TRUNKM, RU Russian Federation 5,376 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS59605 ZAINGP-AS, BH Bahrain 5,376 458,752 IPv4 IPv4
AS262287 Maxihost Hospedagem de Sites Ltda, BR Brazil 60,416 4,294,967,296 IPv6 IPv6
AS24482 SGGS-AS-AP SG.GS, SG Singapore 22,848 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS48362 TKSWF-AS, AT Austria 7,680 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS56665 TANGO-TELINDUS, LU Luxembourg 44,800 34,628,370,432 IPv4 IPv4
AS263444 Open X Tecnologia Ltda, BR Brazil 2,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS1836 GREEN green.ch AG Autonomous System, CH Switzerland 489,216 73,014,640,640 IPv4 IPv4
AS5394 UNIDATA Unidata S.p.A. NOC - Italy, IT Italy 83,456 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS6939 HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US United States 523,520 283,068,678,602,752 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS45352 IPSERVERONE-AS-AP IP ServerOne Solutions Sdn Bhd, MY Malaysia 26,624 4,563,402,752 IPv4 IPv4
AS61597 GP Internet e Consultoria LTDA - ME, BR Brazil 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS63927 RISE-HK RISE, HK Hong Kong 4,096 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS34288 AS34288 EDU-ZG-CH - Public Schools in the Canton of Zug, CH Switzerland 16,896 34,359,803,904 IPv4 IPv4
AS37680 COOL-IDEAS, ZA South Africa 18,029,264 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS263047 Speednet Provedor de Acesso a Internet Ltda, BR Brazil 8,192 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS8492 OBIT-AS "OBIT" Ltd., RU Russian Federation 71,936 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS12956 TELEFONICA TELXIUS, ES Spain 186,368 13,421,838,336 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS28917 FIORD-AS IP-transit operator in Russia, Ukraine and Baltics, RU Russian Federation 46,080 68,719,542,272 IPv4 IPv4
AS52873 SOFTDADOS CONECTIVIDADE, BR Brazil 4,096 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS61595 TELIC TECHNOLOGIES, BR Brazil 1,024 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS206313 FFNW-AS, DE Germany 1,280 68,157,440 IPv4 IPv4
AS1267 ASN-WINDTRE IUNET, IT Italy 6,038,016 2,233,382,993,920 IPv4 IPv4
AS20764 RASCOM-AS CJSC RASCOM ISP, RU Russian Federation 13,568 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS57111 ALTITUD, IT Italy 2,048 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS262632 Grajaunet Telecomunicacoes, BR Brazil 4,096 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS15605 CONNESI Connesi s.p.a., IT Italy 18,176 16,777,216 IPv4 IPv4
AS28716 RETELIT-AS Internet Service Provider, IT Italy 42,240 42,949,672,960 IPv4 IPv4
AS34177 CELESTE-AS CELESTE - Internet services provider, FR France 49,408 34,359,738,368 IPv4 IPv4
AS35297 DATALINE-AS, UA Ukraine 9,728 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS49605 DTS-AS DTS, IT Italy 9,728 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS262612 Piotr Piwowar, BR Brazil 6,144 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS6695 DECIX-AS DE-CIX Management GmbH, DE Germany 0 0 IPv4 IPv4
AS29467 LUXNETWORK Network Service Provider in Luxembourg, LU Luxembourg 9,472 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS47692 NESSUS, AT Austria 30,976 38,654,967,808 IPv4 IPv4
AS64271 RIXCLOUD-INC - rixCloud, US United States 3,840 15,569,321,984 IPv4 IPv4
AS6233 XTOM - xTom, US United States 1,024 720,896 IPv4 IPv4
AS13101 TNG-AS TNG Stadtnetz GmbH, DE Germany 115,456 68,719,542,272 IPv4 IPv4
AS15704 AS15704, ES Spain 433,152 4,563,402,752 IPv4 IPv4
AS29208 DIALTELECOM-AS Dial Telecom a.s., SK Slovakia 260,864 12,885,032,960 IPv4 IPv4
AS38880 M21-AS-AP Micron21 Datacentre Pty Ltd, AU Australia 31,500 4,295,229,440 IPv4 IPv4
AS47147 AS-ANX ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT Austria 2,560 131,072 IPv4 IPv4
AS47422 SBAG Securebit Autonomous System Number, EU 256 458,752 IPv4 IPv4
AS264279 TDF Provider Servicos em Informatica, BR Brazil 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS15547 NETPLUS, CH Switzerland 128,256 38,654,705,664 IPv4 IPv4
AS37640 CAPE-CONNECT-AS, ZA South Africa 10,240 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS58511 ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE Anycast Global Backbone, AU Australia 8,192 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS267232 Good Net Provedor de Internet Ltda - EPP, BR Brazil 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS14840 COMMCORP COMUNICACOES LTDA, BR Brazil 60,416 16,106,520,576 IPv4 IPv4
AS31133 MF-MGSM-AS PJSC MegaFon, RU Russian Federation 84,736 268,435,456 IPv4 IPv4
AS12552 IPO-EU, SE Sweden 354,816 244,813,725,696 IPv4 IPv4
AS17639 CONVERGE-AS Converge ICT Solutions Inc., PH Philippines 220,928 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS30781 JAGUAR-AS, FR France 65,792 98,784,247,808 IPv4 IPv4
AS43531 IXREACH, GB United Kingdom 12,544 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS52863 UPX Technologies, BR Brazil 4,628 196,608 IPv4 IPv4
AS1764 NEXTLAYER-AS, AT Austria 84,224 249,108,234,240 IPv4 IPv4
AS25220 GLOBALNOC-AS equada network GmbH, DE Germany 29,184 12,884,901,888 IPv4 IPv4
AS29140 HOSTSERVER-AS Hostserver GmbH, DE Germany 5,120 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS37468 ANGOLA-CABLES, AO Angola 5,632 42,949,672,960 IPv4 IPv4
AS39351 ESAB-AS, SE Sweden 6,656 4,295,491,584 IPv4 IPv4
AS267613 ELETRONET S.A., BR Brazil 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS3327 CITIC CITIC Telecom CPC Netherlands B.V., EE Estonia 80,128 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS20811 BRENNERCOM-AS, IT Italy 68,608 103,079,215,104 IPv4 IPv4
AS25933 Vogel Solu??es em Telecom e Inform?tica S/A, BR Brazil 72,996 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS34019 HIVANE, FR France 2,816 1,245,184 IPv4 IPv4
AS52871 TASCOM TELECOMUNICA??ES LTDA, BR Brazil 43,008 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS8447 TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT Austria 2,258,688 38,655,033,344 IPv4 IPv4
AS8732 COMCOR-AS Moscow, RU Russian Federation 141,568 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS51907 FRONTIERNETWORK-AS Frontier Network LLC, RU Russian Federation 256 0 IPv4 IPv4
AS64475 FREIFUNK-FRANKFURT, DE Germany 1,024 16,777,216 IPv4 IPv4
AS263009 FORTE TELECOM LTDA., BR Brazil 3,072 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS1916 Associa??o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR Brazil 951,296 268,435,456 IPv4 IPv4
AS12329 TMR, DE Germany 18,688 77,309,411,328 IPv4 IPv4
AS36351 SOFTLAYER - SoftLayer Technologies Inc., US United States 4,852,224 5,490,540,544 IPv4 IPv4
AS37100 SEACOM-AS, MU Mauritius 1,071,360 12,884,901,888 IPv4 IPv4
AS52320 GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S., CO Colombia 5,888 8,589,934,592 IPv4 IPv4
AS57695 MISAKA Misaka Network, Inc., US United States 5,128 38,960,431,104 IPv4 IPv4
AS Description Country/Region IPv4 NUMs IPv6 NUMs IPv4 IPv6
AS263732 PANDA CONECT S.A., PY Paraguay 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS264733 CHACO COMUNICACIONES S.A., PY Paraguay 2,048 327,680 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS266782 LAGUNANET - TELECOMUNICACIONES, PY Paraguay 768 0 IPv4 IPv4
AS52455 VIRGINIA MARGARITA SANCHEZ DE FURLANETTO, PY Paraguay 3,072 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS263169 Vision Banco, PY Paraguay 256 0 IPv4 IPv4
AS267702 SANCHEZ ANIBAL RAMON (ARSOFT INTERNET), PY Paraguay 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS267883 RODRIGUEZ PAEZ HUGO HERNAN (TELNET PARAGUAY), PY Paraguay 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS61512 GIGANET, PY Paraguay 2,560 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS263727 Subsecretar?a de Estado de Tributaci?n, PY Paraguay 256 0 IPv4 IPv4
AS52227 Banco Itau Paraguay S.A., PY Paraguay 256 65,536 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS266677 FILA-NET, PY Paraguay 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US United States 1,497,856 311,492,608 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS28033 Banco Familiar SAECA, PY Paraguay 256 0 IPv4 IPv4
AS265728 FLYNET SRL, PY Paraguay 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS267723 SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A, PY, PE Peru 512 0 IPv4 IPv4
AS27727 Consultronic S.A.E.C.A., PY Paraguay 4,096 0 IPv4 IPv4
AS263228 PLANET S.A., PY Paraguay 3,072 0 IPv4 IPv4
AS263787 CABLE VISI?N DEL SUR S.A, PY Paraguay 1,024 0 IPv4 IPv4
AS16734 AS-SUNFIBERNET - Sun Fibernet Inc., US United States 3,072 196,608 IPv4 IPv4
AS262200 BANCO REGIONAL S.A.E.C.A., PY Paraguay 256 0 IPv4 IPv4
AS263750 Douglas Back Pavan (SI NET), PY Paraguay 2,048 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS264770 Leonir Remussi (KDMNET), PY Paraguay 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS266784 CENMONT S.A, PY Paraguay 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS266814 Masternet Telecomunicaciones, PY Paraguay 1,024 0 IPv4 IPv4
AS266858 INTERNET & MEDIA S.A., PY Paraguay 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4
AS267767 VAZQUEZ BOGADO CHRISTIAN AGUSTIN (CYBERNET), PY Paraguay 1,024 4,294,967,296 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6
AS52418 NETEL S.A., PY Paraguay 256 0 IPv4 IPv4
AS52445 FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A., PY Paraguay 256 0 IPv4 IPv4
AS263813 iNet - Banda Ancha, PY Paraguay 1,024 0 IPv4 IPv4
AS267806 SOL S.A TRANSPORTE Y TURISMO, PY Paraguay 256 0 IPv4 IPv4

Peers at this Exchange Point

Country/Region IX IPv4 IPv6 Port Speed Updated
Germany DE-CIX Frankfurt - Deutscher Commercial Internet Exchange 80.81.196.50 2001:7f8::5aa1:0:1 5 Gbps 2019-08-21 17:41:15
Brazil IX.br (PTT.br) São Paulo - IX.br (PTT.br) São Paulo 187.16.217.229 2001:12f8::217:229 40 Gbps 2017-11-03 16:34:08
Brazil IX.br (PTT.br) São Paulo - IX.br (PTT.br) São Paulo 187.16.216.222 2001:12f8::222 40 Gbps 2018-01-09 19:43:46

Private Peering Facilities

Country/Region Name City Website Updated
IP Address Domain NUMs Domains
181.40.18.34 5 mail.innovatecpy.com
181.40.18.35 1 ns2.ndens.com
181.40.18.36 294 3sa.com.py

Sales: sarah@ipip.net

aut-num:   AS23201
owner:    Telecel S.A.
ownerid:   PY-TESA-LACNIC
responsible: Eduardo Torres
address:   Zavala Cue y Artillería, n/d, n/d
address:   0000 - Fernando de La Mora - Zona Sur - 
country:   PY
phone:    +595 21 618 9000 [58 1400]
owner-c:   EDT26
routing-c:  EDT26
abuse-c:   FAA71
created:   20020206
changed:   20171113
inetnum:   181.40/16
inetnum:   181.120/14
inetnum:   181.124/14
inetnum:   186.0.188/22
inetnum:   186.2.192/19
inetnum:   186.2.224/20
inetnum:   186.16.0/17
inetnum:   186.16.128/17
inetnum:   186.17/16
inetnum:   190.2.192/20
inetnum:   190.114.224/21
inetnum:   190.121.160/20
inetnum:   190.128.128/18
inetnum:   190.128.192/18
inetnum:   200.26.176/21
inetnum:   200.85.32/20
inetnum:   200.85.48/20
inetnum:   2800:3a0::/32
inetnum:   2800:c70::/32

nic-hdl:   EDT26
person:   Eduardo Torres
e-mail:   eduardo.torres@TIGO.NET.PY
address:   Avda. Zavalas Cué esq. Artillería, 1010, 
address:   - Fernado de la Mora - CE
country:   PY
phone:    +595 21 6189000 []
created:   20140408
changed:   20190409

nic-hdl:   FAA71
person:   Fernando Aguilar Arce
e-mail:   abuse@TIGO.COM.PY
address:   Avda. Zavala Cue esq. Artilleria, 1010, Zona Sur
address:   - - Fernando de la Mora - 
country:   PY
phone:    +595 216189000 [0000]
created:   20171006
changed:   20171113