The list below shows how many ASNs are assigned to each country. Click on the country links to see more details about the specific ASNs and IP addresses that belong to each country.

AS Numbers: 158 | Build: 2019-09-19
ASN Name IPv4 Num IPs IPv6 Num IPs(/64)
AS16284 UNSPECIFIED, NG 22,528 4,294,967,296
AS25163 NG-NIGERIA-AS, NG 5,376 4,294,967,296
AS29091 IPNXng, NG 73,728 4,294,967,296
AS29465 VCG-AS, NG 80,904 4,294,967,296
AS30984 Mainone-AS, NG 4,096 0
AS30988 ISInternetSolutions, NG 12,288 4,294,967,296
AS30998 NAL-AS, NG 17,920 0
AS36872 IDN, NG 1,024 0
AS36873 VNL1-AS, NG 34,304 0
AS36887 DOPC-AS, NG 512 0
AS36911 DOPC-AS-US, NG 7,168 0
AS36920 KKON, NG 8,192 4,294,967,296
AS36922 UBA-AS, NG 1,024 0
AS36923 SWIFTNG-ASN, NG 145,408 0
AS36932 IXPN-AS, NG 1,280 0
AS36938 NIRA, NG 1,024 0
AS36957 MICROACCESS, NG 512 0
AS36970 interswitch, NG 1,024 0
AS36979 FBN-AS, NG 512 0
AS36993 FCMB, NG 512 0
AS37001 GTB-AS, NG 512 0
AS37004 Suburban-Broadband-AS, NG 4,096 0
AS37005 ACCESSBK-AS, NG 256 0
AS37018 GALAXYBB-AS, NG 4,352 0
AS37025 BANKPHB, NG 768 0
AS37056 ZENITH-BANK, NG 512 0
AS37058 SKYE-BANK, NG 512 0
AS37076 EMTS-NIGERIA-AS, NG 7,680 0
AS37077 AAUN-, NG 1,024 0
AS37088 VDT-AS, NG 13,312 0
AS37104 stanbic-as, NG 512 0
AS37106 ODUA-AS, NG 2,048 0
AS37125 Layer3-, NG 2,304 4,294,967,296
AS37144 VALUCARD-, NG 256 0
AS37148 globacom-as, NG 21,760 131,072
AS37170 UNILAG, NG 16,384 0
AS37178 ALPHA-BETA-CONSULTI, NG 512 0
AS37192 ECNX, NG 1,024 0
AS37194 VOIX-NETWORKS, NG 2,048 0
AS37200 SIMBANET-NIGERIA, NG 6,144 0
AS37207 NNPC, NG 256 0
AS37209 HYPERIA, NG 2,816 0
AS37222 INTERCONNECT-, NG 512 0
AS37230 SWIFTTALK, NG 4,096 0
AS37248 PHASE3TEL, NG 8,192 0
AS37249 CWHOUSE, NG 1,024 0
AS37258 DIA, NG 256 0
AS37269 ICSL, NG 4,608 0
AS37280 BCL, NG 1,792 0
AS37282 MAINONE, NG 103,424 4,294,967,296
AS37286 NG-ICT-FORUM, NG 2,048 4,294,967,296
AS37296 AFCOMSAT, NG 1,024 0
AS37297 OAU-Ife, NG 32,768 0
AS37308 COOLLINK, NG 7,680 4,294,967,296
AS37328 WEMABANK, NG 256 0
AS37340 Spectranet, NG 84,992 4,294,967,296
AS37345 MEDALLION, NG 2,048 0
AS37347 NGCOM, NG 3,328 0
AS37369 UNIZIK, NG 4,096 0
AS37377 Futurecom, NG 1,024 0
AS37398 junisat, NG 2,048 0
AS37405 UNIV-NG-NSUKKA, NG 32,768 0
AS37407 LEVANT-, NG 256 0
AS37420 UNIV-JOS, NG 37,888 65,536
AS37426 Amcon, NG 256 0
AS37433 KKON-ABUJA, NG 512 0
AS37443 Usmanu, NG 17,408 0
AS37445 ETRANZACT, NG 768 0
AS37452 CB-Nigeria, NG 768 0
AS37466 RIVERS-STATE, NG 256 0
AS37472 NIGCOMSAT, NG 25,600 0
AS37480 Cobranet, NG 1,280 0
AS37490 ASO-SAVINGS, NG 256 0
AS37495 Eko-Konnect, NG 1,024 65,536
AS37506 Zinox, NG 10,240 0
AS37521 Internet-Solutions-, NG 2,048 0
AS37528 AISA, NG 1,024 0
AS37540 WINROCK-, NG 1,280 0
AS37555 FBNC, NG 512 0
AS37565 NSE-AS, NG 1,024 0
AS37567 NIBSS, NG 512 0
AS37587 UBNAS, NG 1,024 0
AS37588 Stratus, NG 1,024 0
AS37591 HBNAS, NG 1,024 0
AS37605 GTNL1-AS, NG 2,560 0
AS37629 eStreamNetworks-AS, NG 5,120 0
AS37637 Smile-Nigeria-AS, NG 98,048 0
AS37660 Premierlotto-AS, NG 256 0
AS37661 NRaE1-AS, NG 16,384 4,294,967,296
AS37682 TIZETI-AS, NG 5,888 0
AS37686 ABUZ1-AS, NG 512 0
AS37688 BCNL1-AS, NG 4,096 0
AS37714 BITFLUX, NG 16,384 0
AS327705 FUTA, NG 8,192 65,536
AS327721 Interswitch, NG 1,536 0
AS327729 BABCOCK-UNIV, NG 256 0
AS327763 Bowen-University, NG 256 0
AS327784 FIDELITY-BANK, NG 256 0
AS327803 COSCHARIS-TECHNOLOGIES, NG 1,024 0
AS327823 Crown-Interactive, NG 1,024 0
AS327843 PAN-ATLANTIC-UNIVERSITY, NG 256 0
AS327869 WADE-MULTI-TRADI, NG 256 0
AS327891 NANOCOM, NG 1,024 0
AS327895 MEGAFAST-NETWORKS, NG 512 0
AS327898 CBC-EMEA, NG 768 0
AS327924 EXCELSIMO-NETWORKS, NG 1,024 0
AS327929 Center-Point-Technologies, NG 512 0
AS327940 SAHEL-TELECOM, NG 1,024 0
AS327942 LANDMARK-UNIVERSITY, NG 4,352 65,536
AS327952 AS-NATCOM, NG 65,792 0
AS327953 ABUJA-ELECTRIC, NG 512 0
AS327981 Ekovolt-Telco, NG 1,024 0
AS327985 IDS-AFRICA, NG 768 0
AS327986 GUTTI-GLOBAL-NETWORKS, NG 1,024 0
AS328027 Sahara-Group, NG 256 0
AS328035 Zeta-Web-Nigeria-AS, NG 1,536 0
AS328050 Intercellular-Nigeria-AS, NG 4,352 0
AS328053 Sterling-Bank-AS, NG 256 0
AS328060 Federal-Univ-Birnin-AS, NG 2,048 0
AS328080 Inview-Tech-AS, NG 256 0
AS328081 HollaTags-AS, NG 2,048 0
AS328110 Garanntor-Hosting-AS, NG 1,024 0
AS328128 Tehilah-Base-AS, NG 1,024 0
AS328131 Webb-Fontaine-AS, NG 256 0
AS328158 Exchange-Telecoms-Limited, NG 256 0
AS328160 Dotmac-Tech, NG 1,024 0
AS328166 Nmobile-AS, NG 1,024 0
AS328171 TREFOIL, NG 1,024 0
AS328175 Xpress-Payment, NG 256 0
AS328188 Covenant-University-AS, NG 8,192 0
AS328189 ECOBANK-NIGERIA, NG 512 0
AS328203 Platinum-Index-AS, NG 1,024 0
AS328221 CORALPAY, NG 256 0
AS328240 DANGOTE-AS, NG 256 0
AS328256 Skymax-Integrated-Network-AS, NG 1,024 0
AS328276 CNL2-AS, NG 1,024 0
AS328305 Yappingo-AS, NG 1,024 0
AS328324 FederalUniversity-AS, NG 256 0
AS328332 FEAP-AS, NG 256 0
AS328357 Castelnet-AS, NG 1,024 0
AS328362 UniversityIlorin-AS, NG 16,384 65,536
AS328376 Alfa-O-AS, NG 512 4,294,967,296
AS328387 COZ-Internet-AS, NG 1,024 0
AS328401 SoftAlliance-AS, NG 256 0
AS328402 SYSCOMPTECH-AS, NG 512 0
AS328413 Comercio-Cloud-Computing-Ltd, NG 1,024 0
AS328415 ConnectFocus-AS, NG 2,048 0
AS328447 EKO-Electricity-AS, NG 256 0
AS328451 IP-Express-Ltd-AS, NG 1,024 0
AS328457 Brainshare-Technologies-AS, NG 1,024 0
AS328496 CyberSOC-Africa-AS, NG 256 0
AS328497 Ibadan-Electricity-AS, NG 256 0
AS328503 Living-Faith-Church-WorldWide-AS, NG 4,096 0
AS328516 Premium-Pension-Limited-AS, NG 256 0
AS328520 University-Benin, NG 4,096 0
AS328522 Cynox-IT, NG 256 0
AS328527 PDS-NETWORKS, NG 768 0
AS328528 NetIT-Solutions, NG 1,024 0
IPv4: 1219592 | IPv6: 55835033600